Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji pracowników dydaktycznych kierunku Kosmetologia, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i stażach dydaktycznych, z podziałem na części
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP15/2019
Rodzaj przetargu
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-03-12 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -423569
Data i czas opublikowania: 2019-03-26 12:23:55

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -871811
Data i czas opublikowania: 2019-03-22 13:14:03

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -730620
Data i czas opublikowania: 2019-03-12 15:16:02

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -387982
Data i czas opublikowania: 2019-03-01 11:10:03


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl