Kontrast:

Porozumienie z Polskim Towarzystwem Zarządzania Innowacjami

Porozumienie dotyczące integracji potencjału naukowego, organizacyjnego i technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami zawarto w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie propagowania działalności związanej z zarządzaniem innowacjami.

Porozumienie w budynku Rektoratu PWSZ w Nysie podpisali, Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie oraz Prezes PTZI dr. hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ.

Współpraca obejmować będzie między innymi: promowanie innowacji, transfer wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania innowacjami, realizację wspólnych wydarzeń i projektów dotyczących zarządzania innowacjami.

Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami skupia naukowców zajmujących się problematyką zarządzania innowacjami z całej Polski. Dzięki podpisanemu porozumieniu PWSZ w Nysie otrzyma wsparcie merytoryczne i doradcze w zakresie tworzenia innowacji, zarządzania procesami o charakterze innowacyjnym czy też komercjalizacji i ochrony prawnej innowacyjnych rozwiązań.

Mamy nadzieję na owocną współpracę w kontekście bardzo dynamicznego rozwoju naszej Uczelni oraz powstających nowych Centrów o charakterze edukacyjno-badawczym, w których będą powstawać innowacyjne rozwiązania.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik