Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie dotyczące rachunkowości JST oraz jednostek budżetowych.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP39/2019
Rodzaj przetargu
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-10-09 godz. 10:30
Informacja o nieudzielaniu zamówienia
Rozmiar -239003
Data i czas opublikowania: 2019-10-09 09:58:58

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -274134
Data i czas opublikowania: 2019-10-01 08:36:06


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl