www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji

Raporty samooceny

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Nazwa dok. Opis dokumentu Plik Data wydania Data publi.
ZARZĄDZENIE NR 15/2020Załączniki do Zarządzenia nr 15/2020PDF2020-02-172020-02-18
ZARZĄDZENIE NR 15/2020w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, członkom Rady Uczelni niebędącymi pracownikami i osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych z tytułu podróży służbowych oraz zasadPDF2020-02-172020-02-18
ZARZĄDZENIE 14/2020Regulamin Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie PDF2020-02-172020-02-18
ZARZĄDZENIE NR 14/2020w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego PWSZ w NysiePDF2020-02-172020-02-18
ZARZĄDZENIE NR 13/2020w sprawie zmiany składu zespołu wprowadzającego dane o Uczelni do systemu POL-onPDF2020-02-102020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 12/2020w sprawie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w NysiePDF2020-02-102020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 11/2020w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna w PWSZ w NysiePDF2020-02-102020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 10/2020w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku aktorstwo w PWSZ w Nysie PDF2020-02-102020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 9/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 6/2020PDF2020-02-052020-02-05
ZARZĄDZENIE NR 8/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 3/2020PDF2020-02-042020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 7/2020w sprawie powołania kierownika Zakładu Medycyny RatunkowejPDF2020-01-312020-01-31
ZARZĄDZENIE NR 6/2020w sprawie utworzenia Zakładu Medycyny RatunkowejPDF2020-01-312020-01-31
ZARZĄDZENIE NR 5/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 5/2020PDF2020-01-312020-01-31
ZARZĄDZENIE NR 4/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 4/2020PDF2020-01-232020-01-23
ZARZĄDZENIE NR 3/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 1/2020 i ZP 2/2020PDF2020-01-232020-01-23
ZARZĄDZENIE NR 2/2020w sprawie powołania Komisji StypendialnejPDF2020-01-232020-01-23
ZARZĄDZENIE NR 1/2020w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Pracowników na wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+ KA-107 oraz KA-103PDF2020-01-162020-01-16
ZARZĄDZENIE NR 130/2019w sprawie szczegółowych zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu, w tym ich odpisówPDF2019-12-242019-12-24
ZARZĄDZENIE NR 129/2019zmieniające Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 09.01.2017 r. w zakresie Załącznika nr 7PDF2019-12-202019-12-20
ZARZĄDZENIE NR 128/2019w sprawie polityki antykorupcyjnej w PWSZ w NysiePDF2019-12-202019-12-20
ZARZĄDZENIE NR 127/2019w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości w PWSZ w NysiePDF2019-12-202019-12-20
ZARZĄDZENIE NR 126/2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 55/2019PDF2019-12-122019-12-12
ZARZĄDZENIE NR 125/2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowań ZP 53/2019 i ZP 54/2019PDF2019-12-052019-12-05
ZARZĄDZENIE NR 124/2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 52/2019PDF2019-12-052019-12-05
ZARZĄDZENIE NR 123/2019w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca w Domu Studenta i pokojach gościnnychPDF2019-12-042019-12-04


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2019-11-29


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl