Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Publikacja „Erasmus+ 2014-2020 a umiędzynarodowienie polskich uczelni” 

Publikacja wydana została przez FRSE i przedstawia osiągnięcia polskich uczelni realizujących program Erasmus+ w latach 2014–2020. Można w niej znaleźć nie tylko imponujące liczby, ale przede wszystkim dobre praktyki ze szkół wyższych z całej Polski, dotyczące m.in. nowych partnerstw i umów międzynarodowych, programów podwójnego dyplomowania, działań promocyjnych oraz komunikacyjnych.

Publikacja obrazuje, jak wzrost liczby studentów zagranicznych, mobilności polskich studentów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych przekłada się na umiędzynarodowienie uczelni w naszym kraju

Wszystkich zapraszamy do lektury! Link do publikacji:

Erasmus+ 2014–2020 a umiędzynarodowienie polskich uczelni

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK