I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny

I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny, którego organizatorami byli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie i Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie odbył się w dniach 22-24.06.2017 r. w Nysie.

W ramach kongresu:

  • podsumowano dorobek UTW Opolszczyzny,
  • omówiono model sieciowej współpracy z UTW, wdrożony przez PWSZ w Nysie,
  • zaproponowano model teoretyczny i zaprezentowano rozwiązania praktyczne wpływające na jakość życia seniorów,
  • zintegrowano środowisko senioralne, a także omówiono mechanizmy integracji międzypokoleniowej,
  • podjęto ustalenia dotyczące współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi umożliwiającej optymalizację funkcjonowania seniorów skupionych wokół UTW.

Program Kongresu.pdf

W ramach Kongresu miała miejsce Konferencja Naukowa pt. "Jakość życia seniorów", w trakcie której referaty wygłosili prelegenci ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, Uczelni Jana Wyżykowskiego Polkowice-Lubin, Centrum Sociálních Služeb Jeseník, Českiej Zemědělskiej Univerzity v Pradze, Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Program Konferencji.pdf

W trakcie Kongresu Nyski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego obchodził 15-lecie działalności.

Swoją obecnością na Kongresie zaszczycili nas przedstawiciele 17 UTW w liczbie ponad 200 słuchaczy, a także liczni zaproszeni goście, w tym: Dyrektor Biura Dialogu i Korespondencji w Kancelarii Prezydenta RP - Pani Grażyna Wereszczyńska oraz Zastępca Dyrektora Biura Dialogu i Korespondencji w Kancelarii Prezydenta RP - Pan Wojciech Maciej Chojnowski, Marszałek Województwa Opolskiego - Pan Andrzej Buła, Wicemarszałek Województwa Opolskiego - Pan Antoni Konopka, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego - Pan Bogusław Wierdak, przedstawiciele Biur Poselskich Pani Poseł Katarzyny Czochary oraz Pana Posła Janusza Sanockiego, Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie - Pan Mirosław Aranowicz, Starosta Nyski - Pan Czesław Biłobran, Burmistrz Nysy - Pan Kordian Kolbiarz oraz przedstawiciele samorządów lokalnych z Opolszczyzny, a w tym Starosta Prudnicki - Pan Radosław Roszkowski oraz Z-ca Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla - Pan Wojciech Jagiełło.

Obecni byli dyrektorzy instytucji i placówek oświatowych: Dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie - Pan Edward Hałajko, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - Pan Tomasz Jazieniecki, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie - Pani Małgorzta Makaryk, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nysie - Pani Danuta Kobyłecka, Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty - Pan Adam Fujarczuk, Przewodniczący Rady Seniorów w Nysie - Pan Ryszard Rogowski.
Czwartek 22 czerwca - część 1


Czwartek 22 czerwca - część 2


Czwartek 22 czerwca - część 3


Czwartek 22 czerwca - część 4


Czwartek 22 czerwca - część 5


Piątek 23 czerwca - część 1


Piątek 23 czerwca - część 2


Piątek 23 czerwca - część 3


Piątek 23 czerwca - część 4


Piątek 23 czerwca - część 5


Piątek 23 czerwca - część 6REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik