Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków oferuje wykonywanie następujących rodzajów badań obiektów zabytkowych, ich składników i materiałów konserwatorskich:

I. Badania nieinterwencyjne (nie wymagające pobierania próbek)

 1. Zdjęcia dokumentacyjne i badawcze obiektów oraz ich fragmentów w świetle widzialnym w świetle odbitym, przechodzącym, bocznym i makro.
 2. Reflektografia w promieniowaniu IR
 3. Zdjęcia luminescencji wywołanej UV
 4. Zdjęcia w promieniach Rentgena

II. Badania interwencyjne (wymagające pobrania mikropróbek)

 1. Analiza składu (np. pigmenty, zaprawy, zasolenie, włókno, drewno) metodami mikroskopowymi i mikrochemicznymi
 2. Analiza mikrostruktury techniką SEM lub mikroskopii dużych powiększeń
 3. Analiza jakościowa i ilościowa w mikroobszarach techniką SEM EDX

III. Badania materiałoznawcze

 1. Przeprowadzanie testów starzeniowych
 2. Przeprowadzanie testów normowych
 3. Przeprowadzanie testów porównawczych

IV. Eksperymenty i usługi konserwatorskie

 1. Oczyszczanie powierzchni metodami laserowymi i innymi
 2. Niestandardowe działania i prace konserwatorskie
 3. Organizacja prac konserwatorskich i badawczych
 4. Dokumentacje i opracowania konserwatorskie

KATALOG OSTANICH BADAŃ [.pdf]

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK