www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji
Regulamin Świadczeń dla studentów

Raporty samooceny

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.

Konkursy na stanowiska dydaktyczne

Stanowisko: Wykładowca
Jednostka: Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Termin składania ofert: 2019-08-23 godz. 12:00
Formularz konkursowy (.pdf)

Stanowisko: Wykładowca
Jednostka: Instytut Jazzu
Termin składania ofert: 2019-08-30 godz. 12:00
Formularz konkursowy (.pdf)

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Instytut Nauk o Zdrowiu
Termin składania ofert: 2019-08-30 godz. 12:00
Formularz konkursowy (.pdf)Opublikował : Jarosław Chomiński
Przygotował : Jarosław Chomiński
Data modyfikacji : 2019-07-30


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl