Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
Untitled Document
Przekaż 1% podatku Strona główna Harmonogram zajęć Statut Nasz patron Komunikaty Historia Wykładowcy Program zajęć Organizacja Nasza tworczość Kongres Kontakt
Untitled Document

Rok Akademicki 2018 / 2019

Aktualności

2018.12.13

Świąteczny festyn międzypokoleniowy

Kolejny już rok kończymy festynem międzypokoleniowym. Tym razem gośćmi seniorów z nyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku były dzieci z klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie.
W piątek 7 grudnia, w gościnne progi Klubu "Amator" w Nyskim Domu Kultury, przekroczyli uczniowie wraz ze swoją wychowawczynią.
Po powitaniu, dzieci wręczyły paniom własnoręcznie zrobione drobiazgi ( mikołajki). Następnie podzieliliśmy się na kilka grup. Każda wykonywała inne zadania. Wspólnie z seniorkami dzieci wykonywały łańcuchy na choinkę ( dwoma metodami), ozdabiały kartki świąteczne. W trakcie wykonywania ozdób, dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści seniorów o tym jak dawniej przygotowywano się do świąt. Panie opowiadały o zwyczajach np. sianie pod obrusem czy snopkach zboża w kącie izby, o tym jakie potrawy były na stole ale też i o innych tradycjach bożonarodzeniowych. Śpiewano, też oczywiście wspólnie kolędy. Po słodkim poczęstunku, dzieci przy czujnym i życzliwym wsparciu opiekunek, rozwiązywały Quiz o tematyce świątecznej.
Ostatnim zadaniem było napisanie na kartkach życzeń dla mieszkańców Nysy i świata. Kartki te zostały przyklejone na specjalnie przygotowaną planszę z konturami Polski. Na zakończenie dzieci odczytały życzenia i wspólnie zaśpiewaliśmy Hymn Polski. Żegnając dzieci, wręczyliśmy im drobne prezenty a zrobione kartki, łańcuchy i plansza z życzeniami też zostały zabrane do szkoły.
Organizatorzy dziękują Starostwu Powiatowemu w Nysie za dofinansowanie do zakupu materiałów niezbędnych przy realizacji tego przedsięwzięcia.

2018.12.11

POLSKA SZTUKA W OBLICZU WOLNOŚCI. Część II.

5 grudnia b.r. słuchacze UTW w Nysie mieli przyjemność uczestniczyć w wykładzie przeprowadzonym przez Panią dr Małgorzatę Radziewicz. Przygotowany wykład dotyczył najistotniejszych postaci i zjawisk artystycznych na gruncie sztuki polskiej, począwszy od powstania w 1917 roku grupy Ekspresjonistów Polskich, którzy od roku 1919 i swojej trzeciej wystawy przemianowali się w FORMISTÓW. Podczas wykładu szczególny nacisk został położony na takich osobowościach, jak Leon Chwistek, bracia Andrzej i Zbigniew Pronaszkowie, Tytus Czyżewski i Stanisław Ignacy Witkiewicz. Artyści polscy odczuwali - jak pisał Witkacy - "nienasycenie formą". Docierały do nich echa kubizmu,, foturyzmu, niemieckiego ekspresjonizmu, pragnąc stworzyć polski styl awangardy plastycznej. Czołowy ideolog formizmu - Leon Chwistek głosił, że ich celem jest dążenie do czystego piękna i związanych z nim uczuć radości i entuzjazmu. Kolejnym ważnym zjawiskiem było powstanie grupy tzw. Kapistów, działającej w latach 1924-1931 w Paryżu i później w Polsce do 1943 roku. Podczas wykładu szczególnie zaakcentowano twórczość Jana Cybisa, Artura Nachta-Samborskiego, Zygmunta Waliszewskiego i Józefa Czapskiego. Ich idea naczelną był nacisk na budowanie obrazu kolorem, uciekając od wszelkiej symboliki i odniesień literackich, podejmując tematy ostentacyjnie proste, głownie pejzaże i martwe natury, głosząc pogardę dla sztuki narracyjnej i abstrakcyjnej. Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński, a także Henryk Stażewski i Henryk Berlewi, to artyści awangardowi, współtwórcy polskiego konstruktywizmu,, członkowie Grupy BLOK, artyści zafascynowani sztuką abstrakcyjną, współtworząc kolekcję sztuki nowoczesnej w Łodzi. Katarzyna Kobro, inspirowana sztuka Tatlina i Malewicza wypracowała bardzo oryginalną koncepcję rzeźby-bryły przekształconej w konstrukcję przestrzenną. Strzemiński jako twórca oryginalnego nurtu w sztuce polskiej - unizmu, Autor publikacji "Unizm w malarstwie", "Kompozycja przestrzeni", "Teoria widzenia". Kolejnymi artystami przedstawionymi w trakcie wykładu byli m. inn. Maria Jarema, Tadeusz Kantor, a także artyści skupieni wokół twórczości malarskiej i teatralnej Kantora, jak Zbigniew Brzozowski, Kazimierz Mikulski. Przedstawiona została także sylwetka Jerzego Beresia, Władysława Hasiora i Jerzego Kaliny.

2018.12.05

"... Wodewil zagrany przez zabawki dla zabawek i o zabawkach..."

Takimi słowami została przywitana publiczność w Teatrze Capitol we Wrocławiu. Nyscy studenci-seniorzy pojechali na przedstawienie teatralne pt. "Blaszany Bębenek" w sobotę 1 grudnia. Spektakl powstał na podstawie utworu Guntera Grassa, powieści uznawanej za jedno z wybitniejszych dzieł XX wieku.
W sklepie z zabawkami - Oskar, chłopiec, który nie chce dorosnąć, opowiada swoją historię. Historia jego życia przeplata się z trudną historią Kaszub, Gdańska i jego mieszkańców w okresie międzywojennym. Głos bębenka z nut wesołej burleski przechodzi do trwogi gdy pojawiają się naziści. Spektakl ten to mistrzowska choreografia, muzyka i scenografia co w połączeniu ze świetną obsadą i grą aktorską stworzyło bardzo ciekawe przedstawienie.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nysy, już w drodze powrotnej zaczęli snuć plany kolejnych wyjazdów do teatru, być może już w najbliższych miesiącach uda się zorganizować następne spotkania ze sztuką. Przypomnę tylko, że już 11 stycznia wyjeżdżamy do Filharmonii w Opolu na Koncert Noworoczny.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie w imieniu uczestników wyjazdu do Wrocławia, składa podziękowania Starostwu Powiatowemu w Nysie za dofinansowanie do tego wyjazdu.

2018.12.05

PRAWA PACJENTA, czyli jak najlepiej poradzić sobie w chorobie

Podpowiadała słuchaczom Uniwersytetu III Wieku radca prawny Pani Jolanta Wolska. Poniżej kilka fotografii z wykładu przeprowadzonego w dniu 28 listopada b.r. w sali wykładowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4. Zamieszczamy również link do strony autorki prezentacji z treścią wykładu oraz numerami telefonów, które mogą się w awaryjnych sytuacjach okazać użyteczne.

https://wmc.com.pl/wyklad-z-praw-pacjenta-czyli-jak-najlepiej-poradzic-sobie-w-chorobie/

2018.11.27

Projekt „WIST – warsztaty i turniej brydża sportowego dla członków UTW w Nysie oraz seniorów zamieszkałych w Gminie Nysa”

W niedzielę 25 listopada b.r. projekt został zakończony turniejem brydża sportowego. Na ostatnich zajęciach warsztatowych prowadzący Pan Romuald Dąbrowski wręczył uczestnikom zaświadczenie udziału w projekcie i upominkowy notes brydżowy oraz podziękował „brydżowiczom” za aktywność i wykazane zdolności, szczególnie osobom, które podjęły naukę gry od podstaw. Odważniejsi uczestnicy warsztatów, w liczbie 20 osób, przystąpili do TURNIEJU. W miłej i koleżeńskiej atmosferze, pomimo zaciętej rywalizacji, wyłoniono trzy zwycięskie pary.
Puchary za zwycięstwo oraz okolicznościowe nagrody zdobyli: Marek Flakowski i Zbigniew Garbicz - I miejsce, Jarosław Białek i Józef Frycz – II miejsce, Jolanta Czerniec i Anna Cholewińska – III miejsce.

Na zakończenie imprezy Prezes SR UTW Józefa Ziemnik podziękowała uczestnikom, instruktorowi i bezpośrednim opiekunom projektu za podjęcie i pomyślne zrealizowanie swym działaniem celu Stowarzyszenia Rozwoju UTW, jakim jest między innymi aktywizacja społeczna i poprawa życia osób starszych. Organizatorzy dziękują Władzom Naszego Miasta za finansowanie zadania przez Gminę Nysa.

Słuchaczy UTW którzy chcieliby dołączyć do „brydżowiczów” informujemy, że w ograniczonym wymiarze warsztaty brydża będą nadal kontynuowane. Spotkania odbywać się będą we wtorki w godzinach 10.00 – 12.00 w Kawiarence Teatralnej NDK.

Poniżej dokumentacja fotograficzna: 4 zdjęcia z warsztatów, następne z turnieju.

2018.11.27

SZTUKA POLSKA W OBLICZU WOLNOŚCI. Część I.

Taki tytuł miał wykład przeprowadzony 21 listopada, przez dr Małgorzatę Radziewicz dla nyskich studentów - seniorów.
Wykład ilustrowany poświęcony najważniejszym osobowościom na firmamencie polskiej sztuki XIX wieku, począwszy od Piotra Michałowskiego, poprzez Aleksandra Kotsisa i Jana Matejkę, którzy wprowadzili rodzimą sztukę do panteonu artystycznego i estetycznego. Ich spadkobiercy, tacy jak Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Jan Stanisławski, Leon Wyczółkowski, Józef Chełmoński czy Julian Fałat, wypracowali nowy język estetyczny i artystyczny polskiego modernizmu,realizmu i symbolizmu, Młodej Polski. Twórczość Olgi Boznańskiej, która po Monachium zamieszkała w Paryżu, gdzie na początku XX stulecia została zaliczona w poczet najwybitniejszych malarek europejskich, a która swoje życie poświęciła jedynej namiętności- malarstwu, to kolejna imponująca karta w panoramie polskich wielkich artystów. Istotnym uzupełnieniem stało się przedstawienie krótkiej biografii Stanisława Witkiewicza oraz jego sławnego syna Witkacego. Artyści ci i ich dorobek artystyczny i publicystyczny podjęty zostanie w II części wykładu w dniu 5 grudnia 2018. Listę wielkich artystów polskich uzupełniono biografią Zofii Stryjeńskiej i Karola Stryjeńskiego, a także Rafała Malczewskiego, syna Jacka Malczewskiego. Inni artyści XX-lecia międzywojennego zostaną przedstawieni w II części wykładu.

2018.11.23

2018.11.19

III Spartakiada Seniorów w Korfantowie

W sobotę 17 listopada aż 10 drużyn wzięło udział w III Spartakiadzie Seniorów województwa opolskiego, zorganizowanej przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Korfantowie. Również nyscy studenci Trzeciego Wieku brali udział w sportowej rywalizacji. Konkurencje były bardzo zróżnicowane. Poczynając od rzutu do kosza, toczenie jednocześnie dwóch piłek, slalom piłką czy odbijanie lotką. Wyłoniono zwycięzców indywidualnych i grupowych. Nasi zawodnicy przywieźli puchar za zdobycie drugiego miejsca.

W przerwie obejrzeliśmy bardzo ciekawe przedstawienie teatralne w wykonaniu seniorów. Wybuchom śmiechu nie było końca gdyż aktorzy wcielili się w rolę akwizytora i jego klientek. Po poczęstunku w doskonałych humorach wróciliśmy do domu.

2018.11.15

Komunikaty

Spotkanie Wigilijne

Zapraszamy na spotkanie wigilijne, które odbędzie się 19 grudnia 2018 roku w Domu Diecezjalnym o godzinie 12. Zapisy proszę dokonywać w sekretariacie do 12 grudnia. Wpłata 25 zł.

Wyjazd do Lądka-Zdrój

Do 15 grudnia 2018 roku przyjmowane są zapisy na turnus rehabilitacyjny do Lądka-Zdrój w terminie 26.04-9.05.2019 roku. Zadatek na poczet wyjazdu w kwocie 100 zł proszę dokonywać w sekretariacie.

2018.11.15

Tajemnice wielkich miast. Horyzonty tarczy słonecznej. Archetaton.

Taki tajemniczy tytuł wykładu zaintrygował licznie przybyłych studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie. Prelegentem była mgr Michalina Danuta Podgórni, która wprowadziła nas swoją opowieścią w dawny świat starożytnych Egipcjan.

Bohaterami wykładu byli faraonowie Amenhotep III i jego syn Amenhotep IV oraz ich małżonki. W opisywanym okresie, przed 3,5 tys. lat, cały basen Morza Śródziemnego był pod wpływem egipskiej nauki i kultury. Obaj władcy wnieśli ogromny wkład w rozwój państwa nad Nilem. Jednakże najciekawsze okazały się informacje, że zarówno ojciec jak i syn wybrali na swoje małżonki kobiety spoza rodów królewskich. Były to decyzje sprzeczne z panującymi wówczas zasadami.

Młodszy z władców, po przedwczesnej śmierci ojca, objął tron jeszcze jako dziecko. Szybko okazało się, że odważył się przeciwstawić kapłanom z Teb. Po poślubieniu swojej wybranki i miłości życia Nefertiti ( znanej bardziej pod imieniem Nefretete), pięknej, ambitnej i uzdolnionej kobiety, postanowił wybudować nową stolicę.

W zaledwie 9 lat powstało na pustyni, ale w pobliżu życiodajnego Nilu nowe miasto. Tam przeniesiono stolicę administracyjną z Memfis i religijną z Teb ( wbrew kapłanom, którzy władcę obrzucili klątwą). Kolejną wielka zmianą obyczajów było zaprzestanie składania ofiar bogom z ludzi. Na ołtarzach składać zaczęto ofiary ze zwierząt ( przeznaczanych później na pokarm). Jednak zmianą najważniejszą było niewątpliwie ustanowienie religii monoteistycznej. Jedynym Bogiem według Amenhotepa IV był bóg Aton-jeden Bóg - Słońce (horyzont tarczy słonecznej). Miasto nazwano na cześć nowego- jedynego boga - Achetaton. Nawet faraon zmienił swoje imię na Echnaton. W mieście były potężne budowle, pałace, cudne ogrody z sadzawkami i szeroka główna ulica. Wybudowano też bibliotekę i umieszczono w niej wiele tabliczek z pismem klinowym. Zapisano tam bardzo szczegółowo życie miasta i jego mieszkańców. Niestety Amenhotep IV umiera mając zaledwie trzydzieści kilka lat. Wkrótce nowa stolica pustoszeje i powoli pokrywa ją piasek pustyni.

Dzisiaj to miejsce, to już tylko pustynia, na której archeolodzy prowadzą badania.

2018.11.13

NIEPODLEGŁOŚĆ

11 listopada 2018 roku, to wyjątkowa data w naszej historii, bowiem 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość, po ponad 123 latach niewoli.

Z tej okazji wielu naszych słuchaczy wzięło udział w obchodach tak znamienitego wydarzenia. O godzinie 9:30 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej pw.św. Jakuba i św. Agnieszki z udziałem pocztów sztandarowych i nyskiej orkiestry dętej. Następnie pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego odśpiewano Hymn Państwowy, złożono wieniec w imieniu władz samorządowych i mieszkańców Gminy Nysa. Potem nastąpił przemarsz pod pomnik „Patriotom Polskim”, gdzie m.in. nasza delegacja złożyła wiązankę kwiatów w imieniu całego uniwersytetu.

2018.11.13

Jesenik - gry sportowe seniorów

W Jeseniku 9 listopada 2018 roku odbyły się Międzynarodowe Gry Sportowe Seniorów. Polskę reprezentowała 15 osobowa drużyna, 8 osób z Głuchołaz i 7 słuchaczy naszego uniwersytetu.

Rozegrano 5 konkurencji indywidualnych:

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Medal brązowy i srebrny zdobyli zawodnicy z Czech, a złoty Urszula Barbara Struś.

2018.11.08

KOMUNIKATY

ZABAWA ANDRZEJKOWA

27 listopada 2018 roku w godz. 17 - 22 w Domu Formacyjnym odbędzie się zabawa andrzejkowa. Wpłaty w kwocie 35 zł proszę dokonywać w sekretariacie do 21 listopada 2018 roku.
Zapraszamy

TEATR MUZYCZNY - WROCŁAW

1 grudnia 2018 roku organizowany jest wyjazd do wrocławskiego teatru muzycznego "CAPITOL" na spektakl muzyczny "Blaszany Bębenek". Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie do 14 listopada.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Zgodnie z życzeniami naszych słuchaczy zajęcia z panem Arkadiuszem Bobrowskim z nowoczesnych technologii przeniesione na poniedziałek.
Zapraszamy zainteresowanych od 19 listopada 2018 roku na godzinę 15.
(12 listopada - dzień wolny)

2018.11.08

Tworzenie nowej rzeczywistości. Wspomnienia mieszkańców Nysy.

Kolejna środa i kolejny wykład dla studentów Trzeciego Wieku w naszym mieście. Tym razem pani mgr Teresa Aranowicz snuła opowieści o historii Nysy w czasach przełomowych zmian powojennych. Przedstawiła licznie zgromadzonym słuchaczom "Obrazy minionego świata" opowiedziane przez byłych i aktualnych mieszkańców.
Pani Teresa Aranowicz zapoznała nas z kilkoma historiami różnych rodzin, które obecnie mieszkają w Nysie, ale pochodzą ze Śląska albo z kresów. Rodzin polskich, ale o różnorodnych korzeniach. Rodzin, które często poprzez zupełny przypadek na stałe zamieszkały w naszym pięknym mieście. Z ogromnym zainteresowaniem oglądaliśmy stare zdjęcia i słuchaliśmy historii życiowych związanych z emigracją, wojenną tułaczką, wywózkami na Sybir, wędrówkami po żołnierskich szlakach. Były to też historie o miłości, przyjaźni, śmierci i woli przetrwania.
Słuchając wykładu, wielu z nas przypominało sobie własne rodzinne historie, jakże często zbieżne z tymi, o których opowiadała prelegentka. Oczywiście, umówiliśmy się na kolejne spotkania związane z taką tematyką, gdyż czasu nie wystarczyło na opowiedzenie wszystkich historii.

2018.11.02

Zaćma, objawy i leczenie

24 października 2018 roku odbył się wykład pt. "Zaćma, objawy i leczenie", który przeprowadził pan Grzegorz Kozołup. Słuchacze naszego uniwersytetu z dużym zainteresowaniem wysłuchali zagadnień danego tematu, który dotyczy większości społeczeństwa, zwłaszcza starszego.
Uczestnicy wykładu byli zapoznani z budową oka, co mogło ułatwić zrozumienia etapów powstawania zaćmy. Prelegent w prosty i ciekawy sposób wyjaśnił jakie są objawy zaćmy i w jaki sposób się ja leczy.

2018.10.29

UWAGA!

TAI-CHI

Zarząd UTW w Nysie informuje, że zajęcia TAI-CHI odbywać się będą od 31 października 2018 roku w Carolinum, w środy w godzinach 18-19.

Gimnastyka kręgosłupa

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie zaprasza na gimnastykę kręgosłupa prowadzone przez dr Romana Szop.
Zajęcia odpłatne (35 zł) będą prowadzone w sali gimnastycznej w Carolinum. Dokładny termin podamy po zgłoszeniu się chętnych.

Spotkanie organizacyjne

14 listopada 2018 odbędzie się spotkanie organizacyjne uczestników kwietniowego wyjazdu do sanatorium w Kołobrzegu.
Miejsce : Sala wykładowa PWSZ w Nysie ul.Chodowieckiego, przed wykładami godzina: 10:30

2018.10.25

„Prawo konsumenckie – zawieranie umów przez Internet”

Mimo, że prawo nie należy do dziedzin miłych, łatwych i przyjemnych sporo słuchaczy UTW wzięło udział w wykładzie na temat prawa konsumenckiego. Prowadząca wykład radca prawny Pani Jolanta Wolska w przystępny i ciekawy sposób opowiedziała nam o tym jakie plusy i minusy wiążą się z zawieraniem umów przez internet oraz jak ustrzec się przed przykrymi niespodziankami dokonując internetowych zakupów. Oto kilka wskazówek dla słuchaczy, którzy byli nieobecni myśląc, że wykład z prawa musi być nudny: 1) najbezpieczniejszą formą płatności jest zapłata bezpośrednio kurierowi (co prawda zapłacimy kilkanaście złotych więcej, ale jesteśmy pewni, że zamówiony towar do nas zostanie wysłany) 2) towar sprawdzamy przy kurierze po dokonaniu płatności 3) jeśli zauważymy uszkodzenie opakowania lub uszkodzenie towaru od razu spisujemy protokół uszkodzenia 4) zwracamy towar kurierowi wraz z protokołem uszkodzenia i od sprzedawcy domagamy się zwrotu pieniędzy za towar.
Słuchacze nieobecni na wykładzie mają możliwość zapoznania się z jego pełną treścią na stronie Mecenas Wolskiej www.wmc.com.pl Następny wykład, tym razem z zakresu Prawa Pacjenta planowany jest na 28 listopada 2018 r.
W drugiej części wykładu informacje przedstawił dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu Pan Paweł Nakonieczny deklarując współpracę i pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych problemów konsumenckich. Również otrzymaliśmy numery telefonów, które warto zapisać są to 77 454 50 89 lub Infolinia konsumencka 801 440 220.


2018.10.19

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu III Wieku w Nysie informuje o aktualnych zmianach w harmonogramie zajęć.

Zajęcia komputerowe:

Tai – Chi od 25 października godz. 18.00-19.00 „Carolinum”, płatne 35 zł prowadzi Roman Szop

Konwersatorium z języka rosyjskiego – poniedziałki godz. 13.40-14.30 od 22 października, sala 208 u. Armii Krajowej 21, prowadzi Jagoda Forysiak

2018.10.18

W dniu 11.01.2019 r. Zarząd UTW organizuje wyjazd do Filharmonii Opolskiej na koncert zatytułowany: Gala Wiedeńska z Batutą i Humorem.
Cena biletu 80 zł + 20 zł za transport.
Zapisy w sekretariacie na ul. Armii Krajowej 21 pokój nr 5.
Serdecznie zapraszamy.

Zarząd UTW

2018.10.18

Wykład – Historia regionalna Nysa

Rozpoczynają się nasze regularne zajęcia, w szczególności wykłady jako podstawowa forma działalności edukacyjnej. W dniu 10 października b.r. nieco poniżej połowy słuchaczy UTW w Nysie uczestniczyło w wykładzie dyrektora Muzeum Powiatowego w Nysie Pana Edwarda Hałajko.
Prezentacja z zakresu historii naszego miasta na tle regionu była interesująca. Usłyszeliśmy o istotnych faktach z życia naszego miasta od czasu jego lokacji w 1215 roku do wyzwolenia Nysy z okupacji w 1945 r. Dla słuchaczy, którzy nie wzięli udziału w wykładzie przedstawiamy kilka historycznych jak również bieżących fotografii.

2018.10.11

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Stowarzyszenia Rozwoju UTW im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie

W dniu 03.10.2018 r. w Auli PWSZ w Nysie na ul. Obrońców Tobruku 5 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie. Uroczystość przebiegała według następującego programu:

 1. Gaudeamus
 2. Powitanie gości
 3. Występ słuchaczy Prywatnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej
 4. Wykład inauguracyjny pt. „Kobiety w życiu politycznym Górnego Śląska w latach międzywojennych dr hab. Janusz Fałowski, profesor PWSZ w Nysie, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 5. Przedstawienie planu działania na rok akademicki 2018/2019
 6. Wystąpienia zaproszonych gości
 7. Sprawy bieżące

Uroczystą inauguracją roku akademickiego 2018/2019 seniorzy rozpoczęli zajęcia na nyskim UTW. Uroczystość swą obecnością zaszczycili: Prorektor do spraw nauki i rozwoju – dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego – Bogusław Wierdak, Starosta Nyski – Czesław Biłobran, Przewodniczący Pady Powiatu Nyskiego – Mirosław Aranowicz, Burmistrz Nysy – Kordian Kolbiarz, dyrektor Muzeum Powiatowego – Edward Hałajko, dyrektorzy nyskich szkól i wielu innych znamienitych gości. Nie zabrakło również delegacji z zaprzyjaźnionego UTW w Nowej Rudzie.

Po wykładzie inauguracyjnym, wiceprezes UTW Marek Flakowski przedstawił plan działania na rok akademicki 2018/2019. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie kontynuować będzie rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu polegających na:

 1. Prowadzeniu form działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych.
 2. Prowadzeniu form działalności prozdrowotnej poprzez propagowanie zdrowego stylu życia – aktywność ruchową i prawidłową dietę.
 3. Aktywnym włączeniu się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
 4. Włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
 5. Wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych.
 6. Upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej.
 7. Stworzeniu warunków do dobrego starzenia się.
 8. Szerzeniu współpracy między UTW Opolszczyzny a także współpracy transgranicznej z regionem Jesenickim w RCz.
 9. Aktywizowaniu Samorządu UTW pod kątem pełniejszego dopasowania tematyki zajęć do aktualnych potrzeb słuchaczy.

Cele będą realizowane poprzez:

Cześć oficjalną inauguracji roku akademickiego zakończył bardzo miłym akcentem Prorektor do spraw nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, wręczając w imieniu JM Rektora tytuł Honorowego Rektora UTW byłej prezes Uniwersytetu Pani Danucie Michalinie Podgórni.

Jak w latach ubiegłych, również i w tym roku akademickim oferta zajęć jest bardzo bogata, w związku z czym Zarząd UTW serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby - niebędące jeszcze członkami naszego Uniwersytetu - do zapoznania się z ofertą edukacyjną i dołączenia do naszej społeczności.

2018.10.08

Zarząd SR UTW w Nysie informuje, że w 100.rocznicę odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej Nyski Dom Kultury zaprasza na bezpłatne wykłady. Pierwszy wykład odbędzie się już 9 października 2018 r. godz. 16.00 w Klubie Amator NDK I piętro (wejście od ul. Chodowieckiego).

Zapraszamy.

2018.09.19

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2018/2019

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie informuje, iż uroczysta Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2018/2019 odbędzie się w dniu 3 października 2018 r. o godz. 11:30 w auli PWSZ w Nysie ul. Obrońców Tobruku 5.

Program uroczystości:

 1. Gaudeamus.
 2. Powitanie gości.
 3. Występ słuchaczy Prywatnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej.
 4. Wykład inauguracyjny pt. Kobiety w życiu politycznym Górnego Śląska w latach międzywojennych" dr hab. Janusz Fałowski, profesor PWSZ w Nysie, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 5. Przedstawienie planu działania na rok akademicki 2018/2019 - Wiceprezes.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy!

Rok Akademicki 2017 / 2018

Aktualności

2018.09.12

SR Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie rozpoczyna realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji osób starszych pt. ”WIST – warsztaty i turniej brydża sportowego dla słuchaczy UTW w Nysie oraz seniorów Gminy Nysa” współfinansowanego przez Gminę Nysa.

Osoby, które złożyły deklarację udziału w Projekcie prosimy o zgłoszenie się 18 września 2018 r. o godz. 10.00 w Nyskim Domu Kultury /Kawiarenka - wejście od ul. Wałowej 7/.

Warsztaty odbywać się będą we wtorki i piątki w godzinach od 10.00 do 12.00.

Zapraszamy.

Z ramienia SR UTW Koordynator Projektu

2018.09.10

Dyżury

Zarząd UTW im. Jerzego Kazarzewskiego informuje, że w dniach 10 – 28 września członkowie zarządu będą pełnić dyżury w dni powszednie, w godzinach od 10 do 12.

2018.09.04

Zapisy na UTW

Zapisy na Uniwersytet III Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego, można dokonywać w dniach 10 – 28 września w budynku F – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, ul. Armii Krajowej 21. Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat (20 zł wpisowe dla nowych członków i 45 zł opłata za I semestr). Prosimy o wpłacanie odliczonej kwoty. Zapraszamy do sekretariatu.

Zarząd UTW w Nysie

2018.09.03

Zaproszenie na pantomimę

Zarząd Uniwersytetu III Wieku poleca pantomimę pt. "Pustka. Pustynia. Nic." w wykonaniu aktorów z Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Bilety 15 i 25 zł.

Więcej szczegółów na załączonym plakacie.

2018.08.28

Studenci seniorzy z Nysy na spływie kajakowym

W sobotę 25 sierpnia 2018 roku nyscy słuchacze UTW wzięli udział w zorganizowanej przez Uniwersytet III Wieku "Ziemi Kozielskiej" imprezie. Był to już II Spływ Kajakowy Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny "Trendy Senior".

Kilkunastoosobowa grupa studentów seniorów z Nysy w sobotni poranek, w strugach deszczu, pojechała do Kędzierzyna - Koźla. Po serdecznym powitaniu przez organizatorów, rejestracji uczestników, ciepłej kawie i ciasteczkach a także przy zanikającym deszczu pojechaliśmy na miejsce spływu. Tam po instruktażu (deszcz już przestał padać) wsiedliśmy do kajaków i popłynęliśmy z nurtem Odry. W zwartej grupie kajaków dopłynęliśmy do mety. Tam już czekały na nas medale za udział i pamiątkowe koszulki.

Po zjedzeniu smacznego żurku i grillowanego udka, wzięliśmy udział w pokazie walk rycerskich. Rycerze przeprowadzili również konkursy, w których braliśmy bardzo aktywnie udział. Były to rzuty podkową do celu, strzelanie z łuku oraz "zabijanie niedźwiedzia" rzucając drewnianą pałką. Były też tańce przy dobrej muzyce oraz wiele ciekawych i wesołych rozmów z seniorami z innych uniwersytetów. Wieczorem w bardzo dobrych nastrojach po mile spędzonym dniu wróciliśmy do domów, umawiając się na wyjazd, na kolejny spływ w przyszłym roku.

2018.08.20

Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie organizuje bezpłatne warsztaty i turniej brydża sportowego dla członków UTW w Nysie oraz seniorów zamieszkałych w Gminie Nysa w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Nysa.

Warsztaty odbywać się będą w terminie od 18 września do 23 listopada 2018 r. dwa razy w tygodniu w godzinach dopołudniowych. Na zakończenie warsztatów jest zaplanowany Turniej brydżowy dla osób zainteresowanych sprawdzeniem nabytych umiejętności.

Zgłoszenie udziału w warsztatach należy dokonać w siedzibie SR UTW w Nysie przy ul. Armii Krajowej 21 w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 10.00 – 12.00 w terminie do 07 września 2018.

Dane osobowe osób nie będących członkami UTW w Nysie (PESEL oraz adres zamieszkania) wymagają potwierdzenia urzędowym dokumentem przy składaniu deklaracji udziału. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w projekcie jest uzależniony od kolejności zgłoszenia.

Z ramienia SR UTW Koordynator Projektu

2018.07.30

Cykl wykładów z okazji 100-lecia odzyskania niepodleglości

Zarząd UTW w Nysie informuje i zaprasza na cykl wykładów z okazji 100-lecia odzyskania niepodleglości. Wykłady organizowane są przez Nyski Dom Kultury i odbywać się będą w godzinach popołudniowych (szczegóły będą podane w późniejszym terminie).

Tematyka:
Stronnictwa wobec niepodległości - 9 października 2018 r.; Tworzenie się instytucji państwowych w odrodzonym państwie polskim - 20 listopada 2018 r.; Harcerstwo 1911 - 1939 r. - 18 grudnia 2018 r."

2018.07.13

Seniorzy na medal

Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu III Wieku w Nysie w dniu 7 lipca zorganizowało Spartakiadę Sportową dla seniorów. W sportowej rywalizacji wzięli udział zarówno seniorzy studenci UTW z Nysy jak i zaproszeni goście spoza stowarzyszenia mieszkańcy Nysy. Przyjechali też goście, a jednocześnie zawodnicy z UTW z Głuchołaz i z UTW z Korfantowa. Po przywitaniu zebranych przez Panią Józefę Ziemnik Prezes UTW w Nysie i wiceprezes Panią Urszulę Barbarę Struś głos zabrał Starosta Nysy Pan Czesław Biłobran.

Rywalizacja sportowa rozpoczęła się od rzutu lotką i slalomu. Następnie seniorzy wśród żartów, z uśmiechem pokonywali kolejne wyznaczone zadania. Po zakończeniu konkurencji rozdano medale i upominki. Spotkanie zakończyło się skromnym poczęstunkiem.

Organizatorzy dziękują Starostwu Powiatowemu w Nysie za sfinansowanie Spartakiady Sportowej Seniorów w gościnnych murach nyskiego "Rolnika".

2018.07.02

Koncert Władysława "Adzika" Sendeckiego

Informujemy naszych słuchaczy oraz osoby zainteresowane, o koncercie wybitnego pianisty jazzowego Władysława "Adzika" Sendeckiego, który odbędzie się 3 lipca 2018 r. /wtorek/ o godz. 18.00 w Muzeum Powiatowym w Nysie.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

2018.06.26

Zaproszenie na Spartakiadę Sportową

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju UTW w Nysie serdecznie zaprasza naszych członków do wzięcia udziału w Spartakiadzie sportowej pod hasłem "Sportowe życie = długie życie", która odbędzie się 7 lipca 2018 r. w godz. 9.00 - 13.00 na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie ul. Rodziewiczówny 1 niezależnie od pogody. Zapewniamy fajną zabawę i nieco rywalizacji w kilku konkurencjach dla dwóch grup wiekowych. Na zwycięzców czekają drobne upominki.

Ze względów organizacyjnych (i kulinarnych) prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w Spartakiadzie do dnia 30 czerwca br. na tel. nr: 531 020 887 lub 668 293 668.

Impreza jest bezpłatna, współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Zapraszamy.

2018.06.22

Zakończenie Roku Akademickiego 2017/2018

Tak oto zakończyliśmy rok akademicki 2017 / 2018
Najpiękniejsze życzenia wakacyjne dla sponsorów, sympatyków
i słuchaczy UTW
Składa Zarząd SR UTW w Nysie
Do zobaczenia w październiku 2018 r.

2018.06.20

Spotkanie integracyjne - "Błękitna Zatoka"

20 czerwca słuchacze UTW uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z okazji zakończenia Roku Akademickiego 2017/2018 w "Błękitnej Zatoce" nad Jeziorem Nyskim. W bardzo ciekawej scenerii spędzono popołudnie i wieczór. Atrakcją spotkania był występ zespołu tanecznego "Seniorszok", który przedstawił wiązankę tańców latynoamerykańskich.

UTW składa podziękowania Starostwu Powiatowemu za współfinansowanie imprezy.

2018.06.18

Wykład - Historia regionalna c.d. "Historia Nysy. Część 3"

Dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie Pan Edward Hałajko przeprowadził 13 czerwca 2018 r. dla słuchaczy UTW w Nysie kolejny wykład z cyklu Historia regionalna pt. "Historia Nysy. Część 3".

Jak pamiętamy z poprzedniego wykładu: 31 czerwca 1742 r. we Wrocławiu podpisano preliminaria traktatu pokojowego między Prusami a Austrią kończącego I wojnę śląską. Blisko 80% Śląska, w tym Nysa, znalazło się pod panowaniem Prus do roku 1871. Nowa granica podzieliła księstwo nyskie, odcięła Nysę od południowej części księstwa. Nastąpiła utrata starych rynków zbytu z Morawami i Czechami, a zarazem otwarcie na nowe rynki na północy i zachodzie. W mieście posługiwano się językiem niemieckim. W latach 1744 - 1793 przez Śląsk przetoczyły się wojny: II wojna śląska, wojna celna między Prusami i Austrią, wojna siedmioletnia. W Nysie (1769 r.) odbyło się spotkanie króla pruskiego Fryderyka Wielkiego z cesarzem austriackim Józefem II. Kolejne wojny: o sukcesję bawarską, wojna prusko - francuska, w tym między innymi operacja o twierdzę Nysa. Pokój w Tylży zawarty 7 lipca 1807 r. zakończył wojnę z Francuzami i nastąpił odwrót wojsk francuskich. Następnie miały miejsce ważne wydarzenia społeczne i gospodarcze w regionie, przede wszystkim: zniesienie poddaństwa osobistego przez Fryderyka Wilhelma III (1807 r.), podjęcie „ustawy o miastach” dało początek rozwoju samorządności, sekularyzacja, w tym likwidacja księstwa nyskiego, zmiany podziałów administracyjnych Śląska. Nysa była ważnym ośrodkiem pod wieloma względami: wojskowym, intelektualnym - powstało towarzystwo wiedzy „Filomatia nyska” oraz gospodarczym. Doprowadzono pierwszą linię kolejową do Nysy z Brzegu, otwarto teatr nyski, uruchomiono gazownię i oświetlenie gazowe ulic miasta. Nysa w 1886 r. liczyła około 25 tys. mieszkańców tj. więcej od Opola, Gliwic czy Katowic, które liczyły niecałe 15 tys. mieszkańców. Oprócz wiedzy historycznej Prowadzący wykład przedstawił wiele ciekawostek i fotografii związanych z omawianymi wydarzeniami.

Otrzymaliśmy od Pana Dyrektora Hałajko zapewnienie, że w nowym roku akademickim poznamy dalsze losy Nysy w cyklu Historia regionalna, jak również pojawi się nowy cykl tematyczny.

2018.06.08

Wykład - Historia muzyki „Marsz!”

Dnia 06 czerwca 2018 r. słuchacze UTW w Nysie uczestniczyli w wykładzie przeprowadzonym przez Pana mgr Stefana Janika w temacie Historia muzyki pt. „MARSZ !”.

MARSZ wywodzi się z formy wojskowej, jako utwór użytkowy. Wraz z rozwojem form scenicznych oraz rozkwitem barokowego instrumentarium MARSZ stał się jedną z form w muzyce artystycznej. Mieliśmy możliwość zaobserwować historię rozwoju MARSZA na przykładzie ośmiu utworów, które Prowadzący wykład nam zaprezentował. Były to: Marsz króla Polski – Johanna Adolpha Hasse, znakomitego niemieckiego kompozytora okresu Baroku – przykład MARSZA użytkowego; II część „Andante con moto” z V symfonii (słynnej z motywu losu) Ludwika van Beethovena. Wysłuchaliśmy wykonania orkiestrowego na historycznych instrumentach. Kolejny MARSZ, najsłynniejszy marsz orkiestrowy z epoki romantyzmu, „ Marsz na miejsce stracenia” z Symfonii Fantastycznej (podtytuł - „Epizod z życia artysty”) Hektora Berlioza. Mieliśmy przyjemność wysłuchać „Marszu Związku Dawida przeciwko Filistynom” Roberta Schumanna w wykonaniu Sergieja Rachmaninowa z 1929 r. Jest to jeden z najdziwniejszych marszy, który przeradza się w etiudę. Kolejnym MARSZEM był Marsz z baletu o tematyce fantastyczno - baśniowej „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego. „Chór pielgrzymów” z opery Tannhhauser Ryszarda Wagnera to przykład ruchu, drogi w rytm muzyki. Następnie wysłuchaliśmy energicznego marsza XX wieku „Amerykański salut” Mortona Goulda w wykonaniu orkiestry pod batutą kompozytora. Na zakończenie wysłuchaliśmy „Marsz triumfalny” z opery Aida Giuseppe Verdiego. Prezentacji utworów towarzyszył interesujący komentarz i ciekawostki związane z przedstawianymi utworami.

2018.06.08

Basen termalny Velke Losiny

5 czerwca b.r. słuchacze UTW w Nysie korzystali z kąpieli i relaksu w Velkich Losinach w Czechach. Jak wiadomo kąpiele w wodzie termalnej pozytywnie wpływają na krążenie krwi, rozluźniają spięte mięśnie i mają bardzo korzystny wpływ na skórę … tylko pozazdrościć.

2018.06.06

RAJD ROWEROWY

W tym roku rajd rowerowy pod hasłem „Trzeźwo, zdrowo, rowerowo” odbył się w poniedziałek 04 czerwca 2018 r. Dziarscy słuchacze UTW w Nysie przebyli na rowerach trasę: Nysa – Rysiowice – Grądy – Nysa długości ok. 30 km. BRAWO. Celem rajdu było promowanie aktywnego spędzania czasu przez uprawianie turystyki rowerowej, poznawania walorów przyrodniczych i turystycznych naszego Powiatu oraz integracja seniorów.

Ta sympatyczna, sportowo – turystyczna impreza zorganizowana została przez Stowarzyszenie Rozwoju UTW w Nysie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Powiat Nyski. Tą drogą władzom Starostwa Powiatowego w Nysie uczestnicy rajdu oraz Zarząd SR UTW serdecznie dziękują.

2018.06.04

Wykład pt. ”Sztuka w obliczu nowych wyzwań epoki baroku”

W dniu 30 maja 2018 r. miłośnicy sztuki uczestniczyli w wykładzie pt. ”Sztuka w obliczu nowych wyzwań epoki baroku”. Był to kolejny, ósmy w tym roku akademickim, autorski wykład Pani dr Małgorzaty Radziewicz przeprowadzony w Muzeum Powiatowym w Nysie przy ul. Biskupa Jarosława dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Wykład o sztuce baroku europejskiego i jego najwybitniejszych przedstawicielach był interesujący i atrakcyjnie przeprowadzony. Barok to epoka filozofów ( B. Pascal, Kartezjusz, B. Spinoza, F. Bacon), wybitnych uczonych i matematyków ( Galileusz, I. Newton), literatury ( Szekspir, Lope de Vega, M. de Cervantes) i wybitnych artystów. Prowadząca wykład skupiła swoją uwagę w szczególności na zjawiskach, które doprowadziły do narodzin nowej estetyki, sztuki, zmian światopoglądowych po epoce Renesansu, a w szczególności nowych zjawisk artystycznych, wykreowanych przez takich mistrzów jak M.M. da Caravaggio, G. Bernini (1598-1680), F. Borromini (1599-1667), P.P. Rubens i Rembrandt van Rijn. Twórczość Caravaggia, który dostrzegał piękno i znaczenie Ewangelii w fakcie, że Zbawiciel był stworzony z krwi i kości, znajdując modeli na ulicy, w tawernach i lupanarach. Bernini - genialny rzeźbiarz, malarz, kompozytor i pełen nonszalancji kawaler, autor Kolumnady Bazyliki św. Piotra, potężnej spiżowej konfesji w Bazylice św. Piotra, kilkudziesięciu rzymskich fontann, przyjaciel Papieża Urbana VIII, architekt Bazyliki św. Piotra w Rzymie, pokonany przez własną ignorancję i pychę, a następnie twórca genialnej Ekstazy św. Teresy w Kaplicy rodziny Cornaro. Rembrandt (1606-1669), twórca genialnych portretów najbogatszych kupców Amsterdamu portretu zbiorowego "Wymarsz strzelców", "Lekcji anatomii doktora Tulpa" i wreszcie zapewne jednego z najmocniejszych i niezwykle kontrowersyjnych dzieł w historii sztuki "Spisek Klaudiusza Cywilisa".

2018.05.30

VII Kongres Obywatel Senior na trawie

26 maja 2018 roku słuchacze naszego Uniwersytetu wzięli udział w kongresie organizowanym przez Fundację Park Śląski w Chorzowie.

W programie były bloki tematyczne:

Każdy słuchacz uczestniczył w wybranym przez siebie tematach w poszczególnych blokach. Wszyscy zainteresowani otrzymali "KOPERTĘ ŻYCIA". Atrakcją wyjazdu był bezpłatny przejazd kolejką linową. Na zakończenie kongresu wystąpili seniorzy z różnych miast w programie pt."Artyści dojrzali".

2018.05.28

Wyjazd na basen do Velkich Losin

5 czerwca 2018 roku słuchacze UTW wyjeżdżają na basen do Velkich Losin. W związku z dużym zainteresowaniem zwiększono liczbę uczestników, dlatego są jeszcze wolne miejsca. Zapisy proszę dokonywać w sekretariacie.

Zapraszamy.

2018.05.25

Wykład pt. „Tajemnice wielkich miast – Rzym – Neropolis”

23 maja 2018 r. w sali wykładowej PWSZ w Nysie przy ul. Chodowieckiego nr 4 uczestniczyliśmy – 97 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku - w wykładzie naszej koleżanki, dotychczasowej Prezes naszego Stowarzyszenia - Pani mgr Michaliny Danuty Podgórni.

W kontynuowanym cyklu „Tajemnice wielkich miast” odwiedziliśmy Rzym w latach od 44 p.n.e. do 68 n.e. Poznaliśmy bliżej sylwetki kolejnych sześciu władców Rzymu: imperatora Juliusza Cezara oraz cesarzy: Oktawiana Augusta, Tyberiusza pasierba i następcy Oktawiana Augusta, Kaliguli przysposobionego przez Tyberiusza, Klaudiusza i usynowionego przez Klaudiusza, Nerona. Z ciekawością słuchaliśmy o ich „boskości” lub przeciwnie sympatyzowaliśmy z Tyberiuszem drwiącym sobie z tej zastrzeżonej dla cesarzy cechy. Cesarzem nietuzinkowym, pomimo ułomności fizycznych, okazał się Klaudiusz - człowiek inteligentny, wykształcony, historyk, lingwista, znawca prawa, ostatni znany Rzymianin władający językiem etruskim. Był władcą mądrym. Wzmocnił potęgę Rzymu i uzyskał militarną wiarygodność po zdobyciu Brytanii w 43 r. Reformował normy społeczne, prawo, oświatę. Znana jest maksyma i jednocześnie rada Klaudiusza: „Nie zawsze mów co wiesz, ale zawsze wiedz co mówisz”.

Poznając tajemnice i losy władców Rzymu zaobserwowaliśmy bezpardonową walkę o władzę włącznie z pozbawieniem życia. Tak też w zdradziecki sposób zginął Klaudiusz. Kolejnym cesarzem Rzymu został Neron – władca próżny, despotyczny i kapryśny, łamiący prawo konstytucyjne. Kupował sympatię ludu, pretorianów i senatu stosując rozdawnictwo, urządzając igrzyska itp. W 64 r. wybuchł pożar Rzymu, który błyskawicznie się rozprzestrzenił tak, że z 14tu dzielnic rzymskich zdołano uratować tylko 4 dzielnice. W centrum pogorzeliska Neron rozkazał zbudować olbrzymi pałac, co wywołało podejrzenia jakoby Neron był sprawcą pożaru. Zapewne nie było to prawdą. Neron, chcąc odwrócić od siebie podejrzenia - winą za pożar obarczył chrześcijan, co stało się przyczyną fali krwawych represji. Ten okres znamy z dzieła Quo Vadis naszego Noblisty Henryka Sienkiewicza. Odbudowywane po pożarze miasto, wznoszone już nie tylko z drewnianych belek lecz w dużym stopniu z kamienia, z większymi odstępami między budynkami, w jakiejś mierze były pomysłem Nerona, którego niespełnionym marzeniem było z Rzymu uczynić Neropolis.

Autorka prezentacji Pani mgr Michalina Danuta Podgórni zapewniła nas, że kolejne tajemnice wielkich miast będziemy mieli możliwość poznać … niestety w następnym roku akademickim z uwagi na zakończenie 20 czerwca roku akademickiego 2017 / 2018.

2018.05.18

Nyskie Dni Seniora, bardzo uroczyście obchodzone były w Nysie w dniach 16 i 17 maja.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku aktywnie brali udział we wszystkich wydarzeniach. Pilnie przysłuchiwali się obradom podczas uroczystej sesji w Urzędzie Miasta, w czasie której burmistrz Nysy podpisał z prezesem Stowarzyszenia Manko umowę. Każdy senior z naszej gminy może otrzymać Kartę Seniora, która upoważnia do korzystania z różnorodnych zniżek i udogodnień i to nie tylko w naszej gminie ale również na terenie całej Polski.

Po sesji, studenci UTW w barwnym korowodzie, dziarsko pomaszerowali ulicami miasta. W trakcie przemarszu byliśmy doskonale widoczni, a to dzięki granatowym, studenckim biretom na naszych głowach i kolorowym kwiatom w naszych dłoniach. Z uśmiechem na twarzach w słonecznych nastrojach (nie tylko z powodu cudownej pogody) dotarliśmy w gościnne progi nyskiego Domu Dziennego Pobytu.

Zostaliśmy serdecznie powitani przez Panią kierownik DDP i przewodniczącego Rady Seniorów w Nysie. Można już było usiąść, skorzystać z poczęstunku i pysznej grochówki. W promieniach słońca i przy skocznej muzyce radość ze wspólnego świętowania była doskonale widoczna. Śmiechom, rozmowom, tańcom i śpiewom można było się długo przysłuchiwać i co ważniejsze brać w nich udział.

W kolejnym dniu nasi studenci również aktywnie uczestniczyli w przygotowanych dla seniorów ciekawych wykładach oraz koncertach.

prezes UTW
Józefa Ziemnik

2018.05.16

Dreptać każdy może!

Dnia 15 maja 2018 roku słuchacze UTW uczestniczyli w VI Zlocie Dreptaków.

Zlot miał na celu nie tylko sprawdzenie swojej kondycji fizycznej, ale i podniesienie świadomości o zdrowym stylu życia, bowiem i przed i po dreptaniu uczestnicy byli zobligowani do pomiaru ciśnienia i tętna.

Start dreptania odbył się z plant przy ulicy Bielawskiej, a jego metą był Fort Wodny. Na forcie uczestnicy otrzymali posiłek i owoce. Imprezie towarzyszyły też tańce i zabawy.

Prawie 40 uczestników na pewno miło wspominać będzie wspólnie spędzony czas.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w VII edycji Zlotu.

UTW składa podziękowania Starostwu Powiatowemu w Nysie za współfinansowanie imprezy.

wiceprezes UTW
Urszula Barbara Struś

2018.05.14

Ogłoszenie

Ze względu na uczestnictwo słuchaczy UTW w imprezach Dnia Seniora, wykład Pani dr. Małgorzaty Radziewicz będzie przełożony na dzień 30 maja.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd UTW

2018.05.11

Wykład „Osamotnienie i samotność osób starszych”

W dniu 9 maja br. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie uczestniczyli w wykładzie przeprowadzonym przez Panią dr Alicję Różyk – Myrta z Instytutu Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie.

O komentarz po wykładzie, który prezentujemy poniżej, poprosiliśmy jedną z koleżanek, słuchaczkę UTW w Nysie Panią Krystynę Wawszkiewicz.

Rozpoczynając wykład pani doktor przypomniała, że zjawiskiem samotności zajmowali się już starożytni tacy jak: Arystoteles czy Platon. Arystoteles nazywał samotność „złym przeżyciem”, a Platon odmiennie „darem” umożliwiającym duchowy rozwój człowieka w wyniku medytacji. Ale ten „dar” jak nazwał go Platon oznacza również cierpienie, bo wynika z niskiej samooceny, z pesymizmu – czyli generalnie z braku więzi społecznych i duchowych z innymi osobami. A przyczyną tego jest niezrozumienie otaczającej rzeczywistości (komputer, internet, polityka) syndrom „pustego gniazda” oraz świadomość nieuchronnej śmierci.

Oprócz samotności (cecha natury człowieka) bardzo często w starszym wieku dokucza nam osamotnienie – zwykle po stracie kogoś bliskiego. Rodzi się pustka, stan apatii, niechęć do działania, co w skrajnych przypadkach prowadzi do depresji, załamania nerwowego a nawet samobójstwa.

Aby przeciwdziałać poczuciu osamotnienia (i złej samotności) trzeba rozwinąć w sobie DYSCYPLINĘ, zmusić się do wyjścia z domu. Przypomnieć sobie o marzeniach i zainteresowaniach. Ta DYSCYPLINA, to prawo do wyboru przeżyć i zainteresowań, do tego aby znowu znaleźć się w grupie i spędzać czas z innymi osobami.

I tu ogromną rolę do spełnienia mają takie instytucje jak: Domy Dziennego Pobytu, Kluby Seniora czy Uniwersytety Trzeciego Wieku. Dostrzegajmy blaski życia i spotykajmy się z innymi ludźmi, aby jak najrzadziej czuć się samotnymi lub osamotnionymi.

Po wykładzie studenci Instytutu Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie przeprowadzili wśród chętnych anonimową ankietę i pomiar sprawności pamięciowej.

Zapraszamy na kolejne ciekawe wykłady, których tematy prezentowane są w zakładce Harmonogram zajęć, a osobom chętnym do wyrażenia własnego zdania w zakresie podejmowanych tematów przypominamy nasz adres e-mail: utwnysa@wp.pl

2018.05.10

VI Zlot Dreptaków

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju UTW w Nysie informuje, iż w dniu 15.05.2018 r. odbędzie się VI Zlot Dreptaków.

Zbiórka uczestników o godzinie 12.30 na Plantach przy ulicy Bielawskiej/Gierczak (dawny Bazar Manhatan) w Nysie. Podczas Zlotu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z pomiaru ciśnienia i tętna oraz z poczęstunku.
Zapraszamy wszystkich chętnych, dla których zdrowie jest najważniejsze.
Impreza będzie współfinansowana przez Powiat Nyski.

2018.04.25

Wykład pt. „Historia Nysy”

25 kwietnia 2018 r. w Muzeum Powiatowym w Nysie przy ul. Biskupa Jarosława 11 słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie uczestniczyli w kolejnym wykładzie z cyklu „Historia regionalna” pt. „Historia Nysy”. Dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie Edward Hałajko zaprezentował historię Nysy i Księstwa Nyskiego w latach 1526 - 1742. Była to kontynuacja poprzedniego wykładu o historii Nysy od X do XVI wieku.

Dowiedzieliśmy się m.in., że w XVI wieku Nysa rozwijała się pomyślnie. Była drugim, po Wrocławiu największym miastem Śląska. Świadkami świetności miasta są powstałe w XVI – XVIII wieku m.in.: Dom Wagi Miejskiej gdzie mieścił się Urząd Celno – Skarbowy Księstwa Nyskiego i całego Śląska, Pałac Biskupi – obecnie Muzeum, kunsztownie kuta barokowa studnia, barokowa fontanna Trytona, kościół Najświętszej Marii Panny przy Carolinum, kościół Piotra i Pawła – perła architektury barokowej, kościół Bożogrobców, Nowa Budowla Elektorska. Ta ostatnia budowla, mieszcząca w sobie największy na Śląsku szpital niestety została rozebrana po kilku latach istnienia, ponieważ stała przed murami miasta.O randze księstwa świadczyć też miały plany stworzenia w Nysie centrum akademickiego. Sprowadzeni do Nysy przez biskupa Karola Habsburga jezuici stworzyli Collegium Carolinum.

Z ciekawostek: usłyszeliśmy wielce prawdopodobne, mniej znane uzasadnienie nazwy Nysy „Śląski Rzym”. Otóż w fali protestantyzmu, w 1540 r. jedynym katolickim księciem był biskup wrocławski jako książę nyski – co kojarzono z papieżem w Rzymie.

Niestety, nie ominęły Nysy tragiczne wydarzenia: ogromnych zniszczeń dokonała Wojna trzydziestoletnia, a epidemia dżumy zdziesiątkowała ludność. Niechlubne procesy „czarownic” (skazano 250 osób).

Po wkroczeniu na Śląsk oddziałów pruskich w 1740 r., również Nysa była bombardowana przez artylerię pruską. W wyniku podpisania traktatu pokojowego między Prusami a Austrią, kończącego I. wojnę śląską blisko 80% terytorium Śląska przeszło pod panowanie pruskie.

Dalsze losy Nysy i Księstwa Nyskiego poznamy na kolejnym wykładzie Pana Dyrektora Edwarda Hałajko w czerwcu b.r. na który słuchaczy UTW serdecznie zapraszamy.

2018.04.20

Wykład pt. „Epoka odkryć i eksperymentów w sztuce”

dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się 18 kwietnia 2018 r. w Muzeum Powiatowym w Nysie przy ul. Biskupa Jarosława 11.

Pani dr Małgorzata Radziewicz w czarowny sposób, narracją z zastosowaniem różnych technik medialnych, przeniosła nas obecnych na wykładzie w świat sztuki.

Poznaliśmy El Greco ( 1541- 1614 ) jednego z najbardziej tajemniczych artystów w panteonie europejskiej sztuki nowożytnej. El Greco to włoski przydomek malarza urodzonego na Krecie, w Kandii, twórcy ikon, emigrującego następnie do Wenecji, Rzymu, Madrytu i wreszcie Toleda w hiszpańskiej Kastylii. Naprawdę nazywał się Dominikos Theotokopulos. Wszystkie swoje prace podpisywał prawdziwym imieniem i nazwiskiem z użyciem greckiego alfabetu. Życie i twórczość artystyczna jednego z najoryginalniejszych malarzy w dziejach sztuki europejskiej, mimo upływu ponad czterech wieków, nadal zachwyca i zarazem zdumiewa. "We wszystkim był on tak dziwny, jak w malarstwie” - pisał Jusepe Nicolas Martinez, malarz z Aragonii. Obrazy El Greca niepokoją, zastanawiają, a jego postaci uduchowione, odrealnione, wywiedzione z Biblii oraz żywotów świętych nie miały być pomnikiem własnej chwały i kunsztu, pokazywały raczej trawiący malarza "wewnętrzny, duchowy ogień". Takie obrazy, jak "Święty Łukasz z księgą", „Święta Rodzina", „Pogrzeb hrabiego Orgaza", "Piąta pieczęć Apokalipsy", "Chrystus odzierany z szat” (Espolio) czy "Grupa Laokoona" dowodzą kreacji niezwykle indywidualnej i zarazem własnej, niepowtarzalnej maniery. Artysta, po śmierci zapomniany, odradza się uważany za prekursora szeroko rozumianego modernizmu przełomu XIX i XX.

Zainteresowanych dalszymi odkryciami i eksperymentami w sztuce zachęcamy do śledzenia naszej zakładki: Harmonogram zajęć.

Kolejny wykład tj. „Historia Nysy” (c.d.) na który członków UTW serdecznie zapraszamy odbędzie się w Muzeum Powiatowym w Nysie dnia 25 kwietnia 2018 r. (jak zwykle w środę godz. 11.20).

2018.04.12

Wykład pt. „Ach te porcje – czyli porcja porcji nierówna”

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w sali wykładowej PWSZ w Nysie przy ul. Chodowieckiego studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w wykładzie Pani dr Jagody Rydelek. Pani doktor – na co dzień wykładowca Instytutu Nauki o Zdrowiu PWSZ w Nysie zaprezentowała nam wykład p.t. „Ach te porcje – czyli porcja porcji nierówna”. Obecnych było 79 osób.

Temat bardzo na czasie, bo przecież wszyscy chcemy żyć dłużej w dobrym zdrowiu. Pani dr Jagodzie Rydelek udało się w sposób ciekawy i komunikatywny przekazać wiadomości, które zachęciły mnie, mam wrażenie że również innych słuchaczy, do zadania sobie pytania:
„Czy porcje żywieniowe moje i mojej rodziny są właściwe p/w składu i wielkości ?”

I zaznaczam, że tajemnica poprawności tkwi, bardziej w różnorodności i równowadze, niż w dużych wydatkach na wyszukane produkty. Tematyka m.in. zdrowego żywienia na pewno pojawi się jeszcze w dalszych cyklach naszych uniwersyteckich wykładów do udziału w których Zarząd UTW serdecznie zaprasza wszystkich członków.

2018.04.06

Zwyczajne Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie

4 kwietnia 2018 r. odbyło się Zwyczajne Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie.
Gośćmi Zgromadzenia byli dr Tomasz Drewniak doc. PWSZ Nysa, dr inż. Piotr Bernat Pełnomocnik Rektora PWSZ ds. UTW, którzy w imieniu Jego Magnificencji Rektora PWSZ dr Przemysława Malinowskiego – Profesora PWSZ w Nysie złożyli podziękowania członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie w krzewieniu idei kształcenia przez całe życie, pracę na rzecz UTW w Nysie i współpracę z PWSZ w Nysie, wszystkim członkom ciał kolegialnych poprzedniej kadencji, a w szczególności osobom zaangażowanych w organizację I Kongresu UTW Opolszczyzny. W podziękowaniach został szczególnie podkreślony ogromny trud włożony w to bardzo ważne wydarzenie połączone z obchodami 15-lecia UTW w Nysie. Jednocześnie złożyli życzenia dalszej owocnej pracy, wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności oraz ciągłego rozwoju tak osobistego jak i instytucjonalnego.

Wręczyli podziękowania:

Przewodniczącej Rady Programowej i Księgowej Stowarzyszenia p. Reginie Karwackiej

Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego I Kongresu UTW Opolszczyzny p. Irenie Sosulskiej.

Zgromadzenie prowadzone było wg zatwierdzonego porządku obrad.
Po przedstawieniu sprawozdań: merytorycznego, pracy zarządu, finansowego, Rady Programowej, Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej i Komisji Rewizyjnej oraz proponowanych kierunków działania na rok 2018 i przyszła kadencję, preliminarza planu dochodów i kosztów na rok 2018 przystąpiono do podjęcia uchwał zatwierdzających poszczególne sprawozdania, kierunki działania i preliminarz planu dochodów i kosztów Stowarzyszenia.
Podjęto uchwałę zatwierdzającą wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi z działalności za 2017 r. i I kwartał 2018 r.

Pani Prezes Michalina Danuta Podgórni złożyła podziękowania Zarządowi działającemu w kadencjach 2014-2016 i 2016-2018, Radzie Programowej, Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej. Podkreśliła ogrom wieloletniej pracy, dzięki której UTW osiągnął tak wysoki poziom.

Pani Wice Prezes Ewa Morel w imieniu własnym, Zarządu i słuchaczy złożyła podziękowania Pani Prezes Michalinie Danucie Podgórni.

Pani Irena Sosulska wręczyła Zarządowi i Przewodniczącej Rady Programowej pamiątkowe albumy ze zdjęciami z najważniejszych wydarzeń z ubiegłych kadencji.

Następnym punktem porządku Zgromadzenia były wybory nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej oraz Rady Programowej.

Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia składu organów Stowarzyszenia i Rady Programowej.

Wymienione organy Stowarzyszenia i Rada Programowa na kadencję 2018-2020 ukonstytuowały się.

Skład Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej

Skład Rady Programowej

Prezes Zarządu poprzedniej kadencji Michalina Danuta Podgórni złożyła p. Prezes Józefie Ziemnik, nowemu Zarządowi i wszystkim Komisjom oraz Radzie Programowej gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie.

Przewodnicząca Zgromadzenia p. Irena Sosulska – zamknęła obrady.

2018.03.29

2018.03.15

Zwyczajne Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie na podstawie & 27 p. 3 Statutu, zwołuje na dzień 4 kwietnia 2018 roku godz. 11.20 w sali wykładowej nr 201 PWSZ w Nysie ul. Chodowieckiego 4 Zwyczajne Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie zebranych członków i gości
2. Wybór przewodniczącego obrad
3. Powołanie protokolantów
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przedstawienie regulaminu obrad i wybranych zagadnień statutu
6. Przedstawienie porządku obrad
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad – głosowanie
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
9. Wybór Komisji Wyborczej
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
  a. za rok 2017
  b. za I kwartał roku 2018
11. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
  a. za rok 2017
  b. za I kwartał roku 2018
12. Sprawozdanie Finansowe z wykonania budżetu
  a. za rok 2017
  b. za I kwartał roku 2018
13. Sprawozdanie z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
  a. za rok 2017
  b. za I kwartał roku 2018
14. Sprawozdanie z działalności Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
  a. za rok 2017
  b. za I kwartał roku 2018
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie absolutorium z działalności Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
  a. za rok 2017
  b. za I kwartał roku 2018
16. Proponowanie kierunku działania Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
  a. na rok 2018
  b. na kadencję 2018-2020
17. Preliminarz – plan dochodów i kosztów na rok 2018
18. Przerwa na dyskusję
19. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
  a. za rok 2017
  b. za I kwartał roku 2018
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
  a. za rok 2017
  b. za I kwartał roku 2018
- zatwierdzenie sprawozdań finansowych, bilansu rachunku wyników i informacji dodatkowej
  a. za rok 2017
  b. za I kwartał roku 2018
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
  a. za rok 2017
  b. za I kwartał roku 2018
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
  a. za rok 2017
  b. za I kwartał roku 2018
- zatwierdzenie Preliminarza – planu dochodów i kosztów Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie na rok 2018
- zatwierdzenie kierunku i działania Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
 a. na rok 2018
 b. na kadencję 2018-2020
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
 a. za rok 2017
 b. za I kwartał roku 2018
- zatwierdzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie w sprawie udzielenia lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi z działalności
 a. za rok 2017
 b. za I kwartał roku 2018
20. Wybory kandydatów do Organów Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie na kadencję 2018-2020 r.
  a. Zarządu
  b. Komisji Rewizyjnej
  c. Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej
21. Wybory kandydatów do Rady Programowej na kadencję 2018-2020
22. Podjęcie uchwała w sprawach wyboru członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie na kadencję 2018-2020 r. do:
  a. Zarządu
  b. Komisji Rewizyjnej
  c. Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej
  d. Rady Programowej
23. Przerwa na ukonstytuowanie się Organów Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie oraz Rady Programowej
24. Odczytanie protokołu z ukonstytuowania się Organów
25. Zamknięcie obrad


Zarząd

2017.12.15

Spotkanie Opłatkowe

Raz w roku zdarza się szczególny wieczór i noc,
która rozpala światło istoty naszego człowieczeństwa.
Dla każdego z nas światło wigilijnej nocy świeci inaczej.
Otwórzmy nasze serca i dajmy ciepło, które w nas istnieje, drugiemu człowiekowi.

15 grudnia 2017 r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe pod hasłem „Czas nadziei i radości”. Zorganizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Nysie. Miejscem spotkania był Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie.

W pięknie przystrojonej sali p. Prezes UTW Michalina Danuta Podgórni przywitała zaproszonych gości oraz słuchaczy UTW życząc, aby ten tradycyjny stół wigilijny, nakryty białym obrusem zawsze gromadził rodzinę, przyjaciół i zawsze łączył a nie dzielił.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: p. Czesław Biłobran - Starosta Nyski, p. Kordian Kolbiarz - Burmistrz Nysy, p. Mirosław Aranowicz -Przewodniczący Rady Powiatu Nyskiego, dr Piotr Bernat – Pełnomocnik Rektora PWSZ ds. UTW, p. Marek Kędzierski – Dyrektor Nyskiego Domu Kultury, p. Grzegorz Kulpa – Wice Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Carolinum w Nysie, ks. Piotr Burczyk – Proboszcz Parafii Piotra i Pawła w Nysie, p. Mariusz Kownacki – Nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Nysie.

Spotkanie Opłatkowe uświetnił występ uczniów sekcji akordeonowej PWSM pod kierownictwem p. p. Mariusza Kownackiego.

Zaproszeni goście złożyli słuchaczom UTW życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Ks. Piotr Burczyk rozpoczął wieczerzę wigilijną odczytaniem fragmentów z Pisma Świętego, pobłogosławił przygotowane potrawy. Następnie po wspólnej modlitwie uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania- składając sobie nawzajem pełne serdeczności życzenia i zasiedli do stołu, aby delektować się przygotowanymi potrawami.

Wieczerzę wypełniło wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek przy akompaniamencie gitary, na której grała p. Halina Prus – słuchaczka UTW. Swoim niezwykłym głosem uroczystość wzbogacił p. Marian Kowalski, który śpiewał kolędy i recytował piękne wiersze o tematyce świątecznej.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał świecę przyozdobioną ręcznie przez członkinie Klubu Rękodzieła prowadzonego przez p. Ewę Morel i Janinę Chadryś. Wice Prezes UTW - Ewa Morel podziękowała wszystkim osobom, które poświęciły swój czas, aby przygotować ten drobny upominek z przesłaniem światełka radości i miłości oraz wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Na zakończenie p. Prezes Michalina Danuta Podgórni podziękowała za nieocenioną pomoc w organizacji spotkania p. Elżbiecie Muszyńskiej, p. Zofii i Andrzejowi Słomskim i wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację. Zaznaczyła, iż Powiat Nyski udzielił wsparcia finansowego.

Spotkanie Opłatkowe było świętem radości, pojednania i wzajemnej życzliwości. Czasem otwarcia się na drugiego Człowieka, na jego potrzeby, czasem refleksji i nadziei.

Wesołych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzy
Zarząd UTW

2017.12.09

Festyn Międzypokoleniowy pt. "Moja babcia to potrafi”

W dniu 9 grudnia 2017 r. w Nyskim Domu Kultury odbył się Festyn Międzypokoleniowy pt. ""Moja babcia to potrafi” – spotkanie integracyjne o tematyce mikołajkowo-świątecznej – edycja 6, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie przy współudziale Nyskiego Domu Kultury i wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Nyskie.

Do udziału w imprezie zaproszono dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy, słuchaczy UTW w Nysie wraz z wnukami.

Celem Imprezy była integracja międzypokoleniowa, wzmacnianie więzi, kultywowanie tradycji świątecznych.

W ramach imprezy odbył się:

Dla podkreślenia tematyki mikołajowo-świątecznej były opowieści o zwyczajach i tradycjach wigilijnych oraz wspólne śpiewanie kolęd, które prowadził p. Marian Kowalski – nasz aktor i członek UTW.

Uczestnicy imprezy mogli skorzystać z poczęstunku (ciastka, słodycze, napoje, owoce), o które zadbali p. Danuta Początek i p. Krystyna Kaleta Czokańczuk.

Dzieci wyróżnione w konkursach otrzymały dyplomy, a na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upominki.

Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała Prezes UTW p. Michalina Danuta Podgórni oraz Wice Prezes p. Ewa Morel.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Nysie, Dyrektorowi Nyskiego Domu Kultury, pracownikom Nyskiego Domu Kultury za pomoc w organizacji imprezy oraz wszystkim słuchaczom naszego UTW, którzy swoją obecnością, pracą i zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego przebiegu Festynu Międzypokoleniowego.
2017.12.07

Porady prawne

Porady prawne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie mec. Maria Przywara w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 13.30-14.30 pokój nr 3, ul. Armii Krajowej 21, budynek F.
2017.11.22

Srebrny Krzyż Zasługi dla Michaliny Danuty Podgórni

W przeddzień 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 40 wybitnych osobistości otrzymało odznaczenia państwowe z rąk wojewody opolskiego Adriana Czubaka.

Więcej >> prezentacja.pptInauguracja 2017

2017.09.20

Pogotowie lekcyjne

Zarząd UTW w Nysie odpowiadając na prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, prosi osoby chętne - wolontariuszy - do współpracy z OPS w zakresie pomocy dzieciom w odrabianiu zadań domowych o zgłoszenie się w sekretariacie UTW ul. Armii Krajowej 21 p. 5 lub bezpośrednio w OPS.
Nieśmy pomoc dzieciom, które tej pomocy potrzebują.
Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie i z góry serdecznie dziękujemy.

Więcej >> Pogotowie lekcyjne OPS .pdf2017.09.18

Wernisaż

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Pani Jadwigi Krawczyk. Wernisaż wystawy odbędzie się 4 października 2017 r. o godzinie 17 w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul Biskupa Jarosława 11. Serdecznie zapraszamy.2017.09.06

Ogłoszenie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie zaprasza słuchaczy UTW do składania podań o przyjęcie na:

studia dzienne na kierunku germanistyka
wymagane dokumenty:

Rekrutacja trwa do dnia 13 września 2017 roku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.2017.07.17

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2017/2018

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie informuje, iż
uroczysta Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2017/2018
odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. o godz. 11:30
w auli PWSZ w Nysie ul. Obrońców Tobruku 5

Serdecznie zapraszamy!Rok Akademicki 2016 / 2017

2017.07.20

W dniu 7 lipca 2017 r. grupa słuchaczy UTW w Nysie wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Arboretum w Wojsławicach, aby poznać i podziwiać kolekcję liliowców, która jest największą i najlepiej prowadzoną kolekcją tej grupy roślin w Polsce oraz jedną z największych w Europie. Wśród imponujących wojsławickich zbiorów dominują odmiany mieszańcowe (ponad 3 tys.), których ogólna liczba na świecie przekracza 70 tysięcy.

Arboretum w Wojsławicach jest Filią Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Powierzchnię Arboretum systematycznie powiększano - obecnie. Wynosi już 62 hektary. Arboretum przyciąga bujną przyrodą i największymi w Polsce kolekcjami: Narodową Kolekcją Historycznych Odmian Różaneczników (Rhododendron) Rasy Łużyckiej, bukszpanów (Buxus) i największą w Europie kolekcją liliowców (Hemerocallis).

W wyśmienitym nastroju podziwialiśmy i cieszyliśmy oczy i pozostałe zmysły bogactwem barw i zapachów, Piękna pogoda sprzyjała pełnemu relaksowi w tak pięknych okolicznościach przyrody, w świecie kwitnących wszelkimi barwami liliowców, hortensji, tawułek, róż i wielu pięknych odmian krzewów i drzew. Pobyt spełnił cele edukacyjne, mogliśmy poznać wiele odmian roślin, gdyż każda z nich oznaczona jest etykietą informacyjną zawierającą nazwę i miejsce pochodzenia.

2017.07.17

Przerwa wakacyjna

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie informuje, iż w dniach
od 15 lipca do 10 września 2017 r. biuro UTW jest zamknięte.

Zapraszamy
od 11 września 2017 r.
w godzinach od 10:00 do 14:00, pok. Nr 5,
budynek PWSZ ul. Armii Krajowej 21

2017.07.14

W dniach 3 do 5 lipca br. w m. Podegrodzie odbyło się szkolenie pt. „AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW” ramach projektu „AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH na lata 2014-2020 zorganizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu. Z ramienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie udział w szkoleniu wzięła Pani Michalina Danuta Podgórni - prezes UTW i Pani Ewa Morel – Wiceprezes UTW.

Szkolenie prowadziła Pani Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, Pan Wojciech Nalepa- radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na WPiA UKSW w Warszawie. i Pan Daniel Jachimowicz - prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami unijnymi. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie merytorycznych, organizacyjnych oraz formalnoprawnych aspektów animowania i prowadzenia działalności edukacyjnej dedykowanej seniorom w ramach organizacji pozarządowej. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu potrzeb osób starszych w treści programów edukacyjnych, podnoszeniu świadomości prawnej i obywatelskiej osób starszych, formalnoprawnym aspektom zarządzania organizacją pozarządową, pozyskiwaniu środków na działalność statutową organizacji pozarządowych.

Udział w szkoleniu prowadzonym na bardzo wysokim poziomie merytorycznym przez przedstawicieli Federacji SRUTW w Nowym Sączu dysponujących dużą wiedzą i fachowością z pewnością pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w lepszym zarządzaniu i organizacji działań edukacyjnych i pozostałych działań statutowych w naszym UTW2017.07.13

I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny
i obchody 15 lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie

stały się faktem. Wydarzenie miało miejsce w dniach 22-24 czerwca 2017 roku.

Organizatorami byli:

przy wsparciu finansowym
Patronatem honorowym wydarzenie objęli:
Patronat medialny sprawowali:

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele 15 UTW z województwa opolskiego, jeden objęty patronatem PWSZ w Nysie oraz jeden UTW z Aleksandrowa Kujawskiego, z którym Nyski UTW współpracował na zaproszenie Fundacji Ziemia i Ludzie w projekcie „Bioróżnorodność to także my”. Łącznie w Kongresie uczestniczyło 163 słuchaczy UTW, w tym 105 słuchaczy UTW w Nysie.

I Kongres swoją obecnością zaszczycili liczni zaproszeni goście, w tym: Dyrektor Biura Dialogu i Korespondencji w Kancelarii Prezydenta RP - Pani Grażyna Wereszczyńska oraz Zastępca Dyrektora Biura Dialogu i Korespondencji w Kancelarii Prezydenta RP - Pan Wojciech Maciej Chojnowski, Marszałek Województwa Opolskiego - Pan Andrzej Buła, Wicemarszałek Województwa Opolskiego - Pan Antoni Konopka, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego - Pan Bogusław Wierdak, przedstawiciele Biur Poselskich Pani Poseł Katarzyny Czochary oraz Pana Posła Janusza Sanockiego, Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie - Pan Mirosław Aranowicz, Starosta Nyski - Pan Czesław Biłobran, Burmistrz Nysy - Pan Kordian Kolbiarz oraz przedstawiciele samorządów lokalnych z Opolszczyzny, a w tym Starosta Prudnicki - Pan Radosław Roszkowski oraz Z-ca Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla - Pan Wojciech Jagiełło.

Obecni byli dyrektorzy instytucji i placówek oświatowych:
Dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie - Pan Edward Hałajko, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - Pan Tomasz Jazienicki, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie - Pani Małgorzata Makaryk, Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nysie - Pani Danuta Kobyłecka, Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty - Pan Adam Fujarczuk, Z-ca Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty – Małgorzata Leśniewska, Przewodniczący Rady Seniorów w Nysie - Pan Ryszard Rogowski.

W pierwszej części gali uroczyście świętowano jubileusz 15 lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie. Pani Prezes Michalina Danuta Podgórni w swoim wystąpieniu przybliżyła ideę Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przedstawiła historię Nyskiego UTW wspominając o ludziach, którzy tę historię tworzyli. Wyraziła wdzięczność dla założycieli, wykładowców, byłych prezesów. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych związanych z UTW. Szczególnie zasłużonym dla rozwoju Uniwersytetu, instytucjom i osobom wręczono pamiątkowe statuetki i podziękowania.

Statuetki otrzymali:

Podziękowania otrzymali:
UTW w Nysie
W ramach kongresu:

Marszałek Województwa Opolskiego nadał Stowarzyszeniu Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”

Z okazji 15 lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie oraz I Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny – otrzymaliśmy liczne listy gratulacyjne: z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, od Senatorów, Posłów, Prezydentów i Burmistrzów miast, Starostów i wielu Przyjaciół naszego UTW.

W drugim dniu Kongresu miała miejsce Konferencja Naukowa pt. "Jakość życia seniorów", w trakcie której referaty wygłosili: dr hab. nauk farm. Elżbieta Grochowska Niedworok - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, dr Zbigniew Kulas -Uczelnia Jana Wyżykowskiego Polkowice-Lubin, Ing. Jan Rotter - Centrum Sociálních Služeb Jeseník, Ing. Klara Nehodova, Ing. Hanna Balzerowa Ph.D - Česka Zemědělska Univerzita v Pradze, dr hab. Alicja Głębocka, dr n. med. Anna Sadakierska-Chudy - Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie, dr Walentyna Wnuk, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. seniorów, dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski – profesor PWSZ w Nysie, dr hab. inż. Zofia Wilimowska profesor PWSZ w Nysie, dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, dr inż. Piotr Bernat, mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek, mgr Anna Komarow-Kuźmińska – Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Nysie. Blok warsztatowy prowadzili: dr n. med. Ireneusz Barziej, mgr Ewa Szura, dr n. med. inż. Marta Misiarz - Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Nysie

W trzecim dniu Kongresu oraz Święta Gmin Powiatu Nyskiego odbyła się Spartakiada Sportowa pod hasłem „Sportowy zawrót głowy”. Uczestnikami Spartakiady byli zaproszenie goście z Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny i słuchacze UTW w Nysie, oraz mieszkańcy Powiatu Nyskiego.
Nadrzędnym celem Spartakiady było utrwalenie i pogłębienie zasad racjonalnej troski o zdrowie, dobrą kondycję fizyczną, zrozumienie potrzeby ruchu, jego znaczenie dla sprawności fizycznej i psychicznej. W uroczystej ceremonii otwarcia udział wzięli: Prorektor PWSZ doc. dr Tomasz Drewniak, Członek Zarządu Powiatu Daniel Palimąka, Pełnomocnik Rektora PWSZ ds. współpracy z UTW dr Piotr Bernat, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie Tomasz Jazienicki.

Po dwóch godzinach zmagań nastąpiło podsumowanie wyników wszystkich konkurencji. Uczestnikom zapewniono ciepły poczęstunek w postaci grochówki i zimne napoje. Kolejnym punktem była dekoracja zwycięzców w poszczególnych konkurencjach. Puchary, medale i dyplomy zostały uroczyście wręczone zdobywcą pierwszych trzech miejsc.

Dekoracji dokonali: Prorektor PWSZ Tomasz Drewniak, Prezes UTW Michalina Danuta Podgórni i Wiceprezes UTW Ewa Morel.

Wszyscy zgromadzeni nagradzali wyróżnionych gromkimi brawami i gratulacjami.

Natomiast przedstawiciele wszystkich Uniwersytetów otrzymali podziękowania za udział w wydarzeniu od UTW w Nysie, pakiety promocyjne przygotowane przez Powiat Nyski, Gminę Nysa oraz PWSZ w Nysie, a każdy uczestnik imprezy otrzymał drobny upominek. Zawody sportowe stały się okazją by udowodnić młodszemu pokoleniu, że aktywność fizyczna jest ważna, a starość nie musi być smutna. Sportowa rywalizacja, radość ze wspólnych działań, przyjacielska integracja – tego nie można opisać, to trzeba zobaczyć. Patrząc na uśmiech seniorów już wiemy, że cel został osiągnięty

Ostatnim elementem było uroczyste zamknięcie I Kongresu UTW Opolszczyzny i Spartakiady Sportowej. Pani Prezes UTW Michalina Danuta Podgórni podziękowała wszystkim za przyjecie zaproszenia i obecność. Zaznaczyła, że przede wszystkim dopisali ludzie – seniorzy dla których czas przejścia na emeryturę to dobry moment na realizację swoich marzeń i rozwijanie pasji do tej pory z różnych względów schodzących na dalszy plan. Podziękowania skierowała do Dyrektora ZSiPO Tomasza Jazienickiego za udostępnienie obiektu sportowego i wzorowe przygotowanie zawodów, Komitetowi Organizacyjnemu I Kongresu UTW Opolszczyzny i wszystkim wolontariuszom za bezinteresowna pracę na rzecz organizacji tego wydarzenia.

Za wsparcie finansowe słowa podziękowania skierowała pod adresem Marszałka Województwa Opolskiego,Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego, instytucji samorządowych, tj. Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy w Nysie oraz Fundacji Collegium Noblium Opoliense w Opolu. Następnie głos zabrał Prorektor PWSZ doc. dr Tomasz Drewniak, który wszystkim uczestnikom złożył gratulacje i wyrazy uznania za kondycję fizyczną oraz przykład do naśladowania dla pozostałych seniorów. Podziękował za organizację I Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny i 15 lecia UTW Pani Michalinie Danucie Podgórni – Prezesowi UTW w Nysie, Pani Ewie Morel- Wiceprezesowi UTW w Nysie, Pani Irenie Sosulskiej – Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego I Kongresu.

W imieniu Uniwersytetów głos zabrała Prezes UTW Ziemi Kozielskiej Bączkowska Teresa, która pogratulowała organizatorom pomysłu, wytrwałości w integracji seniorów. Na zakończenie pełnomocnik Rektora PWSZ ds. współpracy z UTW dr inż. Piotr Bernat życzył długich lat w dobrym zdrowiu, które pozwoli na aktywne życie i realizację wielu wspaniałych inicjatyw a także samych dobrych i życzliwych ludzi, którzy otoczą opieką i wesprą dobrym słowem.

Wszyscy uczestnicy wyrazili uznanie i podziw za perfekcyjną organizacje i wspaniałą atmosferę.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji I Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny, a gościom i naszym słuchaczom za udział i wspólne z nami świętowanie 15 lecia UTW w Nysie.2017.07.06

W dniu 24-06-2017 r. odbyła się Spartakiada Sportowa pod hasłem „Sportowy zawrót głowy” zorganizowana w ramach I Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny- Uroczystości 15 lecia UTW w Nysie oraz święta Gminy Powiatu Nyskiego.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie, Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

Nadrzędnym celem Spartakiady było utrwalenie i pogłębienie zasad racjonalnej troski o zdrowie, dobrą kondycję fizyczną, zrozumienie potrzeby ruchu, jego znaczenie dla sprawności fizycznej i psychicznej.

Miejscem zmagań był kompleks sportowy przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ulicy Rodziewiczówny 1. W uroczystej ceremonii otwarcia udział wzięli: Prorektor PWSZ doc. dr Tomasz Drewniak, Członek Zarządu Powiatu Daniel Palimąka, Pełnomocnik Rektora PWSZ ds. współpracy z UTW dr Piotr Bernat, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie Tomasz Jazienicki. Życzyli zawodnikom przede wszystkim wspaniałej sportowej rywalizacji i dobrej zabawy.

Prezes UTW w Nysie Michalina Danuta Podgórni przywitała zaproszonych gości oraz słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny: UTW Głuchołazy im. Marii Bilwin, UTW Brzeg, UTW Kluczbork, UTW Olesno, SUTW Ziemi Kozielskiej, UTW Strzelce Opolskie, UTW Niemodlin, SUTW Kędzierzyn-Koźle, Mobilny Uniwersytet Każdego Wieku Prudnik przy Opolskim Stowarzyszeniu „Czas dla rodziny”, Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia” Prudnik, SRUTW Korfantów, UTW Zawadzkie, UTW Krapkowice, UTW Prudnik, UTW Nysa i spoza Opolszczyzny UTW Aleksandrów Kujawski oraz Noworudzki UTW przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.

Przed rozpoczęciem zawodów Pani Izabela Grzybowska mgr wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Carolinum” w Nysie przeprowadziła taneczną rozgrzewkę. Następnie nadszedł czas na sportowe zmagania zgodnie z regulaminem uczestnictwa w Spartakiadzie, który został odczytany przez głównego sędziego Pana Ryszarda Rogowskiego. Nad sportowym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwał Dyrektor ZSiPO w Nysie Tomasz Jazienicki. Wsparcia w przeprowadzeniu nw. konkurencji

1. Rzut piłką lekarską - kobiety i mężczyźni
2. Rzut lotką - kobiety i mężczyźni
3. Slalom z przeszkodami - kobiety i mężczyźni
4. Nawlekanie igły - kobiety
5. Łowienie ryb - mężczyźni

udzielili uczniowie ZSiPO w Nysie

Wszystkie konkurencje podzielono na dwie kategorie wiekowe do 65 lat i powyżej 65 lat. Każdy uczestnik mógł znaleźć konkurencję dla siebie i sprawdzić się w takiej, w jakiej czuł się najlepiej. Dyscypliny cieszyły się różnym stopniem zainteresowania, jednakże żadnej z nich nie zabrakło emocji i ducha sportowej rywalizacji. Na twarzach zawodników widać było nieustanne skupienie i koncentrację. Kibice zagrzewali do walki o jak najlepsze wyniki. Po dwóch godzinach zmagań nastąpiło podsumowanie wyników wszystkich konkurencji. Uczestnikom zapewniono ciepły poczęstunek w postaci grochówki i zimne napoje. Kolejnym punktem była dekoracja zwycięzców w poszczególnych konkurencjach. Zachowując starożytne tradycje koronacji zwycięzców, gałązki oliwne zostały zastąpione pucharami, medalami i dyplomami, które zostały uroczyście wręczone zdobywcą pierwszych trzech miejsc.

Dekoracji dokonali: Prorektor PWSZ Tomasz Drewniak, Prezes UTW Michalina Danuta Podgórni i Wiceprezes UTW Ewa Morel.

Końcowa klasyfikacja:

1. Nawlekanie igły - kobiety
   I miejsce Grochowska Maria, Włosek Barbara
   II miejsce Mocko Barbara, Szymankiewicz Zofia
   III miejsce Fedorowska Agata, Kostuś Krystyna
2. Łowienie ryb - mężczyźni
   I miejsce Kowalczyk Marian, Maziak Józef
   II miejsce Słomski Andrzej, Przybyszewski Eugeniusz
   III miejsce Mikrut Czesław, Kabaszyn Marian
3. Rzut lotką - kobiety
   I miejsce Minartowicz-Rejlich Danuta, Niewiadomska Emilia
   II miejsce Żuratyńska Henryka, Sienkiewicz Daniela
   III miejsce Słomska Zofia, Duda Joanna
4. Rzut lotką - mężczyźni
   I miejsce Słomski Andrzej, Onufrowicz Andrzej
   II miejsce Kabaszyn Marian, Miler Mieczysław
   III miejsce Mróz Adam, Przybyszewski Eugeniusz
5. Rzut piłką lekarską - mężczyźni
   I miejsce Kabaszyn Marian, Bednarek Włodzimierz
   II miejsce Kowalczyk Marian, Szulecki Roman
   III miejsce Mróz Adam, Przybyszewski Eugeniusz
6. Rzut piłka lekarską - kobiety
   I miejsce Kowalska Maria, Bortnik Anna
   II miejsce Morel Ewa, Lubańska Halina
   III miejsce Struś Barbata, Włosek Barbara
7. Slalom z przeszkodami - mężczyźni
   I miejsce Kabaszyn Marian, Maziak Józef
   II miejsce Kowalczyk Marian, Onufrowicz Andrzej
   III miejsce Mróz Adam, Bednarek Włodzimierz
8. Slalom z przeszkodami - kobiety
   I miejsce Morel Ewa, Włosek Barbara
   II miejsce Grochowska Maria, Kupracz Katarzyna
   III miejsce Struś Barbara, Lubańska Halina

Wszyscy zgromadzeni nagradzali wyróżnionych gromkimi brawami i gratulacjami.

Przedstawiciele wszystkich Uniwersytetów otrzymali podziękowania za udział w wydarzeniu od UTW w Nysie, pakiety promocyjne przygotowane przez Powiat Nyski, Gminę Nysa oraz PWSZ w Nysie, a każdy uczestnik imprezy otrzymał drobny upominek.

Ostatnim elementem było uroczyste zakończenie I Kongresu UTW Opolszczyzny i Spartakiady Sportowej. Pani Prezes UTW Michalina Danuta Podgórni podziękowała wszystkim za przyjecie zaproszenia i obecność. Zaznaczyła, że przede wszystkim dopisali uczestnicy - seniorzy dla których czas przejścia na emeryturę, to dobry moment na realizację swoich marzeń i rozwijanie pasji do tej pory z różnych względów schodzących na dalszy plan. Podziękowania skierowała do Dyrektora ZSiPO Tomaszowi Jazienickiemu za udostępnienie obiektu sportowego i wzorowe przygotowanie zawodów, Komitetowi Organizacyjnemu I Kongresu UTW Opolszczyzny i wszystkim wolontariuszom.

Za wsparcie finansowe słowa podziękowania skierowała pod adresem instytucji samorządowych, tj. Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy w Nysie oraz Fundacji Collegium Noblium Opoliense w Opolu. Podziękowania skierowała również pod adresem PWSZ w Nysie, która wspiera działania UTW w ramach patronatu.

Następnie głos zabrał Prorektor PWSZ doc. dr Tomasz Drewniak, który wszystkim uczestnikom złożył gratulacje i wyrazy uznania za kondycję fizyczną oraz przykład do naśladowania dla pozostałych seniorów. Podziękował za organizację I Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny i 15 lecia UTW Pani Michalinie Danucie Podgórni - Prezesowi UTW w Nysie, Pani Ewie Morel- Wiceprezesowi UTW w Nysie, Pani Irenie Sosulskiej - Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego I Kongresu. W imieniu Uniwersytetów głos zabrała Prezes UTW Ziemi Kozielskiej Bączkowska Teresa, która pogratulowała organizatorom pomysłu wytrwałości w integracji seniorów. Na zakończenie pełnomocnik Rektora PWSZ ds. współpracy z UTW dr inż. Piotr Bernat życzył długich lat w dobrym zdrowiu, które pozwoli na aktywne życie i realizację wielu wspaniałych inicjatyw a także samych dobrych i życzliwych ludzi, którzy otoczą opieką i wesprą dobrym słowem.

Zawody sportowe stały się okazją by udowodnić młodszemu pokoleniu, że aktywność fizyczna jest ważna, a starość nie musi być smutna. Sportowa rywalizacja, radość ze wspólnych działań, przyjacielska integracja - tego nie można opisać, to trzeba zobaczyć. Patrząc na uśmiech seniorów już wiemy, że cel został osiągnięty.

2017.07.05

12 czerwca Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J. Kozarzewskiego w Nysie zakończył rok akademicki 2016/2017.

Pani Prezes UTW Michalina Danuta Podgórni przywitała przybyłych na uroczystość : Pana doc. dr Tomasz Drewniaka, Prorektora ds. nauki i rozwoju oraz Pana dr inż. Piotra Bernata, Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z UTW, Pana Janusza Sanockiego posła do Sejmu VIII kadencji, Pan Kordiana Kolbiarza - Burmistrza Nysy, a także dyrektorów współpracujących z UTW placówek i dyrektorów szkół oraz wykładowców, sympatyków i słuchaczy UTW w Nysie. Podziękowała za współpracę osobom i instytucjom, podkreślając rolę PWSZ w Nysie w życiu Uniwersytetu.
Podziękowała Zarządowi , Radzie Programowej oraz słuchaczom-wolontariuszom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji celów statutowych UTW. Przedstawiła w krótkim wystąpieniu zrealizowane w minionym roku akademickim działania ze szczególnym podkreśleniem działań edukacyjnych, które są priorytetem w celach statutowych Stowarzyszenia, działania prozdrowotne, kulturalne i turystyczno-krajoznawcze.
Zachęciła także do udziału w I Kongresie UTW Opolszczyzny, który odbędzie się w dniach 22-24.06.2017 r. w Nysie. To dzięki rzeczowemu i finansowemu wsparciu PWSZ w Nysie, Marszałka Województwa Opolskiego, Starostwa Powiatowego, Gminy Nysa, Fundacji Collegium Nibilim Opoliense w Opolu, organizacja tego wydarzenia będzie możliwa. Serdecznie dziękujemy za zrozumienie i wsparcie . Owocami tego wydarzenia mają być: integracja środowiskowa UTW, upowszechnienie idei kształcenia ustawicznego oraz rozwój UTW Opolszczyzny i zacieśnianie współpracy.

Pan doc. dr Tomasz Drewniak w imieniu władz Uczelni podziękował słuchaczom UTW za poświęcenie oraz pracę, gratulując jednocześnie sukcesów.

W wystąpieniach gratulacje złożyli Pan Kordian Kolbiarz Burmistrz Nysy, Pan Edward Hałajko Dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie, Pan Janusz Sanocki Poseł do Sejmu VIII Kadencji.

Na zakończenie uroczystości Pani Ewa Morel, Wiceprezes UTW Nysa w prezentacji multimedialnej przedstawiła działalność UTW w mijającym roku.

Uroczystość uświetnił występ nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie. Serdecznie im za to dziękujemy.

Zarząd i słuchacze podziękowali Pani Prezes za jej zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz UTW.

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie integracyjne z okazji zakończenia roku akademickiego.

2017.07.01

Dni seniora

W dniach 13 i 14 czerwca br. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie uczestniczyli w zorganizowanych przez Gminę Nysa obchodach Dni Seniora. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Seniorów w Urzędzie Miejskim, na której Pani Michalina Danuta Podgórni Prezes UTW w Nysie otrzymała wyróżnienie „Przyjazny seniorom”. Słuchacze Nyskiego UTW przemaszerowali w barwnym korowodzie ulicami miasta do Bastionu św. Jadwigi, gdzie uczestniczyli w integrujące środowisko senioralne „Biesiadzie”. W kolejnym dniu mieli okazję obejrzeć spektakl satyryczno– muzyczny pt. „Szaleństwa Panny Róży”.2017.06.30

Wyjazd turystyczno krajoznawczy Kozłówka-Lublin-Zamość -Przemyśl
w dniach 23 do 26 maja 2017 r. ( 4 dni).

W pierwszym dniu pobytu zwiedziliśmy Zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamoyskich we wsi Kozłówka, która leży w północnej części województwa lubelskiego. Obecnie pałac jest siedzibą muzeum. 16 maja 2007 roku zespół pałacowo-parkowy został wpisany na listę Pomników historii.

Pałac zbudowany został w latach 1736-1742.Między latami 1799-1944 majątek należał do Zamoyskich. Pałac okres świetności przeżywał za czasów Konstantego Zamoyskiego, który w 1903 r. założył tu ordynację. Dokonując przebudowy rezydencji, hrabia pragnął z niej uczynić jedną z najbardziej monumentalnych i reprezentacyjnych siedzib magnackich.

We wnętrzach, które zachowały autentyczny wystrój z przełomu XIX wieku i XX wieku w tym: neobarokowe i neoregencyjne plafony, piece z miśnieńskich kafli, marmurowe kominki, dębowe parkiety, zgromadzona jest również niezwykła kolekcja malarstwa (przeważają portrety rodzinne oraz kopie arcydzieł malarstwa europejskiego), mebli, rzeźb, luster, kobierców, porcelany, złoconych brązów i sreber, które swego czasu stanowiły dawne wyposażenie pałacu.

Wnętrza są doskonale utrzymane i posiadają nieporównywalny w Polsce i bardzo rzadki w Europie stopień autentyzmu. Zapoznaliśmy się również ze zbiorami wystawy Socrealizmu oraz obejrzeliśmy Powozownię i Park przypałacowy.

Następnie udaliśmy się na nocleg do Lublina, gdzie po obiadokolacji i zakwaterowaniu spotkaliśmy się przy grillu. Mimo zmęczenia spotkanie integracyjne upłynęło w miłej atmosferze, przy śpiewie piosenek turystycznych i biesiadnych.

Drugi dzień pobytu rozpoczęliśmy od zwiedzania Zamku królewskiego w Lublinie oraz lubelskiej starówki. Zamek pierwotnie zbudowany był w XII Wieku, później wielokrotnie był przebudowywany. W XIII wieku do zamku dobudowano romański donżon (wieżę mieszkalno-obronną). XIV-wieczna Kaplica Trójcy Świętej, wybudowana jako fundacja Kazimierza Wielkiego, pokryta rusko-bizantyńskimi freskami z 1418, powstałymi na zamówienie Władysława Jagiełły, jest jednym z najcenniejszych zabytków w Polsce. Od 1957 siedziba Muzeum Lubelskiego. Bogate zbiory muzeum zwłaszcza zbiory malarstwa, w tym bezcenny obraz Jana Matejki „Unia Lubelska”. Po Muzeum i Lubelskiej Starówce oprowadzał na licencjonowany przewodnik.

W kolejnym dniu udaliśmy się do Zamościa architektonicznej perły kresów. Zamość jako prywatne miasto założył Jan Zamoyski - kanclerz wielki koronny, który zlecił włoskiemu mistrzowi Bernardo Morando zaprojektowanie miasta idealnego - twierdzy, która miała za cel chronić włości Zamoyskich. Tak właśnie powstał Zamość, nazywany Padwą Północy, prawdziwe arcydzieło polskiego renesansu. W 1992 roku Stare Miasto Zamościa zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury Unesco. Główną atrakcją Zamościa jest rynek z przepięknym ratuszem i kamieniczkami ormiańskimi, dawna synagoga, katedra, a także twierdza Zamość. Dodatkowym atutem tego miejsca jest sąsiedztwo Roztocza - pięknej, dzikiej krainy o nieskażonej przyrodzie, mrocznych lasach, przejrzystych rzekach i niecodziennej architekturze nacechowanej elementami kultury wschodniej.
Po spacerze z przewodnikiem po Zamoyskiej starówce udaliśmy się do Szczebrzeszyna położonego na Roztoczu, Roztocze to kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień, szerokości 12–32 km i długości około 180 km, przebiegający z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód do Lwowa. W Szczebrzeszynie zwiedziliśmy Cerkiew Zaśnięcia NMP , która założona została już pod koniec XII wieku, o czym świadczą zachowane fundamenty romańskiej budowli. Przebudowano ją około 1560 i 1710 roku. Co ciekawe, w XVI i XVII wieku udekorowano ją bogatą polichromią. Unikalność tej budowli polega również na tym, że jest ona murowana, w przeciwieństwie do wielu drewnianych cerkwi na wschodnich rubieżach Polski. Nastepnym miejscem,które odwiedziliśmy na Roztoczu był Zwierzyniec. Główną atrakcją Zwierzyńca jest .Kościół Św. Jana Nepomucena nazywany Kościołem na Wodzie to niezwykle efektowna, barokowa świątynia, stojąca na wyspie stawu kościelnego. Do świątynia można dotrzeć poprzez romantyczny most.

W ostatnim dniu w drodze powrotnej do Nysy odwiedziliśmy Przemyśl - to piękne historyczne miasto w województwie podkarpackim, malowniczo ulokowane nad Sanem, na obu jego brzegach, na południowy wschód od Rzeszowa, niedaleko granicy z Ukrainą. Krótki spacer z przewodnikiem w trakcie, którego poznaliśmy rynek i najcenniejsze zabytki miasta. Po obiedzie udaliśmy się do Nysy. Program wycieczki został w pełni zrealizowany ku zadowoleniu wszystkich uczestników.

20.06.2017

Dnia 24-06-2017 roku o godz. 9.00 na obiektach sportowych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ulicy Rodziewiczówny 1 odbędzie się Spartakiada Sportowa pod hasłem „Sportowy Zawrót Głowy” organizowana w ramach I Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny oraz XV Święta Gminy Powiatu Nyskiego.
Organizatorami imprezy są: Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oraz Starostwo Powiatowe w Nysie. Zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów.

13.06.2017

SPRAWOZDANIE

W dniu 30-05-2017 r. odbył się IV Zlot Dreptaków pod hasłem „Marsz po zdrowie” zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Nysie.

Doskonałą formą aktywności dla seniorów jest nordnic walking, ponieważ przynosi ogromne korzyści dla zdrowia i sprawności fizycznej. Regularnie podejmowana aktywność fizyczna jest niczym „eliksir młodości”, który pozwala cieszyć się zdrowiem i być sprawnym oraz samodzielnym do końca życia.

Ponad 30 - osobowa grupa słuchaczy w dobrym nastroju i przy słonecznej pogodzie zebrała się o godzinie 10.00 na Placu Paderewskiego w Nysie. Uczestników marszu przywitała Pani Prezes UTW Michalina Danuta Podgórni, oraz dr inż. Piotr Bernat, Pełnomocnik Rektora PWSZ w Nysie ds. współpracy z UTW. Przed rozpoczęciem marszu studenci Wydziału Ratownictwa Medycznego PWSZ w Nysie zmierzyli każdemu uczestnikowi ciśnienie krwi oraz tętno. Następnie Pani Prezes przybliżyła korzyści wynikające ze spaceru z kijkami. Zapewniła , że uprawianie tej formy aktywności zmniejsza problemy z kolanami umożliwia ilość wysiłku dostosowaną do potrzeb każdego wieku. Przeprowadziła krótką rozgrzewkę (ćwiczenia na poszczególne partie mięśni) po czym cała grupa wyruszyła wcześniej wytyczoną trasą, z Placu Paderewskiego do Fortu Wodnego w Nysie. Pogoda piękna, można się było w pełni cieszyć przyrodą, wędrowaniem i towarzystwem znajomych. Tempo marszu było dostosowane tak, by nikt nie poczuł się zmęczony. Z uśmiechem na twarzy wszyscy uczestnicy sprostali temu wyzwaniu. W Forcie Wodnym na uczestników marszu czekał regenerujący posiłek jogurt, woda i jabłka. Po wspólnie spożytym posiłku, był czas na rozmowy. Banery Powiatu Nyskiego i UTW w Nysie zostały umieszczone w Forcie Wodnym, były tłem pamiątkowego zdjęcia. Po powrocie na Plac Paderewskiego ponownie zmierzono nam ciśnienie krwi i tętno. Na zakończenie Pani Prezes Michalina Danuta Podgórni podziękowała uczestnikom marszu oraz studentom PWSZ w Nysie za pomoc medyczną. Zaznaczyła, że Powiat Nyski był współorganizatorem spaceru z kijkami.

Informację o imprezie zamieszczono na stronie internetowej organizatora.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z aktywnie spędzonego dnia i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnej imprezie.29.05.2017

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie zaprasza serdecznie na uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 w dniu 12-06-2017 godz. 11.20 ul. Obrońców Tobruku 5

25.05.2017

Szlakiem na dwóch kółkach

W dniu 12 maja 2017 r., przy pięknej wiosennej pogodzie, odbył się Rajd Rowerowy pod hasłem Szlakiem na dwóch kółkach zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie.

Impreza, którą wsparło finansowo Starostwo Powiatowe w Nysie, ma na celu popularyzację turystyki rowerowej, jako formy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, integrację seniorów oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu jakim jest jazda na rowerze.

Na Plac Paderewskiego w Nysie, gdzie wyznaczono punkt zbiórki, przybyło 26 miłośników rowerowych wycieczek. Rajdowiczów powitała Pani Wiceprezes UTW Ewa Morel. Przypomniała o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących przy poruszaniu się po drogach. O godz. 10.00 rajdowa ekipa wyruszyła w trasę, która wiodła przez Hajduki Nyskie, Stary Las, Nowy Świętów, Polski Świętów do Wilamowic Nyskich.

Komandorem rajdu była słuchaczka UTW Katarzyna Kupracz. Wśród wielu miejsc postojowych był także Polski Świętów, gdzie na lokalnym cmentarzu znajduje się mogiła ofiar katastrofy kolejowej, która wydarzyła się 2 lipca 1945 roku. Panie Maria Wojciechowska i Kazimiera Zagrodzka przybliżyły wszystkim historię przesiedleńców, którzy uczestniczyli w katastrofie. W lipcu 2014 roku uroczyście został odsłonięty pomnik ku czci ofiar. Następnie uczestnicy rajdu udali się na cmentarz, gdzie pod pomnikiem zostały złożone kwiaty i zapalono znicze.

Punktem docelowym były Wilamowice Nyskie, do których seniorzy mniej sprawni ruchowo dołączyli własnymi środkami transportu. Uczestników rowerowej eskapady przywitała w świetlicy wiejskiej pani Prezes Michalina Danuta Podgórni. Kulinarną nagrodą za trudy pokonania 20 kilometrów trasy był pożywny żurek z kiełbasą, przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Odnowy Wsi „Sami sobie” i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przysmaków w Wilamowicach Nyskich. Panie przygotowały przysmaki pod troskliwym okiem pani Prezes Marii Roguckiej. Nie zabrakło ciast, napojów i kiełbasy z grilla. Seniorzy mieli okazję do wspólnego śpiewania i rozmów. Po regeneracyjnym posiłku nastąpiło oficjalne wręczenie dyplomów i podziękowań. Szczególne podziękowania pani Prezes UTW skierowała do gospodarzy za niezwykłą gościnność. Również pani Maria Rogucka złożyła wszystkim serdeczne podziękowania za tak liczne przybycie i zaprosiła na kolejne spotkanie.

Dziękując wszystkim za aktywne uczestnictwo pani Prezes UTW zaznaczyła, że Powiat Nyski był współorganizatorem imprezy. Informację o rajdzie zamieszczono na stronie internetowej organizatora, a w miejscu odbywania imprezy umieszczono baner Powiatu Nyskiego i UTW w Nysie.

Po około trzygodzinnym biesiadowaniu w Wilamowicach uczestników rowerowej wyprawy czekała droga powrotna. Tym razem trasa wiodła przez Markowice, Morów, Iławę, Białą Nyską do Nysy.

Ten Rajd Rowerowy jest już częścią historii UTW, ale organizatorzy zapowiadają kolejną edycję w przyszłym roku.

Marek Flakowski
24.05.2017

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju UTW w Nysie informuje, iż w dniu 30.05.2017 r.
odbędzie się IV Zlot Dreptaków.
Zbiórka uczestników o godzinie 10.00 na Placu Paderewskiego w Nysie. W programie Zlotu uczestnicy przejdą do Fortu Wodnego. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu imprezy będą mieli możliwość skorzystania z pomiaru ciśnienia i tętna. Dla wszystkich przewidziany jest zdrowy poczęstunek.
Zapraszamy wszystkich chętnych dla których zdrowie jest najważniejsze.

Impreza będzie współfinansowana przez Powiat Nyski.

22.05.2017

Pierwsze Plenerowe Warsztaty Malarskie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie

„Tak naprawdę potrafimy mówić tylko poprzez nasze obrazy”
Vincent Van Gogh

Pierwsze Plenerowe Warsztaty Malarskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie zostały zorganizowane z inicjatywy pani Jadwigi Krawczyk, uczestniczki „ zajęć malarskich”, prowadzonych przez panią Katarzynę Romanowską. Odbyły się one w dniach 12 - 15 maja 2017 r. w Romanowie. Uczestniczyło w nich 14 osób. Romanowo to niewielka wieś w Gminie Kłodzko, ciągnąca się w malowniczej dolinie potoku „ Piotrówka” w Krowiarkach. Zamieszkaliśmy w „ Romanówce”, gospodarstwie agroturystycznym, gdzie w bardzo ciepłej i przyjaznej atmosferze, w otoczeniu natury mogliśmy całkowicie oddać się pracy. Podczas pieszych wędrówek na górę Sędzisz obserwowaliśmy piękne widoki, jakie rozciągały się na panoramę Masywu Śnieżnika, malownicze doliny oraz stare pozarastane wyrobiska kamieniołomów . Te piękne krajobrazy stały się dla nas inspiracją do malowania. Powstały pierwsze szkice na papierze oraz zdjęcia. Celem naszego pleneru było nie tylko „odwzorowanie” piękna miejsc, ale dążenie do stworzenia indywidualnych dzieł . Podczas wieczornych spotkań przy ognisku nasza opiekunka artystyczna Katarzyna Romanowska zapoznawała nas z historią malarstwa pejzażowego, wspólnie oglądaliśmy reprodukcje obrazów o tej tematyce oraz omawialiśmy podstawowe techniki malarstwa. W wolnych chwilach od malowania, zainspirowani przez bardzo sympatycznych gospodarzy „ Romanówki” wędrowaliśmy w poszukiwaniu śladów bogatej historii. W centralnej części miejscowości stoi, oddana w 2011 roku świetlica wiejska. Krzyżują się tu dwa istotne dla ziemi kłodzkiej szlaki turystyczne: czarny szlak im. J. Szczypińskeigo, działacza PTTK z Ołdrzychowic Kłodzkich prowadzący ze Złotego Stoku do Bystrzycy Kłodzkiej oraz żółty szlak z Przełęczy Puchaczówka do Żelezna, przez wielu uznany za jeden z piękniejszych w Sudetach. Zwiedziliśmy także kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach przy którym zbudowano Mauzoleum Hrabiów von Magnisów. Obiekt pochodzi z 1889 roku. Wrażenia z pobytu w Romanowie na zawsze zostaną w naszej pamięci, a magiczna atmosfera tego miejsca została uwieczniona w naszych pracach malarskich. Miłym wydarzeniem w czasie trwania pleneru były odwiedziny prezes UTW w Nysie pani Michaliny Danuty Podgórni oraz prof. Moniki Kamińskiej. Z niecierpliwością będziemy wyczekiwać kolejnego pleneru.

16.05.2017

W sobotę 13 maja delegacja UTW uczestniczyła w organizowanej przez Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej” konferencji „ Nasze, walory Odry - tradycje i dziedzictwo kulturowe”. Nasz uniwersytet reprezentowali - Prezes UTW Michalina Danuta Podgórni oraz wiceprezes Marek Flakowski. PWSZ w Nysie reprezentowała pani Iwona Podpora. Konferencja odbyła się w nietypowym miejscu bo na pokładzie statku Major Sucharski - jednostki szkolnej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Konferencję prowadziła prezes UTW Ziemi Kozielskiej pani Teresa Bączkowska. O walorach ekonomicznych, zagrożeniach i problemach żeglugi na Odrze opowiadał kapitan żeglugi śródlądowej Stanisław Domański. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu pani Danuta Ceglarek, przedstawiła działania władz miasta i powiatu służące seniorom. Natomiast o walorach turystycznych rzeki Odry opowiadał pan Bronisław Pirog - organizator „Odrzańskich Pływadeł”. Przedstawiciele Kozielskiego Stowarzyszenia Miłośników Archeologii „ Eksplorator” zapoznali uczestników konferencji z zabytkami Koźla i jego walorami historycznymi .

Konferencja pokazała możliwości wykorzystania walorów rzeki Odry nie tylko jako drogi transportowej ale również miejsca o wysokich walorach turystycznych.

Marek Flakowski

12.05.2017

Szanowni Słuchacze,

Zarząd UTW zaprasza na wykład otwarty organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie pt. „Telekomunikacja i Społeczeństwo Informatyczne” połączony z wernisażem fotograficznym pt. „Bretania - tam powstawały zręby telekomunikacji satelitarnej”. Prelegentem i autorem wystawy jest absolwent nyskiego liceum dr inż. Jan Francyk. Obecnie dr Francyk jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej. To wybitny ekspert w dziedzinie telekomunikacji, w latach 1979-1988 wykładał w Instytucie Telekomunikacji (Institut des Télécommunications d’Oran) w Oranie (Algieria). Pasją dr Francyka są podróże i fotografia.

Wykład odbędzie się w czwartek 18 maja 2017 r. o godz. 11.20 w Sali nr 11 w RCTiTI PWSZ w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5

05.05.2017

I Kongres UTW Opolszczyzny coraz bliżej

Robocze spotkanie organizatorów I Kongresu UTW Opolszczyzny miało miejsce 28.04.2017 r. w obiekcie PWSZ, a konkretnie w gabinecie prorektora do spraw nauki i rozwoju dr. Tomasza Drewniaka, doc. PWSZ w Nysie. Uczelnię na spotkaniu reprezentowali także dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie dr inż. Piotr Chwastyk oraz dr inż. Piotr Bernat - Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW.

Ze strony UTW w pracach zespołu uczestniczyli: prezes Zarządu - Michalina Danuta Podgórni, i wiceprezes Marek Flakowski, oraz pani Irena Sosulska - koordynator komitetu organizacyjnego Kongresu.

Spotkanie zaowocowało ustaleniem szczegółowego harmonogramu imprezy oraz towarzyszącej jej konferencji naukowej. Dokonano także uszczegółowienia zadań członków komitetu organizacyjnego oraz listy zaproszonych gości.

Ustalono także termin kolejnej roboczej sesji komitetu organizacyjnego.

21.04.2017

Informacja dla słuchaczy UTW
W poniedziałek 24-04-2017 o godz. 10.30 zapraszamy do kina seniora na polski film „Wszystko albo nic”

20.04.2017

Zarząd UTW informuje, że ze względu na złą pogodę
Zlot Dreptaków planowany na 21 kwietnia zostaje odwołany.

14.04.2017

Zwyczajne Sprawozdawcze Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W dniu 15 marca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie.

Po otwarciu spotkania wybrano przewodniczącą obrad, którą została pani Irena Sosulska. Następnie powołano protokolantów i przedstawiono regulamin, porządek obrad oraz wybrano członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

W następnej części obrad przedstawione zostały sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2016. Po serii głosowań wszystkie przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte, co pozwoliło udzielić absolutorium aktualnemu Zarządowi Stowarzyszenia.

W trakcie zgromadzenia członkowie Zarządu - prezes i wiceprezesi otrzymali od słuchaczy UTW kwiaty, gratulacje i podziękowania za duży wkład pracy w działalność Stowarzyszenia.

Na zakończenie obrad pani prezes Danuta Michalina Podgórni nakreśliła cele i kierunki działania Stowarzyszenia Rozwoju UTW na 2017 r.

Życzenia sukcesów w działalności złożył Zarządowi i wszystkim słuchaczom UTW dr inż. Piotr Bernat, opiekun Stowarzyszenia z ramienia PWSZ w Nysie.

Marek Flakowski
14.04.2017

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju UTW w Nysie informuje, iż w dniu 21.04.2016 r. odbędzie się "IV Zlot Dreptaków".
Zbiórka uczestników o godzinie 12.30 na Placu Paderewskiego w Nysie. Podczas Zlotu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z pomiaru ciśnienia i tętna oraz z poczęstunku.
Zapraszamy wszystkich chętnych, dla których zdrowie jest najważniejsze.
Impreza będzie współfinansowana przez Powiat Nyski.

Uwaga!
Zmiana terminu z 22.04 (podany pierwotnie) na 21.04.2017 r.
Przepraszamy!!

Pozdrawiam serdecznie i życzę w imieniu swoim, Zarządu i słuchaczy UTW pełnych spokoju i miłości Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka z radosnym Alleluja.
Wice Prezes UTW
Ewa Morel

10.04.2017

03.03.2017

Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie nominowane do nagrody Trytona Nyskiego

Jubileuszowa XX gala Trytona Nyskiego odbyła się 25 lutego 2017 r. w Nyskim Domu Kultury. Galę prowadzili (już po raz kolejny) Magdalena Zioło z Urzędu Miejskiego i gwiazda serialu „Pierwsza miłość” Łukasz Płoszajski.

Spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła Nyskiego Trytona nominowała do nagrody pięć podmiotów wśród nich Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie za aktywne włączanie seniorów w proces kształcenia ustawicznego, wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych seniorów, udzielanie pomocy w poprawę jakości życia osób starszych z terenu Gminy Nysa.

Ogłoszenie wyników i wręczenie najbardziej prestiżowej nyskiej statuetki. Tym razem Tryton powędrował do Fundacji Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska Oddział Nysa. Maltańczycy otrzymali statuetkę za wszechstronną działalność na rzecz osób potrzebujących, krzewienie idei wolontariatu wśród młodzieży, przeprowadzanie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz za zabezpieczanie medyczne imprez i uroczystości organizowanych w Gminie Nysa. Trytona wręczyli laureatom Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, Przewodniczący Kapituły Romulad Kamuda oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Stanisław Czepiel.

Wyróżnienie dla naszego UTW odebrała prezes mgr Michalina Danuta Podgórni, która podkreśliła, że jest ono dowodem uznania dla zespołu osób pracujących w Zarządzie, Radzie Programowej, klubach zainteresowań, prowadzących zajęcia, wykłady, organizujących ogromna ilość zajęć aktywizujących słuchaczy w celu podniesienia ich jakości życia. Podziękowała tez wszystkim 300 słuchaczom, którzy aktywnie biorą udział we wszystkich rodzajach zajęć i przedsięwzięć.

Wyraziła wdzięczność dla wszystkich instytucji, szkół, samorządu terytorialnego, którzy w różnym stopniu pomagają w tej działalności.28.02.2017

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie informuje, że w dniu 15 marca 2017 r. o godz. 11:20 w sali wykładowej PWSZ Nysa przy ul. Chodowieckiego 4 odbędzie się Zwyczajne Sprawozdawcze Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy.
W załaczniku porządek obrad.

10.02.2017

Dnia 27 stycznia w siedzibie Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odbyła się piąta edycja Innowacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod hasłem: „Wolontariat kompetencji”.

Seminarium otworzył i gości przywitał Pan doc. Tomasz Drewniak - Prorektor ds. nauki i rozwoju. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na aktywność uniwersytetów objętych patronatem przez PWSZ w Nysie i zadeklarował w imieniu Rektora PWSZ w Nysie - Pana prof. Przemysława Malinowskiego chęć kontynuacji współpracy.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele UTW z Głuchołaz, Kędzierzyna-Koźla, Korfantowa, Nowej Rudy, Nysy i Prudnika. W części merytorycznej głos zabierali przedstawiciele poszczególnych UTW, omawiając realizację wolontariatu kompetencji.

„Teatr przy kawie” to wydarzenie realizowane od października 2016 r. w UTW w Głuchołazach. Formułę spotkań, przebieg i efekty działania omówiła Pani Beata Puzia, prowadząca te spotkania, a zaproszona przez UTW w Głuchołazach, by podzielić się z uczestnikami tą propozycją. W toku dyskusji omawiano repertuar, jak i szczegóły realizacji

Możliwość wsparcia merytorycznego w zakresie opracowywania projektów zadeklarowały Panie Alicja Jania i Bożena Tokar-Matkowska, które omówiły projekt realizowany przez UZW Pokolenia z Prudnika a skierowany do środowisk seniorskich poszczególnych powiatów województwa opolskiego, który dotyczył zapewnienia możliwości skorzystania z interesujących wydarzeń kulturalnych.

Pani Danuta Janusz reprezentująca UTW Prudnik zaproponowała wymianę doświadczeń i pomoc na polu działań artystycznych i kulinarnych. Szczególnie ciekawa była propozycja kulinarna przygotowana przez UTW z okazji jubileuszu 10-lecia, o czym mogli się przekonać uczestnicy tego wydarzenia, czy inna kryjąca się pod nazwą „potrawy naszego dzieciństwa”.

UTW z Kędzierzyna-Koźla przedstawił ciekawą propozycję miejską Kędzierzyna skierowaną do seniorów, a mieszczącą się w haśle „miasteczko seniorów”. Pani Teresa Bączkowska Prezes UTW K-K mówiła o współpracy z władzami powiatu i miasta i o akcji „kotyliony na Święto Niepodległości” przeprowadzonej przez seniorów skupionych wokół UTW.

NUTW wiele czasu poświęca dzieciom w ramach „Klubu Maluszka”, ale tym razem Pani Anna Szczepan zaproponowała aktywność fizyczną (choć nie tylko) w ramach grupy turystycznej, a dla mniej wytrwałych zamiast wędrówek pieszych, wirtualne zwiedzanie, które realizują we współpracy z Biblioteką Miejską, gdzie organizują też inne ciekawe spotkania.

UTW Nysa to wśród wielu aktywności także Klub Dyskusyjny, jako naturalna konsekwencja i odpowiedź na zainteresowanie seniorów z Nysy dziełami kinematografii krajowej i światowej zaspokajane w ramach „Kina Seniora”. Pani Michalina Podgórni Prezes UTW Nysa zaproponowała cykl wykładów z literatury oraz historii miast, a Pan Marek Flakowski wykłady i warsztaty poświęcone geografii, turystyce czy umiejętnościom z zakresu pierwszej pomocy. A także wykłady dla młodzieży dotyczące bioróżnorodności.

Całość podsumował w prezentacji pt. „Wolontariat kompetencji - rozwiązania sieciowe” dr inż. Piotr Bernat - Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW. Przedstawił koncepcje oddziaływań wzajemnych w ramach współpracy między uniwersytetami, uniwersytetami a PWSZ w Nysie czy uniwersytetami a środowiskiem lokalnym.

Przykładów różnych aktywności można by mnożyć, ale najważniejsza jest nie tyle wymiana informacji, co chęć współpracy i zacieśnianie relacji wynikających ze wspólnych powiązań oraz interakcji poseminaryjnych. A tu można się spodziewać - na podstawie deklaracji uczestników - szybkich efektów, gdyż Pani Małgorzata Wiśniewska Prezes UTW Korfantów już w trakcie dyskusji zapewniała o chęci skorzystania ze zgłoszonych, w części merytorycznej seminarium, propozycji. To dobry prognostyk współpracy między poszczególnymi UTW. Życzymy powodzenia.

W dalszej kolejności przyszedł czas na zagadnienia sieciowe, gdzie omawiano tak możliwości współpracy, jak i czekające nas wszystkich wydarzenia. W kolejności chronologicznej pierwsze będą obchody 10-lecia UTW Nowa Ruda, bo już w kwietniu, a potem wielkie wydarzenie i przedsięwzięcie jednocześnie, a mianowicie Pierwszy Kongres UTW Opolszczyzny, który odbędzie się w dniach 22-24.06.2017 r. w Nysie, a którego organizatorem jest UTW Nysa przy wsparciu PWSZ w Nysie. Będzie to doskonała okazja do poznania się z uniwersytetami z całej Opolszczyzny i zacieśniania współpracy. Co ważne w tym roku UTW Nysa obchodzi 15-lecie swojej działalności. A jako, że różnych okazji do spotkań w ciągu roku jest wiele, to spartakiada w Korfantowie odbędzie się, ale chyba w październiku! Zainteresowanych pragnę uspokoić. Proszę się nie martwić, bo będą to rozgrywki halowe.

W dalszej części omawiano możliwości współpracy projektowej w ramach m.in. programu „Europa dla Obywateli” oraz sformułowano końcowe wnioski.

Całość spotkania zakończył dr inż. Piotr Bernat dziękując uczestnikom za poświęcony czas, prelegentom za przygotowanie, a wszystkim za chęć do dyskusji i współpracy.27.01.2017

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na m-c luty kliknij tutaj

02.01.2017

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na m-c styczeń kliknij tutaj


Archiwum aktualności:

Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie,
48-300 Nysa, ul Armii Krajowej 21 NIP: 753-229-99-83
Strony internetowe, multimedia, sprzęt komputerowy, usługi informatyczne Sigma Technology
UTW Nysa - Wszelkie prawa zastrzeżone