Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Rekrutacja pracowników ERASMUS+ KA-103 i KA-107. Termin 30.10.2021 r.

Rekrutacja na wyjazdy pracowników PWSZ w Nysie
w ramach Programu Erasmus+ KA 103 (kraje programu)
 oraz KA-107 (kraje partnerskie)
w roku akademickim 2021/22

Do 30 października 2021 r. potrwa pierwsza rekrutacja na wyjazdy z wykładami oraz szkoleniowe pracowników PWSZ w Nysie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/22. W przypadku jeżeli pracownicy planują wyjazdy przed upływem tego terminu, to zobowiązani są złożyć pełną dokumentację na co najmniej 3 tygodnie przed jego realizacją i wniosek taki zostanie rozpatrzony indywidualnie.

 • wyjazdy KA-107 realizowane są do krajów partnerskich WYŁĄCZNIE do Uczelni, dla których KE przyznała dofinansowanie i w liczbie zakontraktowanej w ramach danej umowy.

Rekrutacja prowadzona jest na wyjazdy w ramach umów Erasmus+ 2019 oraz 2020, do wyczeprania limitów miejsc.

Pracownicy zaakceptowani w ramach poprzednich rekrutacji, a których mobilności nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię COVID-19 proszeni są podanie nowych terminów wyjazdów.

Wyjazdy nauczycieli akademickich z wykładami (KA-103 i KA-107)

 • Wyjazdy na wykłady z PWSZ w Nysie do uczelni partnerskich trwają od 2 do 5 dni.

Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni (minimum 8 godzin dla 2-5 dni mobilności).

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (pracownicy administracji, nauczyciele akademiccy). Pierwszeństwo dla pracowników administracji. (KA-103 i KA-107- do Uczelni)

 • Wyjazdy na szkolenia z PWSZ w Nysie do uczelni, przedsiębiorstw lub instytucji partnerskich trwają 5 dni.

Pracownicy administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (tj. udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Informacje o odbywających się szkoleniach oraz międzynarodowych tygodniach szkoleniowych zamieszczane są na stronie BWM- aktualności dla pracowników (http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,274,0,0,9) oraz na stronie IMOTION (http://staffmobility.eu/staff-week-search).

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+, dokumentów oraz alokacji środków znajdują się na stronie BWM: www.bwm.pwsz.nysa.pl

Regulamin organizacji Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysiehttp://www.pwsz.nysa.pl/sitecontent/bwm/pliki/zarz_53_2018_regulamin.pdf

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o złożenie do Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie APLIKACJI ON-LINE-link  (tylko on-line, prosimy nie drukować) oraz Indywidualnego Planu Wyjazdu na wykłady lub szkolenia (do pobrania na stronie:  http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,67,0,0,-1,462

Podstawą rekrutacji pracownika na wyjazd będzie dostarczenie kompletu dokumentacji (dokumenty w oryginale podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego).

W postępowaniu rekrutacyjnym dodatkowo pod uwagę brane będą:

Punkty dodatnie:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Wyjazdu na wykłady lub szkolenia + 1-3pkt.
  (podpisy wszystkich stron w tym zgoda bezpośredniego przełożonego na wyjazd, program pobytu, wpływ wnioskowanej mobilności na umiędzynarodowienie Uczelni, korzyści dla jednostki, uzgodnienia z partnerem)
 • zaangażowanie pracownika w proces internacjonalizacji Uczelni w poprzednim roku akademickim:
  • koordynacja działań międzynarodowych w Jednostce w roku poprzedzającym + 1 pkt.
  • prowadzenie zajęć w języku angielskim w roku poprzedzającym +1 pkt.
  • organizacja konferencji międzynarodowych i prowadzenie warsztatów, kursów, prezentacji
   w ramach programów i projektów międzynarodowych w roku poprzedzającym +1 pkt.
  • inne działania, w tym wyszczególnione w Uwagach w formularzu zgłoszeniowym (opracowywanie materiałów lub korekta w językach obcych, prowadzenie dodatkowych kursów językowych, współpraca z BWM, aktywna współpraca z partnerami zagranicznymi jednostki) +1- 3 pkt.
 • dla pracowników administracji w przypadku wyjazdów szkoleniowych +3 pkt.

Punkty ujemne:

 • wcześniejsze wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (za każdy wyjazd w ramach poprzedniej umowy (KA-103 i KA-107) -1 pkt)
  W pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby, które nie brały jeszcze udziału w Programie Erasmus+.
 • pracownicy, dla których PWSZ w Nysie nie jest podstawowym miejscem pracy  (-1 pkt)
Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK