KontaktAktualnościO WydzialePracownicySylwetki i dorobekPlany zajęć

Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Sylwetka Absolwenta

Kierunek - Jazz i Muzyka Estradowa – INSTRUMENTALNO-WOKALNY

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w dziedzinie muzyki jazzowej i estradowej. Absolwent posiada kwalifikacje artysty- muzyka. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna przygotowała absolwenta do wykonywania zawodu muzyka oraz prowadzenia zespołów w zakresie muzyki jazzowej i pokrewnej. W związku z tym posiada on przygotowanie do pracy estradowej z odpowiednimi umiejętnościami wykonawczymi w zakresie instrumentalnym lub wokalnym, indywidualnej pracy twórczej w zakresie kompozycji i aranżacji z możliwością dalszego rozwoju swoich zdolności kreowania, swobodnego posługiwania się różnymi technikami w procesie tworzenia na rozmaite zespoły, wykorzystania w pracy technik komputerowych; kierowania zespołami z umiejętnością prowadzenia procesu budowania różnych form oraz upowszechniania muzyki w placówkach kulturalno- oświatowych.

Specjalność - Edukacja w jazzie i muzyce estradowej

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnej pracy w szeroko pojętej dziedzinie muzyki jazzowej estradowej. Absolwent specjalności Edukacja muzyczna w jazzie i muzyce estradowej jest wykwalifikowanym muzykiem – nauczycielem, posiadającym umiejętności w zakresie edukacji i animacji muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jazzu oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych z zespołami instrumentalnymi, wokalnymi i wokalno – instrumentalnymi, w szkolnictwie ogólnokształcącym a także amatorskim ruchu artystycznym . Jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach.

Specjalność - Realizacja dźwięku

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnej pracy w szeroko pojętej dziedzinie muzyki jazzowej estradowej. Absolwent posiada kwalifikacje realizatora dźwięku. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna przygotowała absolwenta do wykonywania zawodu realizatora oraz prowadzenia wszelkiego rodzaju działań akustycznych związanych z dźwiękiem, w zakresie muzyki jazzowej, estradowej pokrewnej. W związku z tym, posiada on przygotowanie do: pracy estradowej związanej z nagłaśnianiem imprez masowych.
Posiada odpowiednie umiejętności pracy w studiu nagrań, studiach antenowych i radiowych jako realizator emisyjny. Nabył wiedzę swobodnego posługiwania się różnymi technikami w procesie tworzenia sesji nagraniowych w różnych składach instrumentalnych oraz znajomość wykorzystania w pracy technik komputerowych i programów edycyjnych. Nabył umiejętności poprowadzenia procesu budowania różnych form związanych z twórczością muzyczną w dziedzinie analizy, kształtowania dźwięku, barwy, ekspresji itp. Posiada także potrzebne przygotowanie by prowadzić działalności w dziedzinie upowszechniania muzyki w placówkach kulturalno- oświatowych.

Wydział Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK