www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Regulamin studiów
Statut
Opłaty
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne
Programy studiów
Raporty samooceny
Regulaminy
Zasady rekrutacji na studia
Zarządzenia Rektora
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Komunikaty

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document

Zasady rekrutacji na studia


  • PISMO OKÓLNE 24/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 23.11.2018 r. w sprawie modyfikacji warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w r. ak. 2019/2020

  • PISMO OKÓLNE 23/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 23.11.2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata od 2019/2020 do 2024/2025

  • PISMO OKÓLNE 17/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 31.05.2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w r. ak. 2020/2021


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2019-07-18


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl