Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa gadżetów z naniesionym nadrukiem firmowym
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO142/2018
Rodzaj przetargu
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2018-12-10 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -1360277
Data i czas opublikowania: 2018-12-12 23:49:28

Informacja o przesunięciu terminu dostawy gadżetów
Rozmiar -95842
Data i czas opublikowania: 2018-12-05 10:21:32

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -345901
Data i czas opublikowania: 2018-12-04 13:32:43


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl