Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja


Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” ogłasza rekrutację na dodatkowe szkolenie dla nowych nauczycieli akademickich kierunku pielęgniarstwo przygotowujących się do prowadzenia zajęć metodą symulacji.

Szkolenie praktyczne trenera symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie” – przewidywana ilość osób: 2.

Przewidywany czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) – I etap, 30 godzin (20 dni – online) – II etap, 24 godziny (3 dni) – III etap.
Przewidywany termin szkolenia: 14-15.01.2022 – I etap, 17.01- 05.02.2022 – II etap, 10-12.02.2022 – III etap.

Zakres szkolenia obejmuje:

Etap I - stacjonarny w uczelni: obejmuje podstawy symulacji NW, naukę tworzenia scenariuszy niskiej wierności do określonych efektów uczenia się zawartych w sylabusach wybranych przedmiotu  podstawy pielęgniarstwa – zgodnie z programem studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo wraz z tworzeniem list kontrolnych dla potrzeb egzaminu OSCE.

Etap II – konsultacyjny: obejmuje tworzenie scenariuszy niskiej wierności zgodnie z zasadami i programem studiów w konsultacji, w różnych formach z trenerami symulacji odpowiedzialnymi za realizację szkolenia.

Etap III – wyjazdowy: obejmuje praktyczną naukę prowadzenia scenariuszy niskiej wierności stworzonych podczas etapu drugiego oraz praktyczne ich przeprowadzenie w warunkach Centrum Symulacji Medycznej.

Rekrutacja trwa od dnia 17.12.2021 do dnia 05.01.2022.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pwsz.nysa.pl


Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” ogłasza rekrutację na szkolenia dla nauczycieli akademickich kierunku pielęgniarstwo.

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów kierunkowych na kierunku pielęgniarstwo planujących wprowadzenie metod symulacji medycznej”.

Przewidziana liczba osób: 4.
Czas trwania szkolenia – 16 godzin (2 dni).
Przewidywany termin realizacji: 14-15.02.2022

Zakres szkolenia obejmuje:

Podstawowe zasady prowadzenia i tworzenia scenariuszy symulacyjnych wraz z dostosowaniem treści nauczania w odniesieniu do określonych efektów uczenia się realizowanych w ramach wybranych przedmiotów z zakresu podstaw i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej na różnych poziomach kształcenia zgodnie z obowiązującym programem studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Nysie.

Rekrutacja trwa od dnia 20.12.2021 do dnia 28.01.2022.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pwsz.nysa.pl 


Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację na szkolenie dla pacjentów standaryzowanych.

„Szkolenie dla pacjentów standaryzowanych"– przewidziana liczba osób: 3. Przewidywany czas trwania szkolenia – 24 h (3 dni). Przewidywany termin szkolenia: 07-09.02.2022

Zakres szkolenia obejmuje:

  • Szkolenie podstawowe z zasad prowadzenia zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem pacjentów standaryzowanych.
  • Zapoznanie się z rolą i zadaniami pacjenta.
  • Omówienie jednostek chorobowych i prezentację obrazu klinicznego wybranych chorób.
  • Przeprowadzenie symulowanych zajęć z pacjentem chorym. 

Rekrutacja trwa od dnia 20.12.2021 do dnia 28.01.2022.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pwsz.nysa.pl 


Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację na  szkolenia dla techników symulacji medycznej.

"Szkolenie praktyczne dla techników symulacji medycznej w pracowniach wysokiej wierności".

Przewidziana ilość uczestników: 2 osoby.
Przewidziany czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) – I etap, 24 godziny (3 dni) – II etap.
Przewidywany termin szkolenia: 10-11.02.2022 – I etap, 24-26.02.2022 – II etap.

Zakres szkolenia obejmuje:

  • Naukę obsługi i sterowania symulatorami medycznymi, systemami kamer i rejestratorami video.
  • Naukę przygotowania materiałów do debryfingu, itp.
  • Instruktaż z zakresu drobnych napraw oraz konserwacji sprzętu i symulatorów medycznych.
  • Ćwiczenia praktyczne poprzez udział w symulacjach medycznych jako asystent/technik symulacji realizowanych w formie symulacji WW w pracowniach symulacji WW. 

Rekrutacja trwa od dnia 20.12.2021 do dnia 28.01.2022.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pwsz.nysa.pl 

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK