Sesja terminy

NTW - poprawa egzaminu - środa 19.06, godz. 10.00, sala 1H

Pozostałe przedmioty - poniedziałek 17.06, godz 11.20 - 13.00, sala 1H, środa 19.06, godz 11.20 - 16.00, sala 1H

Programowanie 2 (stacjonarne)

Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
Lista 7
Lista 8
Lista 9
Lista 10

Programowanie 2 (niestacjonarne)

Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4

Java

Lista 1
Lista 2 - przykłady
Lista 2
Lista 3- przykłady
Lista 3
Lista 4 - przykłady
Lista 4
Lista 5 - przykłady
Lista 5
Lista 6 - przykłady
Lista 6

NTW

Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5

Systemy wieloagentowe

Założenia projektowe
Przykładowy diagram aktywności
Macierz podobieństwa
Wymagania do oceny