www.bip.gov.pl

Organizacja
Kierownictwo
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji
Regulamin Świadczeń dla studentów

OCENA PROGRAMOWA
Raporty samooceny
Uchwały PKA

Redakcja
Deklaracja dostępności
Informacja w polskim języku migowym (PJM)
Tekst łatwy do czytania (ETR)

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Samorząd Studencki
Sprawozdania z Budżetu URSS

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Nazwa dok. Opis dokumentu Plik Data wydania Data publi.
Uchwała Nr 86/2021/2022sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PANS w NysiePDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 85/2021/2022sprawie wprowadzenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych oraz zasad wybierania przedmiotów z katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych w roku ak. 2022/2023PDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 84/2021/2022sprawie uchwalenia Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Biblioteki PANS w NysiePDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 83/2021/2022w sprawie zasad pobierania opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów na zasadach odpłatności oraz warunków zwalniania z tych opłatPDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 82/2021/2022w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w NysiePDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 81/2021/2022w sprawie zatwierdzenia Planu Równouprawnienia Płci (GEP – Gender Equality Plan) dla PANS w Nysie na lata 2022-2024 PDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 80/2021/2022w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacji współpracy międzynarodowej PANS w NysiePDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 79/2021/2022w sprawie dostosowania aktów prawnych Senatu do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych PDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 78/2021/2022w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2022/2023 (dr n. med. N. Krajczy z WNM) PDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 77/2021/2022w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2022/2023 (prof. dr hab. W. Niedziela z WJZ) PDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 76/2021/2022w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickichPDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 75/2020/2021sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie pracy PWSZ w NysiePDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 74/2021/2022w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta kierunku architektura (specjalności architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków) Mariusza TeteliPDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 73/2021/2022w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku architektura (specjalności architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków) Emilii MarszałPDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 72/2021/2022w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku architektura (specjalności architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków) Natalii DzedzykPDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 71/2021/2022w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku architektura (specjalności architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków) Mai DrozdyPDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 70/2021/2022w sprawie sprostowania błędów pisarskich w „Regulaminie praktycznej nauki zawodu na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 18/2020/2021 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 29 stycznia 2021 r. PDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 69/2021/2022w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia, profil praktyczny PDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 67/2021/2022W sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku finanse i rachunkowość studia II stopnia profil praktycznyPDF2022-09-232022-09-27
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 23.09.2022 r.PDF2022-09-232022-09-27
Uchwała Nr 66/2021/2022zmieniająca Uchwałę Nr 52/2021/2022 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w r. ak. 2022/2023.PDF2022-07-292022-08-01
Uchwała Nr 65/2021/2022w sprawie wprowadzenia zmodyfikowanego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w NysiePDF2022-07-292022-08-01
Uchwała Nr 642021/2022w sprawie uchwalenia "Regulaminu ceremoniału akademickiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie"PDF2022-07-292022-08-01
Uchwała Nr 63/2021/2022w spawie uchwalenia zmian w "Statucie PWSZ w Nysie"PDF2022-07-292022-08-01
Uchwała Nr 62/2021/2022w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania rozwiązania umowy z nauczycielem akademickimPDF2022-07-292022-08-01
Uchwała Nr 61/2021/2022w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickichPDF2022-07-292022-08-01
Uchwała Nr 60/2021/2022w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki kierunku dietetyka Oliwii CempielPDF2022-07-292022-08-01
Uchwała Nr 59/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku dietetyka studia I stopnia profil praktycznyPDF2022-07-292022-08-01
Uchwała Nr 58/2021/2022w sprawie ustalenia "Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka studia I stopnia profil praktyczny"PDF2022-07-292022-08-01
Uchwała Nr 57/2021/2022w sprawie ustalenia "Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia studia I stopnia profil praktyczny"PDF2022-07-292022-08-01
Uchwała Nr 56/2021/2022w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2022PDF2022-07-292022-08-01
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 29.07.2022 r.PDF2022-07-292022-08-01
Uchwała Nr 55/2021/2022w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach dietetyka, filologia oraz finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie w r. ak. 2022/2023PDF2022-06-082022-06-08
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 08.06.2022 r.PDF2022-06-082022-06-08
Uchwała Nr 54/2021/2022w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w r. ak. 2023/2024PDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 53/2021/2022zmieniająca Uchwałę Nr 46/2020/2021 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w r. ak. 2022/2023PDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 52/2021/2022w sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w r. ak. 2022/2023PDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 51/2021/2022w sprawie zaopiniowania Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie zmieniającego Zarządzenie Nr 71/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 03.09.20221 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w Domu Studenta i pokojach gościnnychPDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 50/2021/2022zmieniająca Uchwałę Nr 62/2018/2019 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez PWSZ w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłatPDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 49/2021/2022w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w PWSZ w NysiePDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 48/2021/2022w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Studenckich Kół Naukowych w PWSZ w NysiePDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 47/2021/2022w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiegoPDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 46/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia drugiego stopnia profil praktycznyPDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 45/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku jazz i muzyka estradowa studia drugiego stopnia profil praktycznyPDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 44/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia drugiego stopnia profil praktycznyPDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 43/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia profil praktycznyPDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 42/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku administracja studia pierwszego stopnia profil praktycznyPDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 41/2021/2022w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Nysie na rok 2022PDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 40/2021/2022w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii PWSZ w Nysie w roku 2021PDF2022-05-272022-05-31
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 27.05.2022 r.PDF2022-05-272022-05-31
Uchwała Nr 39/2021/2022w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego planu wydawniczego Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie na rok 2022 PDF2022-03-252022-03-28
Uchwała Nr 38/2021/2022w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie studiów PWSZ w NysiePDF2022-03-252022-03-28
Uchwała Nr 37/2021/2022w sprawie zaopiniowania Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie zmieniającego Zarządzenie Nr 71/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 03.09.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w Domu Studenta i pokojach gościnnych PDF2022-03-252022-03-28
Uchwała Nr 36/2021/2022zmieniająca Uchwałę Nr 62/2018/2019 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez PWSZ w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat PDF2022-03-252022-03-28
Uchwała Nr 35/2021/2022w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickichPDF2022-03-252022-03-28
Uchwała Nr 34/2021/2022w sprawie ustalenia "Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia drugiego stopnia profil praktyczny"PDF2022-03-252022-03-28
Uchwała Nr 33/2021/2022w sprawie ustalenia "Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia profil praktyczny"PDF2022-03-252022-03-28
Uchwała Nr 32/2021/2022w sprawie ustalenia "Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny"PDF2022-03-252022-03-28
Uchwała Nr 31/2021/2022w sprawie ustalenia "Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia drugiego stopnia profil praktyczny"PDF2022-03-252022-03-28
Uchwała Nr 30/2021/2022w sprawie ustalenia "Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia profil praktyczny"PDF2022-03-252022-03-28
Uchwała Nr 29/2021/2022w sprawie ustalenia "Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku administracja studia pierwszego stopnia profil praktyczny"PDF2022-03-252022-03-28
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 25.03.2022 r.PDF2022-03-252022-03-28
Uchwała Nr 28/2021/2022w sprawie powołania komisji do opracowania projektu Planu Równości PłciPDF2022-02-182022-02-18
Uchwała Nr 27/2021/2022w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickichPDF2022-02-182022-02-18
Uchwała Nr 26/2021/2022w sprawie zmiany składu stałej komisji senackiej ds. dydaktyki na kadencję 2020-2024PDF2022-02-182022-02-18
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 18.02.2022PDF2022-02-182022-02-18
Uchwała Nr 25/2021/2022w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy UczelniPDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 24/2021/2022w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie na rok 2022PDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 23/2021/2022w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w NysiePDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 22/2021/2022w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacyjnym PWSZ w NysiePDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 21/2021/2022w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Nysie PDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 20/2021/2022w sprawie powołania Komisji Odwoławczej od Oceny Nauczycieli AkademickichPDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 19/2021/2022w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej ds. opracowania projektu zmian w Regulaminie studiów PWSZ w NysiePDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 18/2021/2022w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej ds. opracowania projektu zmian w Statucie PWSZ w NysiePDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 17/2021/2022w sprawie zaopiniowania powołania mgr Moniki Klorygi na stanowisku Dyrektora Biblioteki PWSZ w NysiePDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 16/2021/2022w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickichPDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 15/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku finanse i rachunkowość studia drugiego stopnia profil praktycznyPDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 14/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku filologia studia drugiego stopnia profil praktycznyPDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 13/2021/2022w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2021PDF2022-01-282022-01-31
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 28.01.2022 r.PDF2022-01-282022-01-31
Uchwała Nr 12/2021/2022w sprawie modyfikacji wytycznych dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopniaPDF2021-11-262021-11-30
Uchwała Nr 11/2021/2022w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminie pracy PWSZ w NysiePDF2021-11-262021-11-30
Uchwała Nr 10/2021/2022w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich.PDF2021-11-262021-11-30
Uchwała Nr 9/2021/2022w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki kierunku filologia Urszuli WojtasPDF2021-11-262021-11-30
Uchwała Nr 8/2021/2022w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studenta kierunku dietetyka Marcela KliniewskiegoPDF2021-11-262021-11-30
Uchwała Nr 7/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku finanse i rachunkowość studia I stopnia profil praktyczny PDF2021-11-262021-11-30
Uchwała Nr 6/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku architektura studia I stopnia profil praktyczny (rocznik 2020/2021)PDF2021-11-262021-11-30
Uchwała Nr 5/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku architektura studia I stopnia profil praktyczny (rocznik 2019/2020)PDF2021-11-262021-11-30
Uchwała Nr 4/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku filologia studia II stopnia profil praktycznyPDF2021-11-262021-11-30
Uchwała Nr 3/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku dietetyka studia II stopnia profil praktycznyPDF2021-11-262021-11-30
Uchwała Nr 2/2021/2022w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku architektura studia II stopnia profil praktycznyPDF2021-11-262021-11-30
Uchwała Nr 1/2021/2022w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2021PDF2021-11-262021-11-30
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 26.11.2021 r.PDF2021-11-262021-11-30
Uchwała Nr 88/2020/2021w sprawie wprowadzenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych oraz zasad wybierania przedmiotów z katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych w r. ak. 2021/2022PDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 87/2020/2021w sprawie zaopiniowania trybu dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich za okres od r. ak. 2016/2017 do r. ak. 2019/2020PDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 86/2020/2021w sprawie zaopiniowania "Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w PWSZ w Nysie"PDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 85/2020/2021w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie pracy PWSZ w Nysie"PDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 84/2020/2021w sprawie powołania Komisji Odwoławczej od Oceny Nauczycieli AkademickichPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 83/2020/2021w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2021/2022 (dr inż. J. Dudziak)PDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 82/2020/2021w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2021/2022 (dr n. med. A. Urbanowicz)PDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 81/2020/2021w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickichPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 80/2020/2021w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki kierunku dietetyka Karoliny KucharskiejPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 79/2020/2021w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta kierunku jazz i muzyka instrumentalistyka oraz edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej) Davida RatajaPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 78/2020/2021w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta kierunku jazz i muzyka estradowa (specjalności: wokalistyka jazzowa oraz edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej) Nikodema ŁabuzaPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 77/2020/2021w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka kliniczna oraz psychodietetyka) Karoliny WolnyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 76/2020/2021w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka kliniczna oraz psychodietetyka) Aleksandry WernerPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 75/2020/2021w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka kliniczna oraz psychodietetyka) Aleksandry RobakPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 74/2020/2021w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka kliniczna oraz psychodietetyka) Patrycji KowalczykPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 73/2020/2021w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka kliniczna oraz psychodietetyka) Martyny FlisPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 72/2020/2021w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka kliniczna oraz psychodietetyka) Wiktorii BłaszczykPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 71/2020/2021w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalności: kryminologia i kryminalistyka oraz penitencjarystyka i readaptacja społeczna) Marii TrzaskiPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 70/2020/2021w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku jazz i muzyka estradowa, studia pierwszego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 69/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku zarządzanie produkcją i usługami, studia drugiego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 68/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 67/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 66/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka, studia pierwszego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 65/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 64/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 63/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku kosmetologia, studia pierwszego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 62/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku informatyka, studia pierwszego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 61/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 60/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 59/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku dietetyka, studia pierwszego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 58/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 57/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 56/2020/2021w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku administracja, studia pierwszego stopnia, profil praktycznyPDF2021-09-242021-09-27
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 24.09.2021 r.PDF2021-09-242021-09-27
Uchwała Nr 55/2020/2021w sprawie wprowadzenia zmodyfikowanego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w NysiePDF2021-07-302021-07-30
Uchwała Nr 54/2020/2021w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2021/2022PDF2021-07-302021-07-30
Uchwała Nr 53/2020/2021w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickichPDF2021-07-302021-07-30
Uchwała Nr 52/2020/2021zmieniająca Uchwałę Nr 41/2020/2021 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” PDF2021-07-302021-07-30
Uchwała Nr 51/2020/2021sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia profil praktycznyPDF2021-07-302021-07-30
Uchwała Nr 50/2020/2021w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ratownictwo medyczne studia pierwszego stopnia profil praktycznyPDF2021-07-302021-07-30
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 30.07.2021 r.PDF2021-07-302021-07-30
Uchwała Nr 49/2020/2021w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego planu wydawniczego Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie na rok 2021PDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 48/2020/2021w sprawie zaopiniowania zmodyfikowanego "Regulaminu Wyróżnień PWSZ w Nysie dla Absolwentów i Dobroczyńców Uczelni pn. Nyska Nike"PDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 47/2020/2021w sprawie zaopiniowania "Kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli akademickich w PWSZ w Nysie"PDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 46/2020/2021w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w r. ak. 2022/2023PDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 45/2020/2021w sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w r. ak. 2021/2022PDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 44/2020/2021w sprawie zaopiniowania udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu naukowegoPDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 43/2020/2021w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickichPDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 42/2020/2021w sprawie zmiany składu stałej komisji senackiej ds. dydaktyki na kadencję 2020-2024PDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 41/2020/2021w prawie zatwierdzenia Programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w NysiePDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 40/2020/2021w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Teresy MazurPDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 39/2020/2021w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku informatyka studia pierwszego stopnia profil praktycznyPDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 38/2020/2021w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Nysie na rok 2021PDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 37/2020/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju PWSZ w Nysie w roku 2020PDF2021-05-282021-05-31
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 28.05.2021 r.PDF2021-05-282021-05-31
Uchwała Nr 36/2020/2021w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku finanse i rachunkowość studia pierwszego stopnia profil praktycznyPDF2021-05-052021-05-05
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 05.05.2021 r.PDF2021-05-052021-05-05
Uchwała Nr 35/2020/2021w sprawie modyfikacji wytycznych dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopniaPDF2021-04-302021-04-30
Uchwała Nr 34/2020/2021w sprawie wprowadzenia zmodyfikowanego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w NysiePDF2021-04-302021-04-30
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 30.04.2021 r.PDF2021-04-302021-04-30
Uchwała Nr 33/2020/2021w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji WyborczejPDF2021-03-262021-03-29
Uchwała Nr 32/2020/2021w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w PWSZ w Nysie PDF2021-03-262021-03-29
Uchwała Nr 31/2020/2021w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminu studiów PWSZ w NysiePDF2021-03-262021-03-29
Uchwała Nr 30/2020/2021w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunku administracja studia pierwszego stopnia profil praktyczny PDF2021-03-262021-03-29
Uchwała Nr 29/2020/2021w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny artystycznej kierunku jazz i muzyka estradowa studia drugiego stopnia profil praktyczny PDF2021-03-262021-03-29
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 26.03.2021 r.PDF2021-03-262021-03-29
Uchwała Nr 28/2020/2021w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie na rok 2021PDF2021-02-122021-02-12
Uchwała Nr 27/2020/2021w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w NysiePDF2021-02-122021-02-12
Uchwała Nr 26/2020/2021w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich PDF2021-02-122021-02-12
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 12.02.2021 r.PDF2021-02-122021-02-12
Uchwała Nr 25/2020/2021w sprawie uchwalenia zmodyfikowanego Regulaminu badań naukowych, prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej prowadzonych w PWSZ w NysiePDF2021-01-292021-02-02
Uchwała Nr 24/2020/2021w sprawie zaopiniowania zmodyfikowanego Regulaminu organizacyjnego PWSZ w NysiePDF2021-01-292021-02-02
Uchwała Nr 23/2020/2021w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Dyrektora Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w NysiePDF2021-01-292021-02-02
Uchwała Nr 22/2020/2021w sprawie zaopiniowania utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w NysiePDF2021-01-292021-02-02
Uchwała Nr 21/2020/2021w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w NysiePDF2021-01-292021-02-02
Uchwała Nr 20/2020/2021w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickichPDF2021-01-292021-02-02
Uchwała Nr 19/2020/2021w sprawie ustalenia zmian w programie studiów dla kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia profil praktycznyPDF2021-01-292021-02-02
Uchwała Nr 18/2020/2021w sprawie ustalenia zmian w programie studiów dla kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia profil praktycznyPDF2021-01-292021-02-02
Uchwała Nr 17/2020/2021w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2020PDF2021-01-292021-02-02
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 29.01.2021 r.PDF2021-01-292021-02-02
Uchwała Nr 16/2020/2021w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024PDF2020-12-182020-12-18
Uchwała Nr 15/2020/2021w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 PDF2020-12-182020-12-18
Uchwała Nr 14/2020/2021w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2020PDF2020-12-182020-12-18
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 18.12.2020 r.PDF2020-12-182020-12-18
Uchwała Nr 13/2020/2021w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu zaliczania praktyki zawodowej na podstawie pracy lub innej aktywności praktyczno-zawodowejPDF2020-12-102020-12-10
Uchwała Nr 12/2020/2021W sprawie wprowadzenia zmodyfikowanego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w NysiePDF2020-12-102020-12-10
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 10.12.2020 r.PDF2020-12-102020-12-10
Uchwała Nr 1/2020/2021 podjęta zdalniew sprawie organizacji posiedzeń Senatu przy użyciu środków komunikacji elektronicznejPDF2020-11-242020-11-24
Uchwała Nr 11/2020/2021w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Karoliny Mulik PDF2020-11-272020-11-30
Uchwała Nr 10/2020/2021w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Wiktorii Jurczyk PDF2020-11-272020-11-30
Uchwała Nr 9/2020/2021w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024PDF2020-11-272020-11-30
Uchwała Nr 8/2020/2021w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2020-2024PDF2020-11-272020-11-30
Uchwała Nr 7/2020/2021w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2020-2024PDF2020-11-272020-11-30
Uchwała Nr 6/2020/2021w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickichPDF2020-11-272020-11-30
Uchwała Nr 5/2020/2021w sprawie powołania Rady Uczelni na kadencję 2021-2024PDF2020-11-272020-11-30
Uchwała Nr 4/2020/2021w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w NysiePDF2020-11-272020-11-30
Uchwała Nr 3/2020/2021w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminie pracy PWSZ w NysiePDF2020-11-272020-11-30
Uchwała Nr 2/2020/2021w sprawie uchwalenia Strategii PWSZ w Nysie na lata 2021-2024 PDF2020-11-272020-11-30
Uchwała Nr 1/2020/2021w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2020PDF2020-11-272020-11-30
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 27.11.2020 r.PDF2020-11-272020-11-30
Uchwała Nr 112/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich PDF2020-09-302020-09-30
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 30.09.2020 r.PDF2020-09-302020-09-30
Uchwała Nr 111/2019/2020 sprawie wprowadzenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych oraz zasad wybierania przedmiotów z katalogu przedmiotów ogólnouczelnianychPDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 110/2019/2020 w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Oficyny Wydawniczej PWSZ w NysiePDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 109/2019/2020 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w NysiePDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 108/2019/2020 w sprawie wyboru nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-2024PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 107/2019/2020 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2020/2021 (mgr Marcin Dykta z WNZ) PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 106/2019/2020 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2020/2021 (dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski, prof. PWSZ w Nysie z WNZ) PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 105/2019/2020 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2020/2021 (mgr inż. arch. Alojzy Tomiczek z WNT) PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 104/2019/2020 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2020/2021 (mgr Andrzej Jaworski z WNT) PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 103/2019/2020 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2020/2021 (dr Małgorzata Korpała z WNT) PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 102/2019/2020 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2020/2021 (lek. med. Krystyna Szewczyk-Żołna z WNM) PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 101/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickichPDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 100/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta jazzu i muzyki estradowej (specjalności: instrumentalistyka jazzowa, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej) Tomasza WojdyłyPDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 99/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki filologii germańskiej (specjalizacje: nauczycielska , tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu) Urszuli Wojtas PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 98/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta filologii germańskiej (specjalizacje: nauczycielska, tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu) Edwarda Chmielarskiego PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 97/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Dominiki Żulińskiej PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 96/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Justyny Smagoń PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 95/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Katarzyny Skrzypy PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 94/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Marty Rychel PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 93/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Natalii Motyki PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 91/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Klaudii Majerczyk PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 90/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Karoliny Kucharskiej PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 89/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Patrycji Krawietz PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 88/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Bartosza Kłyża PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 87/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Kingi Kloc PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 86/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta dietetyki (specjalności:dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Marcela Kliniewskiego PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 85/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Pawła Joachimiaka PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 84/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Agnieszki Jarosz PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 83/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Jagody Fuhrmann PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 82/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Raffaeli Esposto PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 81/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Oliwii Cempiel PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 80/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury (specjalności: architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków) Karoliny Podobińskiej PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 79/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury (specjalności: architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków) Agnieszki Kapeckiej-Wojnarowskiej PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 78/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta architektury (specjalności: architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków) Janusza Domałecznego PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 77/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury (specjalności: architektura i urbanistyka, architektura światła) Aleksandry Czerwińskiej PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 76/2019/2020 w sprawie powołania stałej komisji senackiej ds. dydaktykiPDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 75/2019/2020 w sprawie powołania stałej komisji senackiej ds. budżetu i finansówPDF2020-09-252020-09-30
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 25.09.2020 r.PDF2020-09-252020-09-30
Uchwała Nr 74/2019/2020 w sprawie nadania nazwy sali UczelniPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 73/2019/2020 w sprawie zaopiniowania zmian w "Regulaminie Studiów PWSZ w Nysie"PDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 72/2019/2020 w sprawie zaopiniowania zmian w "Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Nysie"PDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 71/2019/2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Dyrektora Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju w PWSZ w NysiePDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 70/2019/2020 w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju w PWSZ w NysiePDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 69/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich PDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 68/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Karoliny SikoryPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 67/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Martyny RyśPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 66/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Anny MirkowskiejPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 65/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Patrycji MargazynPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 64/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku informatyka, studia I stopnia, profil praktyczny (nowy przedmiot)PDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 63/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku finanse i rachunkowość, studia I stopnia, profil praktyczny (na potrzeby projektu)PDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 62/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 61/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 60/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku ratownictwo medyczne, studia I stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 59/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka, studia I stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 58/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo, studia II stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 57/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo, studia I stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 56/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku kosmetologia, studia I stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 55/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku informatyka, studia I stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 54/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku finanse i rachunkowość, studia I stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 53/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku filologia, studia II stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 52/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku filologia, studia I stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 51/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku dietetyka, studia I stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 50/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 49/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 48/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku architektura, studia I stopnia, profil praktycznyPDF2020-07-242020-07-29
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 24.07.2020 r.PDF2020-07-242020-07-29
Uchwała Nr 47/2019/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 17.04.2020 r. w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze letnim r. ak. 2019/2020PDF2020-06-262020-06-26
Uchwała Nr 46/2019/2020 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Nysie na rok 2020PDF2020-06-262020-06-26
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 26.06.2020 r.PDF2020-06-262020-06-26
Uchwała Nr 45/2019/2020 w sprawie wprowadzenia zmodyfikowanego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w NysiePDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 44/2019/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, profil praktyczny PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 43/2019/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 42/2019/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu badań naukowych, prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej prowadzonych w PWSZ w NysiePDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 41/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w NysiePDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 40/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie pracy PWSZ w NysiePDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 39/2019/2020 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2021/2022PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 38/2019/2020 sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku a poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 37/2019/2020 w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w PWSZ w Nysie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata od 2020/2021 do 2025/2026 PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 36/2019/2020 sprawie w sprawie ustalenia zmodyfikowanych warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2020/2021PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 35/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji "Strategii rozwoju PWSZ w Nysie" w roku 2019PDF2020-05-222020-05-22
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 22.05.2020PDF2020-05-222020-05-22
Uchwała Nr 34/2019/2020 w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze letnim r. ak. 2019/2020PDF2020-04-172020-04-17
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 17.04.2020PDF2020-04-172020-04-17
Uchwała Nr 33/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku aktorstwo studia pierwszego stopnia profil praktycznyPDF2020-03-272020-03-27
Uchwała Nr 32/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku architektura studia pierwszego stopnia profil praktycznyPDF2020-03-272020-03-27
Uchwała Nr 31/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie wyborczym PWSZ w Nysie (wraz z terminarzem czynności wyborczych)PDF2020-03-272020-03-27
WYKAZ UCHWAŁpodjętych przez Senat w dniu 27.03.2020PDF2020-03-272020-03-27
Uchwała Nr 30/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie na rok 2020PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 29/2019/2020 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Biblioteki PWSZ w Nysie"PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 28/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie pracy PWSZ w Nysie"PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 27/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie"PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 26/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wyborczego PWSZ w Nysie" (wraz z terminarzem czynności wyborczych)PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 25/2019/2020 w sprawie aktualizacji składu Kolegium Redakcyjnego Oficyny Wydawniczej PWSZ w NysiePDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 24/2019/2020 w sprawie zaopiniowania udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu naukowegoPDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 23/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickichPDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 22/2019/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora PWSZ w Nysie na kadencję 2020-2024PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 21/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmiany w "Statucie PWSZ w Nysie"PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 20/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia drugiego stopnia, profil praktycznyPDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 19/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku informatyka, studia drugiego stopnia, profil praktycznyPDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 18/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku filologia, studia drugiego stopnia, profil praktycznyPDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 17/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku architektura, studia drugiego stopnia, profil praktycznyPDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 16/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2019PDF2020-01-242020-01-30
WYKAZ UCHWAŁpodjętych na 129. posiedzeniu Senatu PWSZ w Nysie w dniu 24.01.2020 r.PDF2020-01-242020-01-30
Uchwała Nr 15/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie"PDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 14/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wyborczego PWSZ w Nysie" (wraz z terminarzem czynności wyborczych)PDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 13/2019/2020 w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji WyborczejPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 12/2019/2020 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej od Oceny Nauczycieli AkademickichPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 11/2019/2020 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2016-2020PDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 10/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickichPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 9/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki filologii Urszuli WojtasPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 8/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki filologii Kamili ŁapuszekPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 7/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Karoliny SikoryPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 6/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Karoliny MulikPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 5/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Anny MirkowskiejPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 4/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Teresy MazurPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 3/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Patrycji MargazynPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 2/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Wiktorii JurczykPDF2019-11-292019-12-04
Uchwała Nr 1/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2019PDF2019-11-292019-12-04
WYKAZ UCHWAŁpodjętych na 128. posiedzeniu Senatu PWSZ w Nysie w dniu 29.11.2019 r.PDF2019-11-292019-12-04


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2019-11-29


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl