www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji

Raporty samooceny


Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Nazwa dok. Opis dokumentu Plik Data wydania Data publi.
Uchwała Nr 15/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie"PDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 14/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wyborczego PWSZ w Nysie" (wraz z terminarzem czynności wyborczych)PDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 13/2019/2020 w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji WyborczejPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 12/2019/2020 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej od Oceny Nauczycieli AkademickichPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 11/2019/2020 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2016-2020PDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 10/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickichPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 9/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki filologii Urszuli WojtasPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 8/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki filologii Kamili ŁapuszekPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 7/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Karoliny SikoryPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 6/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Karoliny MulikPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 5/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Anny MirkowskiejPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 4/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Teresy MazurPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 3/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Patrycji MargazynPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 2/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Wiktorii JurczykPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 1/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2019PDF2019-11-292019-12-04
WYKAZ UCHWAŁpodjętych na 128. posiedzeniu Senatu PWSZ w Nysie w dniu 29.11.2019 r.PDF2019-11-292019-12-04


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2019-11-29


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl