www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji
Regulamin Świadczeń dla studentów

Raporty samooceny

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document

Zasady rekrutacji na studia


  • Uchwała nr 36/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia zmodyfikowanych warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2020/2021

  • Uchwała nr 37/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w PWSZ w Nysie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata od 2020/2021 do 2025/2026

  • Uchwała Nr 39/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2021/2022


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2020-05-27


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl