Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

W imieniu organizatorów zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień, które zostaną zaprezentowane na

piątej edycji seminarium „Konserwacja obiektów metalowych oraz łączonych”, zorganizowanego przez
Muzeum Narodowe w Gdańsku oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Seminarium jest planowane na 19-20 października 2022 r. w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku (oddziale

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku), oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Dwudniowa konferencja

będzie obejmować szereg prezentacji, paneli dyskusyjnych, wizyt w oddziałach NMMG i MNG oraz

warsztatów. Seminarium zapisało się w kalendarzu wydarzeń poświęconych tematyce konserwatorskiej,

umożliwiając wymianę doświadczeń i osiągnięć w zakresie konserwacji obiektów metalowych i łączonych

między profesjonalistami z muzeów i uczelni w całym kraju. W tym roku prace związane z wyborem i recenzowaniem

streszczeń oraz ustaleniem programu będą wspierane przez zewnętrzną Radę Programową, składającą

się z ekspertów z dziedziny konserwacji i badań zabytków metalowych i łączonych.

Seminarium zaplanowane jest w formie stacjonarnej, ale w związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną

może zostać zmienione w wydarzenie online.

 

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń wystąpień w oparciu o następujące tematy:

 

 1. Zrównoważony rozwój w praktyce
 • Alternatywne i mniej niebezpieczne metody konserwacji.
 • Odpowiedzialność środowiskowa w przypadku projektów konserwatorskich na dużą skalę.
 • Metody konserwacji, materiały i analiza.
 • Innowacyjne metody konserwacji.
 • Przegląd i doskonalenie istniejących metod i metodologii.
 • Nieinwazyjne metody analityczne.

 

 1. Studium Przypadku
 • Przykłady archeologicznych, historycznych i współczesnych metod oraz podejść konserwatorskich.
 • Konserwacja zabytków w przestrzeni publicznej.

 

 1. Profilaktyka konserwatorska
 • Ponowna ocena i udoskonalanie prewencyjnych środków konserwatorskich dla zabytków metalowych i łączonych.
 • Zagadnienia związane z gromadzeniem i przechowywaniem zabytków w muzeach i kolekcjach prywatnych.

 

 1. Przyszłość konserwacji
 • Edukacja w zakresie konserwacji metalu w Polsce.
 • Przyszłość obszaru konserwacji.
 • Współpraca między instytucjami, muzeami i specjalistami w skali krajowej i międzynarodowej.

 

Wszystkie aspekty konserwacji, studiów przypadku oraz badań nad obiektami metalowymi i łączonymi, stanowiącymi wspólne dziedzictwo kulturowe będą przedmiotem uwagi organizatorów konferencji, niemniej nadsyłane streszczenia mogą dotyczyć również innych zagadnień.

 

Informacje dotyczące nadsyłania streszczeń

Autorzy zainteresowani wystąpieniem podczas seminarium proszeni są o nadsyłanie abstraktów (do 500 wyrazów) do dnia 05.05.2022 r. Abstrakty powinny zawierać następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora, afiliację, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz notkę biograficzną (do 300 wyrazów) i jedno zdjęcie w formacie jpg lub tiff. W przypadku większej liczby autorów prosimy o podanie powyższych informacji w odniesieniu do każdego z nich. Zgłoszenia należy nadsyłać w języku polskim na adres e-mail: seminarium.nmm@mng.gda.pl

Wybrane abstrakty będą dostępne wśród materiałów drukowanych dla uczestników seminarium. Autorzy zostaną zaproszeni do przygotowania pełnych artykułów, które zostaną opublikowane po zakończeniu seminarium.

 

Ważne daty:

05.05.2022   Termin nadsyłania abstraktów
06.06.2022   Wybór streszczeń (po pierwszej recenzji przez członków Rady Programowej) i poinformowanie autorów
15.07.2022   Akceptacja zmian przez autorów
29.07.2022   Ostateczna decyzja dotycząca wyboru streszczeń

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Cátią Viegas-Wesołowską na adres e-mail: c.wesolowska@mng.gda.pl oraz z Katarzyną Schaefer-Rychel na adres e-mail: k.schaefer@nmm.pl.

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK