Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Druk i dostawa ulotek składanych do formatu A4 i A5.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO4/2016
Rodzaj przetargu
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2016-02-16 godz. 12:00
unieważnienie postępowania
Rozmiar -158664
Data i czas opublikowania: 2016-02-12 15:17:01

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -156928
Data i czas opublikowania: 2016-02-11 10:02:43


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl