Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa projektorów i kamery cyfrowej
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 05/2011
Rodzaj przetargu
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2011-05-18; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -1241908
Data i czas opublikowania: 2011-05-19 14:35:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -45134
Data i czas opublikowania: 2011-05-10 12:47:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -293804
Data i czas opublikowania: 2011-05-10 12:47:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl