KontaktAktualnościO WydzialePracownicySylwetki i dorobekPlany zajęć

Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Dyplomy dla absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych 

W Auli PWSZ w Nysie studentom kierunku finanse i rachunkowość uroczyście wręczono dyplomy ukończenia studiów. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, prof. PWSZ w Nysie oraz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych - dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie. W uroczystości udział wzięli studenci, nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz goście.

W części artystycznej na scenie Auli PWSZ w Nysie wystąpił zespół Haiku, który tworzą studenci kierunku jazz i muzyka estradowa: wokal – Patryk Molenda, gitara – Szymon Cytera, instrumenty klawiszowe – Jarosław Cierżniak.

Dyplomy ukończenia studiów studentom kierunku finanse i rachunkowość wręczyli: Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych - dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie oraz Prorektor ds. nauki  i rozwoju dr Tomasz Drewniak, prof. PWSZ w Nysie.

Miano wyróżnionych absolwentów otrzymali: Kamila Sidor, Patrycja Olewicz, Sandra Węgrzyn, Łukasz Rusek oraz Agata Żabska.

Za działania promocyjne wyróżniony został także Dominik Wojciechowski.

Dyplomy za wyniki w nauce otrzymały: Joanna Wdowiuk, Nicola Małysiak, Michaela Warzybok, Daria Kicler, Sylwia Dziedzic. Uroczystość prowadziły opiekunki roku: studia stacjonarne - dr inż. Marta Targowicz oraz studia niestacjonarne - mgr Agnieszka Szpara. Na zakończenie absolwenci tradycyjnie rzucili birety w górę.

Wydział Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK