Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Krótkoterminowa mobilność Erasmus+ studentów filologii angielskiej do Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences w Niemczech w terminie 30.05-3.06.2022r. 

Grupa 9 studentów z Wydziału Neofilologii PWSZ w Nysie (2 studentów z II roku oraz 7 studentów z III roku filologii angielskiej) wraz z wykładowcą dr Pradeepem Kumarem, kierownikiem DKZ i BWM p. mgr Anną Opałką i koordynatorem mobilności studentów p. Izabelą Stec w dniach od 30 maja do 03 czerwca 2022 r. odwiedzili jedną z naszych uczelni partnerskich w Niemczech "Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences". Koordynatorem mobilności ze strony partnera był Dzmitry Linnik wspierany przez Annabell Heimer z Biura współpracy międzynarodowej FH Mittweida.

Wizyta odbyła się w ramach krótkoterminowej mobilności Erasmus+ podczas której studenci z PWSZ w Nysie i FH Mittweida wzięli udział w kursie Zarządzanie międzynarodowe, w ramach którego wykłady poprowadzili: dr Pradeep Kumar z Wydziału Neofilologii PWSZ w Nysie, prof. dr. rer. oec. Serge Velesco, prodziekan ds. współpracy w zakresie programów kształcenia, Wydział Inżynierii Przemysłowej, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, prof. dr. rer. nat. Thoralf Gebel, mgr Jill C. Deschner-Warner oraz mgr Anna Opałka – Kierownik DKZ i BWM w PWSZ w Nysie.

Program podzielony został na dwie części:

  1. Komponent wirtualny – udział studentów w 30-godzinnych zajęciach online Zarządzanie międzynarodowe.
  2. Mobilność fizyczna – wizyta studentów oraz uczestnictwo w zajęciach kontaktowych prowadzonych w Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Niemcy wraz ze studentami uczelni goszczącej. Wizyta miała przede wszystkim na celu pracę nad studiami przypadków w grupie międzynarodowej, ale też zdobycie praktycznych doświadczeń, np. poprzez wizytę studyjną w firmie produkcyjnej Volkswagen Zentrum Dresden. Studenci mieli okazję do zapoznania się z linią produkcyjną firmy Volkswagen, innowacyjnymi technikami badawczymi oraz najnowszymi modelami samochodów elektrycznych z rodziny ID i samochodów bez kierownicy.

W programie studentów znalazły się także takie punkty jak zwiedzanie Uczelni partnerskiej oraz miasta Mittweida oraz Chemnitz, zwiedzanie Drezna, gdzie przewodnikiem grupy był prof. dr. rer. nat. Thoralf Gebel a także spotkania integracyjne ze studentami FH Mittweida.

W ramach programu wykładowcy PWSZ w Nysie wzięli udział w spotkaniach Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Przemysłowej i Ekonomii FH Mittweida, zorganizowano spotkanie na temat podsumowania i kontynuacji współpracy, w tym wspólną organizację BIP (Blended Intensive Programme) w przyszłym roku akademickim 2022/23, na którą obie uczelnie partnerskie czekają z niecierpliwością.

Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK