Kontrast:

KontaktAktualności / WydarzeniaPrezentacja WydziałuKwalifikacje absolwentaPracownicy

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
- kierunek kosmetologia

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kosmetolog jest wykształconym specjalistą ukierunkowanym wobec osób zdrowych, które odczuwają potrzebę poprawienia swego wyglądu i samopoczucia. Propaguje szeroko rozumiany zdrowy styl zycia, na który składają się między innymi: poprawne nawyki żywieniowe, profilaktyka zdrowia, odpowiednie nawyki pielęgnacyjne.

Współcześnie absolwent studiów wyższych z zakresu Kosmetologii to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę z zakresu:

  • medycyny,
  • chemii,
  • toksykologii i farmacji,
  • receptury i technologii leków dermatologicznych i kosmetyków,
  • kontroli jakości i marketingu środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała
  • dziedzin pomocnych w formułowaniu i wdrożeniu środków poprawiających estetyczność i styl osób, które są zainteresowane własnym wizerunkiem, wyglądem i samooceną, mającymi korzystny wpływ na samopoczucie.

Kształcenie na kierunku kosmetologia oparte jest na przygotowaniu specjalistów w wyżej wymienionych dziedzinach. Głównym obszarem działania kosmetologii jest ciało człowieka. Należy więc od specjalistów tej dziedziny oczekiwać szerokiej i fachowej wiedzy, a także dużego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności.

Osoby studiujące Kosmetologię w pierwszej kolejności muszą poznać podstawowe dziedziny wiedzy, w tym anatomię, fizjologię, biochemię, biofizykę, histologię, biologię i genetykę. Jest to fundamentalna wiedza niezbędna do zrozumienia budowy i funkcjonowania organizmu człowieka.

Nauczanie przedmiotów mikrobiologia, toksykologia i immunologia pozwala studentom na poznanie przyczyn i patogenezy chorób, w szczególności tych, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wygląd i funkcję skóry.

Istotnym przedmiotem kształcenia Kosmetologów jest dermatologia, która umożliwia m.in. przedstawienie schorzeń dermatologicznych i alergicznych w szerokim kontekście oraz w odniesieniu do innych chorób człowieka.

Kosmetolog w codziennej pracy stosuje różne substancje chemiczne bezpośrednio aplikowane na skórę i często wnikające głęboko w jej struktury. Dlatego w specjalności tej niezbędna jest wiedza z zakresu farmakologii, receptury leków i kosmetyków oraz wpływu środków farmaceutycznych, konserwujących i zapachowych na poszczególne warstwy skóry.
Kosmetolog może również zajmować się produkcją i marketingiem kosmetyków, dlatego przydatna jest wiedza z marketingu i zarządzania w obrocie wyrobami kosmetycznymi oraz poznanie aspektów prawnych produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych.

Stan poczucia zdrowia to nie tylko dobry wygląd i brak dolegliwości, ale również dobra kondycja fizyczna i psychiczna. Zagadnienia z tego zakresu objęte są programami z przedmiotów techniki relaksacyjne i fizjoterapia, masaż i odnowa biologiczna.

Warunkiem atrakcyjnego wyglądu człowieka jest umiejętność postępowania zgodnego z panującymi trendami w modzie. Odnajdywanie własnego stylu wymaga wiedzy z zakresu stylizacji i estetyki. Jednak zachowanie własnego stylu to nie tylko dbałość o modny i dobrany kolorystycznie ubiór, to również dbałość o zdrowy i młody wygląd skóry, czemu służą różne zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne i dermatochirurgiczne, korygujące wady i niedoskonałości estetyczne. Studenci kierunku kosmetologii poznają wymienione dziedziny na zajęciach z przedmiotów: chirurgia plastyczna, dermatologia, kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, kosmetologia specjalistyczna, kosmetologia lecznicza.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - kierunek kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK