Spotkanie w Prudnickim Domu Kultury

29 maja w Prudnickim Domu Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z młodzieżą licealną z I LO im. Adama Mickiewicza w Prudniku oraz seniorami skupionymi w dwóch Uniwersytetach Trzeciego Wieku z Prudnika. W spotkaniu wziął udział Starosta Prudnicki - Pan Radosław Roszkowski.

Spotkanie zatytułowane "PWSZ w Nysie- życie Uczelni, współpraca międzynarodowa" poświęcone było omówieniu codziennego życia Uczelni. Uczestnicy uzyskali informacje o procesie dydaktycznym, możliwościach wyjazdu studentów w PWSZ w Nysie na studia zagraniczne oraz o działalności naukowej, związanej z organizacją konferencji naukowych skierowanych do społeczności lokalnych, a poświęconych aktualnym problemom. Największe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie studentów zagranicznych studiujących w PWSZ w Nysie. Sadząc po ożywionej dyskusji, jaka się wywiązała takie spotkania są bardzo potrzebne.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie reprezentowali: dr inż. Piotr Bernat - Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW, dr Agata Krycia-Chomińska - Biuro Promocji oraz mgr Dagmara Bojda - Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz studenci zagraniczni: Panowie Ujjwal Sudhirkumar Lal, Prabhakar Rama Sonwane, Pradnyanand T. Jondhale z Indii, którzy studiują w PWSZ w Nysie na specjalności język biznesu angielski.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik