strona głównao nas >>sekcja edukacyjnasekcja badawczanasza aktywnowśćczłonkowie kołaideologiaspd w mediach

Sekcja badawcza Studenckiego Koła Naukowego PWSZ w Nysie SET POINT DIET


Zajmuje się badaniem lokalnej społeczności w zakresie nawyków i wiedzy żywieniowej.
Ma ona w swoich osiągnięciach projekt edukacyjno - badawczy pt. "ŻYJ ZDROWO - JEDZ KOLOROWO", który zrealizowali absolwenci Instytutu Dietetyki.

Obecnie sekcja prowadzi porównawcze badania dorosłych mieszkańców województw: lubelskiego i opolskiego. Badania dotyczą preferencji i częstotliwości spożycia żywności oraz składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej. Ocenę składu ciała wykonujemy w pracowni antropometrycznej z wykorzystaniem analizatora składu ciała firmy Tanita.

Dorobek naukowy

  1. Ingenium PWSZ w Nysie, numer specjalny 1(4) 2MP maj 2010:
    Posłuszny E., Misiołek A.: NAWYKI ŻYWIENIOWE STARSZYCH MIESZKAŃCOW NYSY I OKOLIC
    Bujok M.: FUNKCJONOWANIE SYSTEMU DIETETYCZNEGO W SZPITALACH
    Rydelek J., Chabasińska A., Czakon A., Grzelak I., Konopiński B., Marek K., Rypińska M., Wilczek W.: WIEDZA A ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE MŁODZIEŻY W WIEKU 13-15 LAT NA TERENIE POWIATU NYSKIEGO
  2. Całyniuk Z, Biel A, Misiarz M: Wzory żywieniowe osób o zwiększonej aktywności fizycznej. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu Część I. Monografie 2016(11), str. 7-14. ISBN 978-83-65362-24-7
  3. Całyniuk Z, Kortys K, Misiarz M: Częstotliwość spożycia produktów będących źródłem białka zwierzęcego przez żołnierzy zawodowych z uwzględnieniem wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Dietetyka. Monografia Naukowa 2016, str. 81-88. ISBN 978-83-65362-86-5
  4. Całyniuk Z, Bereźnicka M, Zołoteńka-Synowiec M, Malczyk A: Preferencje i częstotliwość spożycia mleka i produktów mlecznych przez dorosłe kobiety. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Żywienie. Red: Monika Panfil. Młodzi Naukowcy 2017, str. 51-58.

Opracowanie merytoryczne
i zaangażowanie osobiste
Marta Jonczak


Wykonanie, projekt
i opracowanie graficzne:

PiotrDudek@pwsz.nysa.pl