www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji
Regulamin Świadczeń dla studentów

Raporty samooceny

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Nazwa dok. Opis dokumentu Plik Data wydania Data publi.
Uchwała Nr 47/2019/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 17.04.2020 r. w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze letnim r. ak. 2019/2020PDF2020-06-262020-06-26
Uchwała Nr 46/2019/2020 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Nysie na rok 2020PDF2020-06-262020-06-26
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 26.06.2020 r.PDF2020-06-262020-06-26
Uchwała Nr 44/2019/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, profil praktyczny PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 43/2019/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 42/2019/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu badań naukowych, prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej prowadzonych w PWSZ w NysiePDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 41/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w NysiePDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 40/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie pracy PWSZ w NysiePDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 39/2019/2020 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2021/2022PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 38/2019/2020 sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku a poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 37/2019/2020 w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w PWSZ w Nysie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata od 2020/2021 do 2025/2026 PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 36/2019/2020 sprawie w sprawie ustalenia zmodyfikowanych warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2020/2021PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 35/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji "Strategii rozwoju PWSZ w Nysie" w roku 2019PDF2020-05-222020-05-22
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 22.05.2020PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 34/2019/2020 w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze letnim r. ak. 2019/2020PDF2020-04-172020-04-17
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 17.04.2020PDF2020-04-172020-04-17
Uchwała Nr 33/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku aktorstwo studia pierwszego stopnia profil praktycznyPDF2020-03-272020-03-27
Uchwała Nr 32/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku architektura studia pierwszego stopnia profil praktycznyPDF2020-03-272020-03-27
Uchwała Nr 31/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie wyborczym PWSZ w Nysie (wraz z terminarzem czynności wyborczych)PDF2020-03-272020-03-27
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 27.03.2020PDF2020-03-272020-03-27
Uchwała Nr 30/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie na rok 2020PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 29/2019/2020 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Biblioteki PWSZ w Nysie"PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 28/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie pracy PWSZ w Nysie"PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 27/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie"PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 26/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wyborczego PWSZ w Nysie" (wraz z terminarzem czynności wyborczych)PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 25/2019/2020 w sprawie aktualizacji składu Kolegium Redakcyjnego Oficyny Wydawniczej PWSZ w NysiePDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 24/2019/2020 w sprawie zaopiniowania udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu naukowegoPDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 23/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickichPDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 22/2019/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora PWSZ w Nysie na kadencję 2020-2024PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 21/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmiany w "Statucie PWSZ w Nysie"PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 20/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia drugiego stopnia, profil praktycznyPDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 19/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku informatyka, studia drugiego stopnia, profil praktycznyPDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 18/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku filologia, studia drugiego stopnia, profil praktycznyPDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 17/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku architektura, studia drugiego stopnia, profil praktycznyPDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 16/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2019PDF2020-01-242020-01-30
WYKAZ UCHWAŁpodjętych na 129. posiedzeniu Senatu PWSZ w Nysie w dniu 24.01.2020 r.PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 15/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie"PDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 14/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wyborczego PWSZ w Nysie" (wraz z terminarzem czynności wyborczych)PDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 13/2019/2020 w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji WyborczejPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 12/2019/2020 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej od Oceny Nauczycieli AkademickichPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 11/2019/2020 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2016-2020PDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 10/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickichPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 9/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki filologii Urszuli WojtasPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 8/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki filologii Kamili ŁapuszekPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 7/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Karoliny SikoryPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 6/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Karoliny MulikPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 5/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Anny MirkowskiejPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 4/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Teresy MazurPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 3/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Patrycji MargazynPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 2/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Wiktorii JurczykPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 1/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2019PDF2019-11-292019-12-04
WYKAZ UCHWAŁpodjętych na 128. posiedzeniu Senatu PWSZ w Nysie w dniu 29.11.2019 r.PDF2019-11-292019-12-04


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2019-11-29


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl