UWAGA - sesja letnia 2019/2020

Dodatkowy termin na zaległości z laboratorium z Programowania II oraz Programowania w Javie - 16.06.2020 (wtorek) od 9.00 do 13.00 (tradycyjnie za pośrednictwem Discord)

Dodatkowy termin na zaległości z Nowoczesnych Technologii Web (projekt i laboratorium) oraz Systemó Wieloagentowych - 17.06.2020 (środa) od 9.00 do 11.00 (tradycyjnie za pośrednictwem Discord)

Poprawa egzaminu z NTW - 17.06.2020 (środa) od 11.20 (tradycyjnie za pośrednictwem Discord)

W związku z wymogami uchwały nr 34/2029/2020 Senatu PWSZ w Nysie, regulującej między innymi zasady realizacji kształcenia na odległość, począwszy od 21.04.2020 materiały dydaktyczne, nie będą publikowane na tej stronie, tylko na platformie http://elearning.pwsz.nysa.pl/

UWAGA - zajęcia w trybie zdalnym

Informuję, że w związku z zawieszeniem zajęć kontaktowych na terenie uczelni zmienia się formuła ich prowadzenia,
ale same zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem. W moim przypadku, dotyczy to wszystkich form zajęć
ze wszystkich przedmiotów i na wszystkich kierunkach (w przypadku zajęć obowiązkowych - obowiązuje kontrola obecnośći).
Zajęcia realizowane będą przy wykorzystaniu Google Hangouts oraz komunikatora Discord.
W związku z tym proszę, aby wszyscy studenci kierunków informatycznych posiadali konta google
oraz konta na Discord. W przypadku pozostałych kierunków wystarczy konto Google. Szczegóły znają starostowie poszczególnych grup
z którymi utrzymywać bedę kontakt telefoniczny.
Do celów współpracy w ramach zajęć na odległość będziemy wykorzystywali adres: adam.dudek.dyd@gmail.com. Do pozostałych tradycyjnie adam.dudek@pwsz.nysa.pl.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I roku Informatyki (studia stacjonarne), II roku Filologii Angielskiej (studia stacjonarne) oraz II roku Informatyki (studia niestacjonarne)
Proszę o wysłanie wiadomości na adres: adam.dudek.dyd@gmail.com o jakiejkolwiek treści z konta gmail (musi być gmail).
W temacie proszę umieścić imię, nazwisko, kierunek oraz grupę zajęciową. Jest to niezbędne do naszej wspólnej pracy on-line.

 

JAVA

Lista 1 - wprowadzenie
Lista 2
Lista 3
 

 

JAVA (niestacjonarne)

Lista 1 - wprowadzenie
Lista 2
 

 

PROGRAMOWANIE 2

Lista 1 - wprowadzenie
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
 

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WEB

Lista 1
Lista 2
Lista 3
 

 

Systemy wieloagentowe

Założenia projektowe
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3