Kontrast:
Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier

Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie dynamicznych zmian na rynku pracy

W Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie spotkali się przedstawiciele czołowych Polskich firm, naukowcy – specjaliści oraz przedstawiciele otoczenia biznesu, którzy wspólnie debatowali nad tematem społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do zachodzących zmian na rynku pracy. Konferencję uroczyście otworzyli Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr inż. Mariusz Kołosowski oraz zastępca dyrektora OCRG Dariusz Mazurczak.

Tematy wystąpień konferencyjnych dotyczyły następującej problematyki: 

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, dr hab. Tadeusz Zaborowski, dr h.c. – Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wielkopolski
 • Wpływ systemów zarządzania jakością na budowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu, dr inż. Mariusz Kołosowski – Instytut Nauk Technicznych PWSZ w Nysie
 • Społeczna odpowiedzialność pracodawcy w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy, Pani Małgorzata Pliszka– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
 • Zaangażowanie, konsekwentne działanie oraz wiara w ciągły rozwój, czyli ponad 25 lat odpowiedzialnego biznesu, Pan Sebastian Jankowski – Dyrektor IT-EAM  AIUT sp. z o.o.
 • Istota rozwoju firmy a odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa, Pan Wojciech Putra – Prezes Zarządu Cementowni „ODRA” S.A.
 • Santander Universidades jako społeczna odpowiedzialności biznesu Santander Bank Polska, Pani Monika Bejma Menadżer Placówki Santander Universidades we Wrocławiu
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – filantropia czy przemyślana strategia?, dr inż. Piotr Chwastyk – Instytut Nauk Technicznych PWSZ w Nysie
 • Nowoczesne technologie w procesie rekrutacji jako element budowania społecznie odpowiedzialnego biznesu na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, Pan Bartłomiej Kozak – koordynator Biura Karier i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie

Po wszystkich wystąpieniach konferencyjnych prof. dr hab. Tadeusz Zaborowski, dr h.c. przeprowadził panel dyskusyjny, w ramach którego szukano konkretnych rozwiązać w zakresie Społecznej odpowiedzialność biznesu w aspekcie dynamicznych zmian na rynku pracy. Podsumowując konferencję potwierdzono postawioną na początku hipotezę, iż w obecnych czasach wszelkie działania podjęte przez firmy muszą być skorelowane ze świadomością, że sama dbałość o jakość towarów i usług jest bardzo ważna, ale już nie wystarcza. Obecnie, aby firma mogła prawidłowo funkcjonować na rynku, musi jeszcze w swej strategii ująć takie elementy, jak relacje z pracownikami, szeroko pojęte bezpieczeństwo pracownika, interesy społeczności lokalnej oraz całego społeczeństwa, czy też troska o środowisko naturalne.

Na zakończenie konferencji prelegenci zadeklarowali chęć przygotowania publikacji pokonferencyjnej, która zebrałaby, bardzo bogate merytorycznie, prezentowane treści oraz wypracowane w dyskusji propozycje rozwiązań. 

Organizatorami konferencji byli: Instytut Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.


Partnerami konferencji byli:

 • AIUT sp. z o.o.
 • Cementowania Odra
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
 • Santander Universidades

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK