Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

 OFERTA PRACY

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie / Wydział Nauk Medycznych

MIASTO: Nysa

STANOWISKO: instruktor pielęgniarstwa / nauczyciel akademicki

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR ETATU: ½ etatu

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 14.01.2022

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagane są umiejętności:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych o profilu praktycznym – pielęgniarstwo. Przewidywane jest prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu  pielęgniarstwa neonatologicznego,
 • sprawowania merytorycznej i formalnej opieki nad pracami dyplomowymi studentów pielęgniarstwa (licencjat)

Wymagania konieczne:

 • prawo wykonywania zawodu,
 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, 
 • specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego lub w trakcie specjalizacji, albo ukończone tematyczne kursy specjalizacyjne, lub praktyczne doświadczenie  pracy w zawodzie połączone z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa  w oddziale neonatologicznym,
 • posiadają doświadczenie/umiejętności dydaktyczne

Osoby ubiegające się o pracę proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym,

Oferty należy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 lub składać osobiście.

Osoby do kontaktu:

 1. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń, e-mail: malgorzata.muc-wierzgon@pwsz.nysa.pl 
 2. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. PWSZ w Nysie, e-mail: agnieszka.wolinska-grabowska@pwsz.nysa.pl 
 3. mgr Agnieszka Rzucidło, tel. (77) 448 47 42

Planowany termin zatrudnienia: od 01.03.2022 r. 

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji."

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK