KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Zagospodarowanie terenu Alei Czereśniowej oraz połączenie jej ze Źródłem Edyty, istniejącą drogą i Ścieżką Muzyków.”

Pracownicy i studenci Wydziału Nauk Technicznych – kierunek architektura, wzięli udział w warsztatach architektonicznych w Jeseniku w Republice Czeskiej. Zostały one zorganizowane przez Urząd Miasta Jesenik, Centrum Informacyjne Jesenika oraz PWSZ w Nysie. Odbywały się także w ramach realizacji praktycznych zajęć w grupach projektowych stanowiących integralną część programu POWER 3,5.

Głównym celem zajęć jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu Alei Czereśniowej oraz połączenie jej ze źródłem Edyty poprzez istniejącą drogę, a także połączenie Alei ze Ścieżką Muzyków. W takcie wyjazdu do Jesenika, pracownicy PWSZ w Nysie – dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie oraz dr inż. arch. Grażyna Lasek – a także studenci zapoznali się z historią miasta Jesenik i specyfiką miejsca będącego przedmiotem opracowania. Wykonana została dokumentacja fotograficzna. W trakcie pobytu w Jeseniku w dniach przystąpiono do opracowywania analiz i koncepcji projektowych. Kolejne spotkanie w Jeseniku przewidywane jest w styczniu 2020r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK