Kontrast:

Historia Zespolu

Nazwa TANERO powstała od pierwszych liter słów TANiec i aERObik, który pani Ola prowadziła przez długi czas dla naszych rodziców. Studio rozpoczęło swoją działalność 1 listopada 2004 rok. Pomysłodawczyniami i założycielkami są : Aleksandra Król-Kassan i Dorota Kusyk. W wyznaczonym dniu zgłosiły się 64 osoby na casting do Nyskiego Domu Kultury. Wszystkie dziewczyny przeszły próbę tańca. Choreografka pani Aleksandra pokazała układ taneczny , który dziewczyny zaliczały po 4 osoby. Pod uwagę brane było : prezentacja, rytmika i ruch. Wszystkie punkty sumowano i wyłoniono 3 grupy taneczne. Zaawansowaną, średnią i początkującą. Przyjęto wszystkich , którzy podpisali regulamin i kartę zgłoszeniową. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu. Na początku była tylko grupa Seniorów (same dziewczyny) ale zapotrzebowanie na taniec nowoczesny wzrosło i od IX 2006 r. powstały dwie nowe grupy: Dzieci 7-11 lat oraz Juniorzy 12-15 lat.
Obecnie, AZS TANERO NYSA jest członkiem PZTF.

Na zajęciach tancerki poznawały i do dziś poznają:

  • podstawy baletu
  • rytmikę
  • aerobik
  • taniec sportowy
  • taniec latino
  • piramidy sportowe
  • akrobatykę

AZS TANERO NYSA - członkiem PZTF
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK