Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa 60 sztuk notesów z naniesionym na okładce ologowaniem unijnym.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO47/2015
Rodzaj przetargu
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2015-05-06 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -433470
Data i czas opublikowania: 2015-05-08 08:39:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -208753
Data i czas opublikowania: 2015-04-29 11:13:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl