Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Nysie – koncepcja studentów PWSZ w Nysie 

Opracowywanie koncepcji rewitalizacji trenów poprzemysłowych w Nysie przy ulicy Bolesława Śmiałego – to efekty pracy studentów kierunku architektura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

W projekcie zaproponowano zabudowę mieszkaniową oraz usługową, założono modernizację ulicy, wyeksponowanie fortyfikacji, przekształcenie części terenów ogródków działkowych na nieduży park miejski oraz skwery, uporządkowanie zieleni. Całość zostanie skomunikowana ciągami pieszo – rowerowymi.

Studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach praktycznych zajęć w grupach projektowych, które prowadziła dr inż. arch. Grażyna Lasek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.

Teren przy ul. Bolesław Śmiałego w Nysie, objęty opracowaniem, dotyczy zdegradowanych, w dużym stopniu nieużytkowanych terenów kolejowych, ogródków działkowych oraz zabytkowych fortyfikacji, pokrytych nieuporządkowaną, dzikorosnącą zielenią. Drogi komunikacyjne są zniszczone, wyłożone kostką brukową w złym stanie zachowania. Część dróg łącząca teren ogródków działkowych z istniejącą zabudową oraz głównymi pionami komunikacyjnymi jest nieutwardzona. Stan balustrad odgradzających chodniki piesze od spadków terenowych prowadzących do rzeki pozostawia również wiele do życzenia. Całość pokryta jest dzikorosnącą zielenią, teren w dużym stopniu jest zaniedbany i zaśmiecony. Krajobraz jest zniekształcony z racji na zły stan zachowania fortyfikacji oraz gazociąg.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK