Innowacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z PWSZ w Nysie

Przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województw opolskiego i dolnośląskiego uczestniczyli w 7. Seminarium Naukowym - Wolontariat Kompetencji - zorganizowanym w Centrum Transferu i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie. Spotkanie z seniorami prowadził dr inż. Piotr Bernat, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW. Uczestnicy wydarzenia podsumowali działania, które miały miejsce w 2018 roku oraz omówili plany na 2019 r. Dyskutowano o współpracy transgranicznej. Przedstawiciele UTW wymienili się także doświadczeniami dotyczącymi wolontariatu na rzecz seniorów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie wspiera działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku podejmując wiele inicjatyw wpisujących się w ideę kształcenia społeczeństwa przez całe życie.

Podczas seminarium seniorzy otrzymali od Prorektora do spraw nauki i rozwoju dra Tomasza Drewniaka, doc. PWSZ w Nysie nową publikację „Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego i ekonomicznego miasta Nysa i powiatu nyskiego” pod redakcją: prof. dr hab. Roberta Rauzińskiego; dra Tadeusza Pokusa i dra Tomasza Drewniaka. Publikacja została wydana przez: Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Książka jest pokłosiem zorganizowanej w kwietniu 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie konferencji pt. „Sytuacja demograficzna jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej na przykładzie miasta Nysa oraz powiatu nyskiego – stan obecny i perspektywy”. Naukowcy, przedstawiciele instytucji samorządowych i państwowych, jak również pracodawcy przedstawili analizy i prognozy sytuacji demograficznej miasta Nysy oraz powiatu nyskiego. Omówione zostały rozwiązania instytucjonalne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik