Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Druk i dostawa banera zewnętrznego o wymiarach 4 x 2 m.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO78/2017
Rodzaj przetargu
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2017-11-24 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty - unieważnienie
Rozmiar -480981
Data i czas opublikowania: 2017-11-29 13:06:57

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -161688
Data i czas opublikowania: 2017-11-20 23:50:01


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl