KontaktAktualnościO WydzialePracownicySylwetki i dorobekPlany zajęć

Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kierunek studiów: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Specjalność: realizacja dźwięku

 

Nowa specjalność umożliwia zdobycie praktycznego zawodu realizatora dźwięku.


W czasie nauki każdy Student zostanie przygotowany do pracy w programach do nagrywania i obrabiania dźwięku na potrzeby artystyczne, radiowe, telewizyjne itp. Po trzech latach nauki Absolwent zostanie przygotowany do tego, aby w sposób profesjonalny zajmować się pracą z dźwiękiem, zapewniając właściwe jego parametry techniczne i estetyczne.

 

Jak uczymy?

Podstawowym założeniem jest przede wszystkim nauczanie Studenta nowoczesnych i aktualnych technik sztuki realizacji nagłośnień i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer i DAW (Digital Audio Workstation), czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środowisko muzyczne (program), w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu i wielu innych. Student po ukończeniu nauki będzie bezwzględnie posiadać wiedzę jak obsługiwać podstawowe narzędzie pracy na stanowisku realizatora dźwięku.

Czego uczymy?

W czasie trzech lat nauki Student będzie uczestniczył m.in. w zajęciach:
Techniki nagłośnienia/propedeutyka technik nagłośnienia - to jeden z przedmiotów kierunkowych.
Zajęcia mają na celu ukazanie Studentowi jak wygląda praca realizatora dźwięku. Oprócz praktycznej obsługi sprzętu, Student nauczy się jak współpracować z muzykami, aktorami i innymi artystami. Student w trakcie zajęć dowie się m.in.: jak skonfigurować scenę pod odpowiednie wydarzenie artystyczne, jak odpowiednio dobrać technologię do skutecznego zrealizowania koncertu, jak wydobyć główny przekaz i nie przekłamać akustycznie sztuki muzycznej i wielu pokrewnych. Przedmiot ten jest pokrewny przedmiotom: technika filmowa, radiowa, fonograficzna, teatralna i estradowa, organizacja produkcji.
Techniki studyjne/propedeutyka technik studyjnych - to przedmiot, który ma ukazać pracę z dźwiękiem w studiu, w różnych sytuacjach od komercyjnych po artystyczne, podczas wszystkich faz jego powstawania. Przedmiot jest podzielony na dwie części: techniki produkcji muzycznej - wykładowa oraz produkcja muzyczna - ćwiczenia w studio.
Elektroakustyka - to bardzo obszerny przedmiot, który ma uświadomić Studentowi jak wygląda, a w zasadzie jak brzmi, świat muzyki i dźwięków. Porusza tematykę fizyki dźwięku, techniki pracy urządzeń wykorzystywanych w pracy w studiu i na scenie, akustykę i instrumentoznawstwo. Przygotowuje do świadomej i bezpiecznej dalszej nauki na zajęciach praktycznych.

Niech inni Ci zazdroszczą

Realizatorzy dźwięku najczęściej pracują w studiach nagrań, radio, telewizji, teatrze i na estradzie.
Absolwent realizacji dźwięku PWSZ w Nysie może pracować także jako producent muzyczny. Zajęcia prowadzą realizatorzy dźwięku i aranżerzy (mgr Piotr Furtas, mgr Cezary Wojciechowski) oraz wybitni muzycy jazzowi.

Wejdź na wyższy poziom

W ramach specjalności działa Studenckie Koło Naukowe Produkcji Muzycznej.

Wybrane przedmioty

 • propedeutyka technik nagłośnienia
 • propedeutyka technik studyjnych
 • akustyka
 • urządzenia elektroakustyczne
 • techniki komputerowe w realizacji
 • nagrań
 • techniki studyjne
 • kształcenie słuchu
 • mastering
 • instrumentoznawstwo
 • kompozycja i aranżacja

Praktyki

13 tygodni praktyki.

Uczelnie partnerskie

W czasie studiów Student ma dodatkowo możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych (związanych z kierunkiem kształcenia) w wybranej przez siebie instytucji na terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki do uczelni partnerskch:

 • Kunstuniversität Graz (KUG), Austria
 • Strossmayer University of Osijek, Chorwacja
 • Hochschule Lausitz, Niemcy
 • Nord-Trondelag University College, Norwegia
 • Harran University, Turcja

Po studiach

Absolwent będzie potrafił zajmować się np. tworzeniem produkcji muzycznych, miksowaniem dźwięków, rekonstrukcją dźwięku, masteringiem, montażem, a także nagłaśnianiem, może podjąć pracę w studiach nagrań, radio, telewizji, teatrze, imprezach plenerowych, koncertach live itp. kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą.

Rekrutacja

Dla kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne, zarówno tych, którzy zdawali nową maturę, jak i starą maturę przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikowania. Składa się on z egzaminu wstępnego oraz konkursu świadectw. Warunkiem dopuszczenia do drugiego stopnia kwalifikacji jest zdany egzamin wstępny.

Egzamin wstępny na specjalność realizacja dźwięku jest egzaminem ustnym. Składa się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz sprawdzianu wiedzy kandydata z zakresu instrumentoznawstwa, kształcenia słuchu oraz analizy akustycznej wybranych przykładów muzycznych.

Konkurs świadectw przeprowadza się zgodnie z zasadą: w przypadku kandydatów z nową maturą do obliczeń bierze się wszystkie wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, z tym że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał co najmniej 30% punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę wg starych zasad do obliczeń bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.
Punktację umiejscowającą kandydata w rankingu ustala się zgodnie ze wzorem: W=0,75xE (wynik egzaminu) + 0,25xS (wynik świadectwa).

Badania lekarskie nie są wymagane.

 

Wydział Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK