Kontrast:

„Młodzież XXI wieku. Wyzwania i zagrożenia w mediach cyfrowych” – to temat międzynarodowej debaty na platformie Microsoft Teams. Wydarzenie zostało zorganizowane w dniu 28 kwietnia 2022 roku przez Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „BWN”, działające na Wydziale Nauk Społecznych oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Partnerem debaty był Narodowy Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu na Ukrainie. W przedsięwzięciu wzięli udział studenci z Ukrainy oraz Polski z kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne i filologia w zakresie filologii angielskiej, w tym również studenci PWSZ w Nysie aktualnie przebywający na wyjeździe w ramach programu Erasmus +.

Debatę odbywającą się w języku angielskim rozpoczęła przewodnicząca Koła Naukowego „BWN” ‒ p. Aleksandra Kondracka. Następnie głos zabrała prof. dr Iryna Kramar, która w swojej wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę na wpływ Internetu na młodzież oraz na przebieg wojny na Ukrainie. W trakcie debaty zostały poruszone m.in. następujące kwestie: w jaki sposób młodzież powinna traktować informacje znalezione w sieci, jak zweryfikować prawdziwość informacji, zjawisko hejtu w Internecie, jaki wpływ na bezpieczeństwo młodzieży niesie za sobą swoboda wypowiedzi, jak radzić sobie z zagrożeniami w mediach społecznościowych oraz podejście młodzieży do cyberprzestrzeni.

Uczestnicy spotkania przedstawili wiele ciekawych opinii, wskazówek oraz spostrzeżeń dotyczących korzystania z Internetu. Całe wydarzenie zostało podsumowane przez opiekuna Studenckiego Koła Naukowego „BWN” dr. Grzegorza Chmielewskiego, a także Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie mgr Annę Opałkę oraz prof. dr Irynę Kramar. W czasie dyskusji głos zabrała również Dziekan Wydziału Neofilologii dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ w Nysie. Debacie przysłuchiwał się Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. inż. Marek Kulisz, prof. PWSZ w Nysie, wspierający studentów w organizacji przedsięwzięcia.

5 maja 2022 r.
Biuro Promocji PWSZ w Nysie
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik