Tytuł: Literarische texte Im Sprachlernprozess. Konzepte und Beispiele für interkulturelle Didaktik der Mittel - und Oberstufe DaF

Redakcja: Alina Kowalczyk
ISBN: 978-83-60081-11-2
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2007
Liczba stron: tom 1 - 264, tom 2 - 220
Cena: 26,25 PLN
 

 

Podręcznik akademicki, zawierający jednocześnie antologię tekstów, prezentuje w dwóch tomach możliwości zastosowania tekstów literackich w dydaktyce języków obcych.

TOM I przedstawia stan badań dydaktyki literatury języka niemieckiego i angielskiego w Republice Federalnej Niemiec oraz w Polsce, przy czym szczególną uwagę poświęcono tu koncepcji Hansa Hunfelda. Celem pracy jest prezentacja teoretycznych i praktycznych prac w zakresie dydaktyki literatury, możliwości i granic pracy z literaturą obcojęzyczną w zinstytucjonalizowanym procesie nauczania języka w Polsce (m. in. poruszono kwestie kryteriów doboru tekstów estetycznych, ich możliwości w procesie uczenia się języka obcego, recepcji tekstów literackich przez odbiorcę obcojęzycznego z uwzględnieniem zróżnicowanej kompetencji językowej i różnych gatunków literackich oraz metod i technik pracy z tekstem estetycznym). Treści teoretyczne z zakresu dydaktyki literatury obcojęzycznej opatrzono zadaniami dla studentów. Dodatkowo podręcznik zawiera propozycję projektu dydaktycznego z adaptacją dydaktyczną wybranych tekstów niemieckojęzycznych o tematyce interkulturowej.

TOM II jest antologią tekstów niemieckojęzycznych o tematyce interkulturowej. Teksty prymarne nawiązują do motywów: postrzegania interkulturowego, integracji w obcym środowisku językowym kulturowym, mobilności i migracji, szoku kulturowego, stereotypizacji, problemów rozumienia, mitu "obcego" i "swojego", mityzacji pojęcia "małej ojczyzny", związków kulturowych krajów europejskich, świadomości środkowoeuropejskiej, odbioru i tworzenia tekstów obcojęzycznych, intertekstualności.
Ponadto, załączono tu prace studentów PWSZ w Nysie - kierunek filologia germańska, będące wynikiem projektu przeprowadzonego na podstawie publikowanych tutaj tekstów literackich i koncepcji opisanej w tomie I w ramach przedmiotu dydaktyka literatury.
Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, nauczycieli języków obcych i studentów zainteresowanych rolą, jaką teksty obcojęzyczne mogą pełnić w nauczaniu języka obcego.