KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Rzeka w mieście – rewitalizacja terenów nadbrzeżnych w Głuchołazach

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej kierunek architektura pracowali nad Koncepcją zagospodarowania terenów nabrzeżnych nad rzeką Białą Głuchołaską w Głuchołazach. Warsztaty studenckie, realizowane we współpracy z Gminą Głuchołazy odbywały się w dniach 25-27 listopada br. Zakres opracowania obejmuje rzekę Białą Głuchołaską wraz z terenami nabrzeżnym – od mostu przy ul. gen. Andersa i ul. Sikorskiego, w kierunku północnym, na długości ok. 700 m.

Rzeka w krajobrazie zurbanizowanym zawsze była istotnym czynnikiem rozwoju osadnictwa. Z jednej strony zapewniała życie, nawadniała uprawy i wzmacniała systemy obronne, a z drugiej strony jej żywioł mógł być źródłem zagrożeń. Na przestrzeni wieków Biała Głuchołaska w krajobrazie Głuchołaz, w powiązaniu z innymi zasobami naturalnymi i lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie Gór Opawskich, stanowiła o rozwoju społeczno -gospodarczym, turystycznym i kulturotwórczym. Obecne rzeka i tereny nabrzeżne charakteryzują się ograniczoną dostępnością i niską funkcjonalnością. Istnieje zatem potrzeba przywrócenia jej znaczenia w nieustannie zmieniającej się przestrzeni miasta. Powinna temu służyć długofalowa rewitalizacja terenów nabrzeżnych, uwzględniająca dziedzictwo kulturowe i historyczne z współczesnymi potrzebami mieszkańców i turystów. Spojenie rzeki i terenów nabrzeżnych ze strukturą miejską może stanowić zaczyn dla synergicznego rozwoju do niedawna zaniedbanej części miasta.

Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne, jakie studenci opracowali w trakcie warsztatów, posłużą lokalnemu samorządowi w dalszych pracach planistycznych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK