KontaktAktualnościO WydzialePracownicySylwetki i dorobekPlany zajęć

Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2019/2020. Uroczystość odbyła się w Nyskim Domu Kultury. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski przywitał zaproszonych gości, pracowników Uczelni oraz studentów. Wśród gości byli między innymi: parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa opolskiego, władz samorządowych – powiatu i gminy, przedstawiciele uczelni wyższych Opolszczyzny i Dolnego Śląska, instytucji, organizacji oraz biznesu. 

W inauguracyjnym wystąpieniu, JM Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski podkreślał zakres i znaczenie zmian, których dokonano po wejściu w życie "Konstytucji dla nauki" nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jedną ze nich jest nowy statut uczelni. Najistotniejszą zmianą, jaka wynika z treści nowego dokumentu, jest zmiana struktury, z instytutowej na wydziałową. Obecnie nyska Uczelnia to 7 wydziałów i studium języków obcych. W bieżącym roku akademickim w nyskiej PWSZ kształci się ponad 2 tysiące osób na 12 kierunkach studiów. Wśród nich jest blisko 800 studentów pierwszego roku. Kadrę uczelni stanowi 192 nauczycieli akademickich, wśród których znajduje się: 16 profesorów, 31 profesorów uczelni, 48 adiunktów, 47 wykładowców, 35 asystentów, instruktorów i lektorów.

W czasie inauguracji nowego roku akademickiego Poseł na Sejm RP - Kamil Bortniczuk przemawiał w imieniu Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz wręczył JM Rektorowi PWSZ w Nysie symboliczny czek o wartości ponad 5 mln złotych na realizację 2. edycji Programu PO WER 3.5. Głos zabierali także: Wicewojewoda Opolski - Violetta Porowska, posłowie: Paweł Grabowski, Rajmund Miller, Janusz Sanocki, Prezes UTW w Nysie - Józefa Ziemnik oraz Przewodnicząca Samorządu Studenckiego - Martyna Ryś.

Podczas uroczystości pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie wręczono odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków oraz odznaczenia Ministra Edukacji Narodowej - Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Za długoletnią służbę medale otrzymali:
Medal Złoty - Adamczyk Jan, Durzyński Janusz, Dzikowicz Małgorzata, Harazin Barbara, Jankowski Andrzej, Jankowski Zbigniew, Pasker Beata.
Medal Srebrny - Giblak Beata, Kamiński Mariusz, Misiarz Marta, Wolińska-Grabowska Agnieszka.
Medal Brązowy - Dudek Adam, Malski Michał, Zdanowicz Marcin.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Baron Piotr, Palacz Roman, Zołoteńka-Synowiec Marzena.

Immatrykulację nowo przyjętych studentów poprowadził Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie. W imieniu studentów pierwszego roku ślubowanie złożyło 14 studentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas rekrutacji. W gronie studentów PWSZ w Nysie powitano również przedstawicieli studentów zagranicznych realizujących studia w PWSZ w Nysie w ramach programu Erasmus+. Reprezentowali oni kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji, filologia angielska, architektura, finanse, dietetyka, pielęgniarstwo. Przyjechali z takich krajów jak: Turcja, Czarnogóra, Kosowo, Grecja, Portugalia.

Na zakończenie inauguracji JM Rektor PWZS w Nysie - prof. Przemysław Malinowski wygłosił formułę zamykającą uroczyste otwarcie roku akademickiego „Quod felix, faustum fortunatumque sit”, która znaczy: „oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne” oraz odśpiewano tradycyjne "Gaudeamus igitur". Uroczystość uświetnił występ Chóru Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie pod dyrekcją dr. Mariusza Drożdżala.

Wykład inauguracyjny pt. "Gra o najmocniejsze ogniwo" dr. hab. inż. Leszka Niedzickiego z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Msza św. w intencji roku akademickiego w Bazylice Mniejszej w Nysie

Chór Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie pod dyrekcją dr. Mariusza Drożdżala oraz prof. Piotr Baron - Dziekan Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie uświetnili śpiewem i oprawą muzyczną Mszę św. w intencji nowego roku akademickiego w Bazylice Mniejszej w Nysie (niedziela, 13 października br.). Program występu chóru: "Duchu Święty napełnij serce"- H. Kowalski, "Missa brevis Op. 5" - prof. Piotr Baron, "Jezu jestes tu" - A. Chudzik, "Daj mi tego chleba Panie" - opr. H. Kowalski, "Błogosławie Cię" - H. Kowalski.

Wydział Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK