Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Druk i dostawa 500 sztuk zaproszeń na inaugurację.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO85/2018
Rodzaj przetargu
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2018-08-28 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -426499
Data i czas opublikowania: 2018-09-05 10:53:44

Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty
Rozmiar -172559
Data i czas opublikowania: 2018-08-24 12:24:30

Zaproszenie do złożenia oferty - nie aktualne
Rozmiar -173162
Data i czas opublikowania: 2018-08-23 14:41:49


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl