KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Statuetki „Nyskiej Nike” dla najlepszych tegorocznych absolwentów

Wyróżniający się absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie otrzymali statuetki „Nyskiej Nike”. Laureaci to osoby, które odnosiły sukces na wielu polach. Reprezentowali nyską PWSZ na konferencjach naukowych, działali w kołach naukowych lub organizacjach oraz promowali swoją Uczelnię. „Nyska Nike” ma już długą historię. Najlepsi absolwenci otrzymują ją od 2007 roku.

Wyróżnionym studentom statuetki wręczył Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski. W uroczystości w Sali Senatu PWSZ w Nysie wzięli także udział: Prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ w Nysie, prof. Tomasz Drewniak, władze wydziałów, promotorzy prac magisterskich, inżynierskich, licencjackich oraz nauczyciele akademiccy, studenci.

STATUETKI NYSKIEJ NIKE przyznano:

Panu Patrykowi Hajdukowi, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, kierunek – psychofizyczne kształtowanie człowieka - za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej m.in. reprezentowanie Uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski w trójboju siłowym; udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach; aktywne uczestnictwo w działaniach promocyjnych.

Pani Katarzynie Hermann, Wydział Nauk Technicznychkierunek architektura - za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej m.in. udział w International Student Workshop „Didactics – Utilitarianism – Practice”; w warsztatach „Architect Challenge Day 2018”; licznych kursach specjalistycznych oraz przygotowanie samodzielnego stanowiska mappingowego podczas targów edukacyjnych i wystaw.

Pani Karolinie Hnatiuk, Wydział Nauk Technicznych – kierunek architektura - za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej m.in. udział w „International Student Workshop „Revikreska 2016 – Nysa Marketsquare”; w warsztatach „Architect Challenge Day w latach 2015-2017” oraz wyróżniającą pracę dyplomową.

Panu Michałowi Jezierskiemu, Wydział Nauk Medycznych – kierunek ratownictwo medyczne - za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej m.in. działalność w Studenckim Kole Naukowym Medycyny Ratunkowej „COR”.

Pani Dominice Michnie, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie – kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne I st. - za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej m.in. pełnienie funkcji przewodniczącej Samorządu Studenckiego.

Pani Wiktorii Miskali, Wydział Neofilologii – kierunek filologia germańska - za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej. Stypendystka Starosty Powiatu Mainz-Bingen w roku 2017.

Pani Weronice Piegzie, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, kierunek – dietetyka - Za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej m.in. pełnienie funkcji sekretarza Samorządu Studenckiego, członka Rady Programowej kierunku dietetyka oraz członka wielu komisji. Czynnie uczestniczyła w promocji Uczelni.

Panu Pawłowi Szafrańcowi, Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo II st. - za bardzo dobrą i popartą badaniami naukowymi pracę magisterską.

Pani Joannie Wdowiuk, Wydział Nauk Ekonomicznych – kierunek finanse i rachunkowość - za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej m.in. czynny udział w konferencjach, konkursach i prelekcjach. Pracę w Samorządzie Studenckim, Studenckim Kole Naukowym „SYMFONIA”, czynny udział w licznych działaniach promocyjnych i akcjach charytatywnych.

Pani Zuzannie Widz, Wydział Neofilologii – kierunek filologia angielska - za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej m.in. udział w praktykach w Wielkiej Brytanii, który zaowocował podpisaniem umowy o współpracy z Freemantle Church of England Academy. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie z Kalifornijskim Uniwersytetem Stanowym zdobywając I miejsce w konkursie eseistycznym.

Panu Dominikowi Wojciechowskiemu, Wydział Nauk Ekonomicznych – kierunek finanse i rachunkowość - za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej m.in. czynny udział w konferencjach, konkursach i prelekcjach. Pracę w Studenckim Kole Naukowym „SYMFONIA”, czynny udział w licznych działaniach promocyjnych i akcjach charytatywnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK