Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Konferencja naukowa Max Herrmann-Neisse (1886-1941) [ PL]

Tagung Max Herrmann-Neisse (1886-1941) [ DE]Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
w kooperacji
z Else Lasker-Schüler-Gesellschaft Wuppertal

organizuje w dniach 06. kwiecień - 10. kwiecień 2011r.
konferencję naukową:

Max Herrmann-Neisse (1886-1941). Także w domu na emigracjiKonferencja jest już trzecią edycją przedsięwzięcia mającego na celu przybliżenie znaczących postaci niemieckiej sceny literackiej, pochodzących ze Śląska, których twórczość stanowi dziedzictwo kulturowe tego regionu (W 2007 r. we Wrocławiu i Nysie odbyła się konferencja poświęcona Eichendorffowi a w 2009 r. w Bystrzycy Kłodzkiej kolokwium poświęcone Herrmanowi Stehrowi). Bezpośrednim powodem organizacji tej konferencji jest przypadająca w kwietniu przyszłego roku 70-ta rocznica śmierci pochodzącego z Nysy pisarza, przedstawiciela niemieckiej moderny, Maxa Herrmanna-Neissego (1886 - 1941) (patrona budynku nyskiej Neofilologii), zmarłego na londyńskiej emigracji, która jednocześnie zbiega się z 10-tą rocznicą istnienia nyskiej uczelni a tym samym z 10-tą rocznicą istnienia nyskiej germanistyki.
Naszemu przedsięwzięciu przyświecają różne cele. Pierwszym z nich jest wymiana poglądów naukowych polskich i niemieckich specjalistów na temat różnych aspektów życia i twórczości pisarza. Obok tego stricte naukowego celu naszym zamiarem jest próba wypracowania koncepcji rozwoju kulturalnego na obszarze dzisiejszego Śląska w nawiązaniu do jego niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Dlatego w ramach kolokwium, tak jak to miało miejsce podczas poprzednich sympozjów, niektóre wykłady będą miały charakter otwarty.
Trzeci aspekt naszego przedsięwzięcia jest natury dydaktycznej: organizatorom bardzo zależy na tym, by w projekt zaangażować studentów specjalności filologii germańskiej obu uczelni, tj. PWSZ w Nysie i UWr we Wrocławiu, jak również uczniów i nauczycieli szkół bilingwalnych. Stąd zostaną zaprezentowane projekty dydaktyczne, jakie od pewnego czasu realizowane są w Nysie w ramach zajęć projektowych ze studentami (np. strona internetowa "Spacery literackie po Nysie", powstała w oparciu o teksty Maxa Herrmanna-Neissego oraz aktualnie realizowany projekt: "Spacer literacki po Wrocławiu").
Specyficznie sformułowany temat sympozjum nie ogranicza się jedynie do wąskiej problematyki regionalnej, lecz ma szerszy wymiar, dotyka bowiem problemu bycia obcym w różnych jego aspektach, jak np. we własnym kraju, własnym języku, własnej kulturze czy wreszcie własnym ciele, czy religii. Taki punkt widzenia nasuwa po pierwsze różne pytania, które mogą się przyczynić do nowej perspektywizacji badań nad Maksem Herrmannem i jego twórczością, po drugie zaś pytania o społeczny wymiar obcości w dzisiejszej zjednoczonej Europie, która, choć jest przestrzenią międzynarodową, paradoksalnie, coraz bardziej styka się z problemami nietolerancji, ksenofobii i etnocentryzmu, wynikającymi właśnie z postrzegania rzeczywistości jako swojej lub obcej.
W obszarze naszych zainteresowań mieści się zatem wszystko, co można usytuować w pojęciach obcości i oswojonej własności.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie konferencji, które będzie miało miejsce w Sali Senatu PWSZ w Nysie, w budynku rektoratu przy ulicy Armii Krajowej 7, o godz. 9.30. Wykłady o godz. 10.00 i 11.30 będą miały charakter otwarty i będą tłumaczone na język polski. Nauczycieli serdecznie zapraszamy na zajęcia warsztatowe (szczegóły w załączonym zaproszeniu).


Organizatorzy:

Beata Giblak - beatagiblak@poczta.onet.pl
Wojciech Kunicki - kunicki@uni.wroc.pl


Zaproszenie na zajęcia otwarte
Program konferencji / Tagungsprogramm
Warsztaty tłumaczeniowe: wiersz do pobrania "kliknij tutaj"

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

Sprawozdanie z Konferencji "Max Hermann Neisse (1886-1941). Także w Nysie na emigracji" w dniach 6-10.04.2011

W dniach 6-10.04 Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie zorganizował wspólnie z Instytutem Filologii Germańskiej we Wrocławiu kolejną międzynarodową konferencję naukową. Po raz kolejny uzyskaliśmy wsparcie finansowe Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Niemieckiego Związku Kulturalnego z Hildesheim za które jesteśmy niezwykle wdzięczni.
Tym razem w centrum zainteresowania naukowców z Niemiec i Polski, a także studentów biorących aktywny udział w Konferencji, stała postać nyskiego pisarza Maxa Hermanna Neisse, który zmarł 70 lat temu na emigracji w Londynie. Max Hermann Neisse urodził się w Nysie, studiował we Wrocławiu, Berlinie i Monachium, a w roku 1933 wyemigrował z dotkniętych faszyzmem Niemiec. Był pisarzem krytycznym wobec swoich czasów, w pewnym sensie wyobcowanym, a w dzisiejszych czasach w dużej mierze zapomnianym. Stąd podtytuł Konferencji "Także w Nysie na emigracji". Stąd również wcześniejsze starania nyskiej germanistyki dotyczące przywrócenia pamięci Maxa Herrmanna Neisse: praca doktorska Beaty Giblak poświęcona w całości nyskiemu pisarzowi, studenckie projekty i w końcu fakt nazwania budynku Instytutu Neofilologii jego imieniem oraz umieszczenie na nim stosownej tablicy.
Nic więc dziwnego, że kwietniowa Konferencja ściągnęła do Nysy wybitnych badaczy literatury z całych Niemiec i Polski. Instytut Neofilologii gościł naukowców z Bambergu, Berlina, Bochum, Braunschweigu, Dusseldorfu, Hamburga, Kassel, Marburga, Monachium, Wuppertalu, Katowic, Krakowa, Lublina i Wrocławia. Goście i gospodarze przygotowali nie tylko referaty naukowe, ale i warsztaty otwarte dla nauczycieli.
Studenci nyskiej germanistyki również aktywnie zaangażowali się w organizację Konferencji przygotowując spektakl na podstawie sztuki Maxa Hermanna "Die Laube der Seeligen" oraz dwa spacery literackie śladami pisarza: po Nysie i po Wrocławiu. Goście zagraniczni byli pod dużym wrażeniem osiągnięć naszych studentów.
Wydarzeniem dużej rangi artystycznej był spektakl w Auli Leopoldyna Uniwersytetu Wrocławskiego z udziałem aktorki niemieckiej Katharine Brenner recytującej wiersze Maxa Hermanna Neisse i Else Laser-Schueler oraz studentów Instytutu Jazzu PWSZ w Nysie, którzy pod kierunkiem Pana Profesora Wojciecha Niedzieli przygotowali wspaniałą oprawę muzyczną spektaklu.
Organizatorzy Konferencji dr Beata Giblak i Prof. Wojciech Kunicki mogą być dumni z przeprowadzenia przedsięwzięcia o wysokiej randze naukowej, a zarazem świetnie zorganizowanego i, co podkreślali uczestnicy, wyróżniającego się doskonałą atmosferą sprzyjającą dyskusji i swobodnej wymianie, a także nawiązywaniu kontaktów, które z pewnością zaowocują nowymi ciekawymi działaniami.

Monika Witt (Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie)

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK