Kontrast:


NewsContactInternational OfficePolish Desk of the EuroIndia Centre in NysaCBEKZ

International Cooperation Office

Brochure Erasmus+ Partner
Universities
Nysa City

Women Across Cultures

On Monday 08.03.2021 Poland is celebrating so called Women’s Day. To make this day more special and educative, international Cooperation Office of UAS in Nysa is organizing an online meeting named  “Women Across Cultures” where international students and guests will present shortly the roles of the women in their countries.

This online meeting /session will be a great occasion to see some presentations and discuss about the role of the women in different countries, challenges,stereotypes, problems, possibilities, limits etc.

Date of the online meeting: 08.03.2021 time 11:20 o’clock

 Please find attached the link to the meeting:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a031248ca1b844de5bc38c676597278d4%40thread.tacv2/1614603462379?context=%7b%22Tid%22%3a%2206d44097-de62-40ea-8122-0f3f992edaad%22%2c%22Oid%22%3a%228be75f1b-d89c-478c-a52d-a22a0f233092%22%7d

More information about Women’s Day in Poland:

https://www.polishpod101.com/blog/2019/02/26/womens-day-in-poland/

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK