KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Szkolenie dla studentów kierunku finanse i rachunkowość przygotowujące do egzaminu EBCL

Studenci na szkoleniu przygotowującym do egzaminu EBCL podczas zajęć z dr inż. Danutą Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie realizują w tym semestrze 1 z 4 modułów programu EBCL dotyczacy analizy wskaźników sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Celem tej części jest wykształcenie umiejętności: posługiwania się podstawową terminologią z zakresu analizy ekonomicznej; identyfikowania i klasyfikowania składników sprawozdań finansowych niezbędnych do analizy wskaźnikowej; wyjaśniania, obliczania i interpretowania wybranych wskaźników ekonomicznych; wyciągania prostych wniosków, analizowania celów i zamierzeń firmy na podstawie analizy wskaźnikowej.

Szczegółowy zakres zajęć obejmuje: rentowność kapitału własnego (ROE), rentowność majątku (wskaźnik zwrotu z inwestycji - ROI), zdolność płatnicza, udział kapitału własnego w finansowaniu majątku, saldo przepływów pieniężnych jako wskaźnik wypłacalności, rentowność sprzedaży (obrotu), produktywność i gospodarność, pojęcie i istota produktywności.

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK