KontaktAktualnościO WydzialePracownicySylwetki i dorobekPlany zajęć

Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Jazz i muzyka estradowa - profil praktyczny

Studia na tym kierunku trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

Klasy poszczególnych instrumentów prowadzą:

 • fortepian - prof. dr hab. Wojciech Niedziela
 • gitara - prof. dr hab. Karol Ferfecki
 • kontrabas, gitara basowa - prof. dr hab. Jacek Meira
 • perkusja - dr Adam Buczek
 • puzon - mgr Szymon Klekowicki
 • saksofon - mgr Jarosław Bothur
 • trąbka - dr Piotr Schmidt
 • wokalistyka - dr hab. Inga Lewandowska, prof. PWSZ w Nysie, dr Marcin Wawrzynowicz, mgr Danuta Sendecka

Przedmiotów teoretycznych i fortepianu dodatkowego uczą:

dr hab. Piotr Baron, prof. PWSZ w Nysie, dr Dagmara Niedziela, mgr Aleksandra Brzeźnicka, mgr Roman Hudaszek oraz inni wykładowcy klas instrumentalnych.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako soliści, członkowie zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych oraz jako kompozytorzy i aranżerzy muzyki jazzowej i rozrywkowej.

Kształcenie na kierunku jazz i muzyka estradowa jest realizowane poprzez poddanie muzyki analizie formy i struktury ze wskazaniem na zasób wiedzy teoretycznej i warsztat wykonawczy studenta.

Student zdobywa wiedzę poprzez analizę literatury, posługiwanie się techniką instrumentalną i wokalną w interpretacji dzieł muzycznych, komponowanie i aranżowanie utworów w różnej stylistyce i ekspresji. Student poznaje także zasady i funkcjonowanie instytucji, w których będzie się w przyszłości realizować.

KONTYNUACJA STUDIÓW:
Uzyskany tytuł licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na poziomie magisterskim.

PRACA ZAWODOWA:
Absolwenci po ukończeniu studiów są przygotowani do:

 • profesjonalnego wykonywania muzyki jazzowej
 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury, organizowania koncertów i festiwali na poziomie impresaryjnym
 • prowadzenia projektów multimedialnych związanych z promowaniem jazzu
 • pracy w szkolnictwie, w tym muzycznym - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli)

O niezwykłej popularności muzyki jazzowej świadczą dzisiaj nie tylko koncerty i festiwale, wydawnictwa i nagrania, ale przede wszystkim publiczność - fani nieokiełznanej muzyki, sztuki, kultury i jazzowego obyczaju. Niewątpliwie rosnącą popularność jazzu zawdzięczamy dynamicznemu rozwojowi ośrodków medialnych. Liczba stacji telewizyjnych, radiowych, studiów nagrań, agencji muzycznych w ostatnich latach wzrosła niezwykle intensywnie. W szeroko rozumianej muzyce estradowej jazz jest nurtem o szczególnych preferencjach, gatunkiem wymagającym największych umiejętności i wyjątkowej wrażliwości.

Z jednej strony elementy tej muzyki zwierają się w wielu innych stylach kanonu muzyki rozrywkowej, z drugiej zaś jazz uznaje się często za muzykę wymagającą od słuchacza szczególnego wyrobienia i osłuchania. Połączenie tych dwóch cech sprawia, iż muzyka jazzowa stała się zagadnieniem niezwykle ekspansywnym i, co szczególnie ważne, szeroko akceptowanym. Niewątpliwa elitarność tej muzyki została zagubiona wraz z kulturowo-muzycznym egalitaryzmem i współczesny jazz poza swoim głównym i nienaruszalnym nurtem stał się formą sztuki będącej na usługach szeroko rozumianej muzyki rozrywkowo-estradowej.

Wydział Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK