Kontrast:

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie zwalczania epidemii COVID-19, w siedzibie uczelni oraz w instytucjach współpracujących prowadzone będą zajęcia określone w programach studiów jako związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, które nie mogą być zrealizowane zdalnie. Niezależnie od tej zasady w siedzibie uczelni oraz w instytucjach współpracujących będą mogły być prowadzone zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował Dziekan mając na względzie jakość kształcenia, a w szczególności możliwość osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Pozostałe zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów. Zajęcia prowadzone zdalnie, w liczbie godzin większej niż określona dla programu studiów, będą realizowane wyłącznie w warunkach synchronicznej interakcji między studentami a nauczycielem akademickim. Do momentu zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów sportowych, hale sportowe PWSZ w Nysie dostępne będą jedynie dla sekcji sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Zasady organizacji zajęć będą na bieżąco dostosowywane do panującej sytuacji epidemicznej i wynikających z tego regulacji prawnych. Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów podawanych na stronie www.pwsz.nysa.pl.


ZARZĄDZENIE NR 6/2021
w sprawie organizacji kształcenia
oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie
w sem. letnim r. ak. 2020/2021
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik