Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa 20 sztuk jednostek centralnych komputerów.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP35/2018
Rodzaj przetargu
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2018-08-30 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -843556
Data i czas opublikowania: 2018-09-06 13:36:22

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -965333
Data i czas opublikowania: 2018-08-30 13:04:40

Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
Rozmiar -113606
Data i czas opublikowania: 2018-08-22 09:29:43

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -158720
Data i czas opublikowania: 2018-08-22 09:29:25

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -168960
Data i czas opublikowania: 2018-08-22 09:29:09

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -195072
Data i czas opublikowania: 2018-08-22 09:28:51

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -287431
Data i czas opublikowania: 2018-08-22 09:28:20

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -6371463
Data i czas opublikowania: 2018-08-22 09:17:25


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl