Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ SZKOLENIOWY W NYSIE

"Zarządzanie kryzysowe – w aspekcie personalnym, instytucjonalnym i globalnym"

W dniach 16-20.05.2022 już po raz dwunasty odbył się Międzynarodowy Tydzień Szkoleniowy dla partnerów zagranicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Wzięło w nim udział ponad 40 uczestników z takich krajów jak: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Egipt, Hiszpania, Indie, Indonezja, Kosowo, Meksyk, Niemcy, Portugalia, Tajlandia, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Tajlandia oraz Turcja.

Celem wydarzenia były między innymi:

 • wymiana informacji i najlepszych praktyk dotyczących współpracy w ramach programu Erasmus+
 • uczestnictwo w sesjach tematycznych
 • zachęcenie instytucji partnerskich, studentów Erasmusa + UAS w Nysie oraz polskich studentów do studiowania na uczelniach partnerskich uczestniczących w ISTW
 • spotkania z koordynatorami współpracy międzynarodowej w ramach reprezentowanych obszarów kształcenia oraz rozmowy na temat dalszej współpracy
 • poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów i programów
 • promocja instytucji macierzystych oraz oferta Uczelni na 2022/23 rok
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy pracownikami i studentami w zakresie przyszłych projektów i programów

Podczas wydarzenia organizatorzy, zaproszeni eksperci oraz uczestnicy podjęli wyzwanie dokonania syntezy tego, co wiemy o zarządzaniu kryzysowym zarówno w życiu prywatnym, działalności organizacji i instytucji edukacyjnych oraz w perspektywie globalnej. Zaprezentowane sesje i wykłady pozwoliły uczestnikom lepiej zrozumieć związek między wewnętrzną i zewnętrzną dynamiką kryzysu oraz nauczyć się skutecznego zarządzania kryzysowego.

Sesje w panelu głównym programu:

Sesja I - "Zarządzanie kryzysowe w życiu osobistym - z punktu widzenia psychologa"
- mgr Ewa Wilk, POLSKA

Sesja II - "Zarządzanie kryzysowe w komunikacji międzykulturowej"
– mgr Anna Opałka, PWSZ w Nysie, POLSKA

Sesja III -"Refleksje i wnioski po kryzysie sanitarnym COVD 19 z perspektywy Unii Europejskiej".– dr Nuria G. Rabanal, Uniwersytet w León, HISZPANIA

Sesja IV - Zarządzanie kryzysowe w czasach po pandemii w instytucjach szkolnictwa wyższego- perspektywa południowoamerykańska" - dr Bertha Martínez - Cisneros, CETYS Universidad, MEKSYK

Sesja V - "Zarządzanie kryzysowe - aspekty globalne" – dr Iryna Kramar, Narodowy Uniwersytet Ivana Puluja w Tarnopolu, UKRAINA

 

W ramach programu zorganizowano także tzw. TABLE TALKS w ramach zaproponowanych przez Uczestników tematów, w tym:

 1. Zagrożenia i szanse globalizacji dla uczelni wyższych
 2. Szok kulturowy i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi wśród studentów zagranicznych
 3. Zarządzanie własnym biurem w czasach kryzysu. Perfekcja czy improwizacja?
 4. Polityka zarządzania kryzysowego na uniwersytetach - wyzwania i scenariusze (COVID, wojna na Ukrainie oraz inne czynniki)
 1. Międzynarodowe programy nauczania jako dźwignia rozwoju uczelni wyższych - wymiana pomysłów i doświadczeń

 

Zarówno wszystkie dyskusje, jak i cenna wymiana doświadczeń, z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości oferowanych przez partnerów usług edukacyjnych w odniesieniu do studentów i pracowników Uczelni korzystających z dostępnych form wymiany międzynarodowej, a także do zdolności do tworzenia i wdrażania programów zarządzania kryzysowego w instytucjach macierzystych.

Oprócz programu merytorycznego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z baza dydaktyczną PWSZ w Nysie, zwiedzić centrum Nysy, wziąć udział w wizycie studyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie, spotkaniu integracyjnym w Forcie II, spotkaniach na Wydziałach oraz w biurze Współpracy Międzynarodowej.

Bardzo ważnym elementem programu były też wykłady gości dla studentów PWSZ w Nysie według poniższego programu:

 1. Juljan Veleshnja (Uniwersytet Politechniczny w Tiranie) - Rewitalizacja obszarów miejskich 
 2. Tetiana Bondarenko (Ukraińska Akademia Pedagogiki Inżynieryjnej) - Gamifikacja edukacji
 3. Fetny Ratna Inparti (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) - Architektura Nusantra
 4. Mohamed Yahia (Międzynarodowy Uniwersytet w Sarajewie) - Technologie energii odnawialnej, wiatr i biomasa.
 1. Ahmed Obralic (Międzynarodowy Uniwersytet w Sarajewie) - Rozwój myśli architektonicznej Bośni i Hercegowiny w pierwszej połowie XX wieku.
 1. Jonila Prifti (Uniwersytet Politechniczny w Tiranie) - Metamorfoza urbanistyczna Tirany (1920- 2020)
 1. Teuta Jashari-Kajtazi (Uniwersytet w Prisztinie) - Pozycjonowanie regionalizmu w architekturze. Zawód architekta i społeczeństwo; Alejandro Aravena, Shigeru Ban
 1. Hrvoje Ljubić (Uniwersytet w Mostarze) - Aplikacja biurowa w informatyce
 2. Teuta Jashari-Kajtazi (Uniwersytet w Prisztinie) - Bioregionalizm - praktyki i teorie
 3. Rozafa Basha (Uniwersytet w Prisztinie) - Typologie i strategie projektowania tymczasowych mieszkań publicznych w kontekście Kosowa
 1. Rozafa Basha (Uniwersytet w Prisztinie) - Studio projektowe zajmujące się wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym
 1. Yuliia Fedorova (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki), Inteligencja emocjonalna w biznesie
 1. Ganna Kotsiurubenko (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie), Sektor finansowy i rynki finansowe
 1. Swietłana Danylina (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie), Współczesne problemy makroekonomiczne gospodarki światowej
 1. Warunee Kaewbunrunag, Kultura tajska
 2. RIDUL PRABIN Deka, kultura indyjska
 3. Bertha Martinez, kultura meksykańska
 4. Ignatius Reyner Giovanni, kultura indonezyjska
 5. Viktoriia Zubkova i Oksana Potsiluyko, kultura ukraińska
 6. Natalia Marynenko, Wybór strategii organizacji
 7. Julia Naniak (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki), Teoretyczne aspekty tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego
 1. Vladmimir Vegar (Uniwersytet w Mostarze), Public Relations

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK