ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pwsz.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pwsz.nysa.pl