Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa serwera
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 18/2010
Rodzaj przetargu
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2010-10-01; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -614393
Data i czas opublikowania: 2010-10-06 11:39:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -43145
Data i czas opublikowania: 2010-09-23 15:09:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -274784
Data i czas opublikowania: 2010-09-23 15:08:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl