Kontrast:

Podsumowująca konferencja NUD

W czwartkowe (20.06) popołudnie w auli Collegium Artium PWSZ w Nysie odbyło się uroczyste podsumowanie Nyskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Wydarzenie zorganizowano w formie konferencji, podczas której oprócz krótkich wykładów odbyło się wręczenie młodym studentom pamiątkowych dyplomów i nagród.

Konferencję podsumowującą Nyski Uniwersytet Dziecięcy rozpoczęły koordynatorki projektu Joanna Rogowska i Joanna Szczepańska, które przywitały licznie przybyłych gości – rodziców, nauczycieli, pracowników PWSZ w Nysie oraz młodych studentów. Następnie Joanna Szczepańska przedstawiła idee i podsumowała w formie prezentacji zadania realizowane w ramach projektu NUD pokazując zdjęcia zrobione w trakcie zajęć. W dalszej części wystąpili z krótkimi wykładami przedstawiciel rodziców - Pani Aleksandra Rączy, przedstawiciel nauczycieli - Pani Danuta Suś, zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie oraz  prof. Przemysław Malinowski, wykładowca PWSZ w Nysie. Wszyscy prelegenci bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat realizowanego przez PWSZ w Nysie projektu mówiąc o jego efektach, wpływie na rozwój zainteresowań młodzieży szkolnej oraz ciekawej formie prowadzonych zajęć .

W projekcie Nyski Uniwersytet Dziecięcy uczestniczyło łącznie 40 uczniów ze Szkół Podstawowych numer 1, 3, 5 oraz 10 w Nysie. Ostatnim punktem konferencji podsumowującej projekt było wręczenie młodym studentom pamiątkowych dyplomów, książek i nagród (letnich czapek z daszkiem). Gratulacje oraz dyplomy uczestnikom projektu przekazywała JM Rektor PWSZ w Nysie prof. Zofia Wilimowska, które także w krótkim wystąpieniu podsumowała projekt chwaląc koordynatorów i wykładowców PWSZ w Nysie za profesjonalną realizację NUD.

Na zakończenie, jak przystało na uroczystość wręczenia dyplomów, wszyscy studenci ustawili się do pamiątkowego zdjęcia rzucając birety w górę.

Absolwentom Nyskiego Uniwersytetu dziecięcego życzymy dalszych naukowych sukcesów.

Projekt Nyski Uniwersytet Dziecięcy, kierowany był do 40 uczniów i uczennic klas V i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Nysa. Celem głównym tego projektu było podniesienie poziomu zainteresowania przedmiotami ścisłymi, językami obcymi oraz przedsiębiorczością.

Uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach pozalekcyjnych, które odbywały się w salach PWSZ w Nysie. W czasie ćwiczeń uczniowie dowiedzieli się m.in. jak powstaje chmura, tęcza, jak zostać chemikiem we własnej kuchni, jak pachnie i smakuje kolor? Ponadto, poznali świat robotyki.

Trzy godzinne zajęcia lekcyjne odbywały się średnio raz w miesiącu w soboty. Były to bloki z matematyki, fizyki, biologii, chemii, informatyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego, języka niemieckiego.

Uczestnicy zajęć Nyskiego Uniwersytetu Dziecięcego otrzymali także indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe dotyczące wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.

Projekt Nyski Uniwersytet Dziecięcy był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 

Posłuchaj:

Na temat projektu NUD mówi Joanna Rogowska

Uczestnicy projektu NUD

 Na temat konferencji podsumowującej NUD mówi Joanna Szczepańska

 Zajęcia z programowania robotów w ramach NUD - posłuchaj relacji radiowej

Bartosz Bukała
rzecznik prasowy uczelni

Opublikowano: 23-06-2013
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik